Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Soovid valida sobivate ja motiveeritud kandidaatide hulgast kõige sobivamad?

Eestis läbi viidud uuringud näitavad, et:

sobivad kandidaadid

Mis juhtub, kui valid Brandemi värbamisteenuse:

 

 • Toome Sinu valikusse ka passiivsed kandidaadid
 • Hoiame ära kandideerimise katkestamise
 • Sul on võimalik omale töötajad valida sobivate ja motiveeritud kandidaatide hulgast.

Värbamisteenuse abil saab ettevõte lasta professionaalsel värbamismeeskonnal teha ära kõik sobivate töötajate leidmiseks vajalikud tegevused nii, et sellel on reaalne tulemus. Sinu roll on ainult lõppvaliku tegemine temale sobivate kandidaatide hulgast.

Värbamisteenus tagab kõigi personaliotsinguks tehtavate tegevuste maksimaalse efektiivsuse, ehk suurima võimaliku sobivate kandidaatide arvu.

Meie vastutame selle eest, et Sul on võimalik valida sobivate ja motiveeritud kandidaatide hulgast kõige sobivam(ad).

Tänu Brandemi värbamisteenusele:

 • Hoiad kokku aega. Kõik värbamisprotsessiga seotud tegevused alustades  sihtgrupile huvipakkuva töökuulutuse koostamisest, CV-de hindamisest kuni kandidaatide e-kirjadele vastamise. Tulemuslik värbamisprojekt nõuab mitme erineva valdkonna spetsialisti aega. 

 

 • Väldid värbamisvigu. Üks vale värbamisotsus võib organisatsioonile olenevalt värvatava töötaja ametikohast minna töötaja asenduskulude näol maksma kümneid tuhandeid eurosid. Professionaalse värbamisagentuuri poolt läbi viidud protsess viib värbamisvigade arvu minimaalseks.

 

 • Eristud tööjõuturu konkurentidest. Tavalise töökuulutuse ja värbamisprotsessiga on võimalik kõnetada vaid aktiivseid kandidaate. See teeb sobivate inimeste leidmise aeganõudvaks, kuna suur osa inimesi ei kandideeri. Tööturu konkurentidest eristumine võimaldab värvata parimaid kandidaate ning toetab tugeva tööandja maine tekkimist.

 

 • Delegeerid vastutust. Läbikukkunud värbamisprojekt tekitab organisatsioonis palju meelehärmi, kulutatud on aega ja raha, saavutamata seejuures oodatud tulemust ning otsa on vaadata vaid iseendale. Ostes värbamisteenuse sisse langeb vastutus sobiva inimese leidmise eest koostööpartnerile. Nii säästad tööandjana oma närve ja rahakotti ning leiad sobivad töötajad kerge vaevaga.

 

Tulemus: Saad valida sobivate kandidaatide hulgast omale parimad töötajad!

Kuidas näeb välja meie värbamisteenuse protsess?

Värbamisteenuse protsess jaguneb etappideks:

 1. Ametikoha ja sobiva kandidaadi profiili koostamine
  • Sisendinfo kogumine otsitava töötaja otseselt juhilt ja vajadusel tulevastelt kaastöötajatelt.
  • Profiili kirjeldamine ja kooskõlastamine kliendiga.
 2. Profiilile vastava värbamisprotsessi paikapanek
  • Asjakohaste kommunikatsiooni- ja värbamiskanalite valik.
   Värbamiskanalite valikul lähtume sihtgrupi eripärast. Kasutame kommunikatsioonikanaleid, mis sõltuvalt sihtgrupist võimaldavad kõige efektiivsemalt olulise sihtgrupini jõuda. Keerukamate profiilide puhul kasutame sihtotsingut või avaliku- ja sihtotsingu kombinatsiooni.
  • Toimivate värbamissõnumite loomine ja kooskõlastamine kliendiga.
   Värbamissõnumite väljatöötamiseks kaardistame kõigepealt organisatsiooni tugevused tööandjana ning kõrvutame neid tööjõuturu-uuringu andmetega. Nii selgitame välja organisatsiooni eristuvaid tugevusi kajastavad ja sihtrühmale atraktiivsed värbamissõnumid.
  • Värbamismaterjalide koostamine (töökuulutused jm värbamismaterjalid lähtuvalt valitud värbamiskanalitest).
 3. Värbamiskampaania läbiviimine
 4. Vajadusel sihtotsing
 5. Sobivate kandidaatide selekteerimine
  • Kandideerimisavalduste hindamine.
  • Telefoni- ja/või MS Teamsi intervjuud profiilile sobilike kandidaatidega.
  • Näost-näkku vestlused telefoniintervjuu põhjal sobilikeks osutunud kandidaatidega.
  • Sobivate kandidaatide profiilide esitamine kliendile koos lisainfoga (eelnev kogemus, isiku-omadused, motivatsioon, palgaootus, haridus).
 6. Värbamisprotsessi haldamine
  • Suhtlus kandidaatidega kogu värbamisprotsessi vältel.
  • Kliendile töövestluste kokkuleppimine sobivate kandidaatidega.
  • Kliendi poolt lõppvooru välja valitud kandidaatidele taustauuringu tegemine.
  • Ebasobivatele kandidaatidele tagasiside andmine.

Meeskonda kuuluvad oma ala professionaalid, keda võid usaldada

Brandemi tiimi on kaasatud oma ala professionaalid, keda võid usaldada. Kasutame oma töös teadmisi, mida oleme kogunud sadade organisatsioonide konsulteerimisest, edukatest värbamisprojektidest ning käega katsutavaid tulemusi toonud värbamiskampaaniatest. Värbamisprojektide läbiviimisse on tavaliselt kaasatud projektijuht, värbamiskonsultant, loovjuht, disaineri(d) ja turundusspetsialist.

Kliendi tagasiside:

" Brandemi tiimi suhtumine projekti oli väga professionaalne ja vahetu. Sain väga kiiresti tagasisidet konkursi edenemise osas, olgugi, et oli puhkuste aeg. Väga hea oli see, et Liisi hoidis kandidaatidel kätt pulsil ja palus neil olla kannatlik. Sain jooksvalt tagasisidet, milliste kandidaatidega on vaja kiiremas korras ühendust võtta ja kes protsessist juba omal tahtel loobunud on. See andis väga palju juurde, kuna mul endal ei oleks olnud aega sellega tegeleda. Olen selle eest väga tänulik! "
Carmen Froš
Hilding Anders Baltic
Hilding Anders Baltic personalijuht

10 põhjust, miks valida värbamisteenuse koostööpartneriks Brandem:

 1. Oleme ainus värbamisagentuur Eestis, kellel on praktilised värbamisturunduse kogemused. Klientidelt saadud tagasiside kinnitab, et suudame suurendada kvaliteetsete kandidaatide arvu kuni 10 kordselt (meie senine rekordtulemus).
 2. Meid usaldavad personaliotsingu teostamisel mitmed edukad ettevõtted, nagu madratsitootja Hilding Anders Baltic, Põhja-Euroopa suurim väärismetallide müüja Tavid, ventilatsioonituru liider ETS Nord, telekomifirma Elisa, jpt. Kõik meie poolt seni läbi viidud värbamiskampaaniad on täitnud oma eesmärgi ja toonud väga häid tulemusi.
 3. Kasutame oma töös Eesti suurima tööturu-uuringu andmeid, et jõuda sihtrühma jaoks atraktiivsete sõnumiteni ja motiveerida neid kandideerima.
 4. Oleme profiili ja värbamisargumentide koostamise põhjalikud. Vestleme projekti alguses uue töötaja vahetu juhi ja teiste organisatsiooni töötajatega ning  külastame töökeskkonda. Seda on vaja selleks, et leida üles tööandja kõik tugevused, et värbamissõnumid oleksid atraktiivsed, vastaksid tegelikkusele ja et me oskaksime vastata kõikidele kandidaatide küsimustele.
 5. Kohtleme Sinu kandidaate nagu Sina kohtled oma kliente. Selles mängib olulist rolli kommunikatsiooni kiirus, ausus, tagasiside andmine ja kandidaatide kursis hoidmine iga värbamisprotsessi etapiga.
 6. Brandemi poolt läbiviidud värbamiskampaania ja -protsess toetavad hea tööandja maine tekkimist. Aitame oma klientidel eristuda tööturu konkurentidest ja sobivatele kandidaatidele positiivselt silma jääda. Järgmine kord kui töötajaid otsid, siis sihtgrupi seas juba teatakse milline tööandja Sa oled.
 7. Värbamisprotsess on just Sinu organisatsiooni vajadusi arvesse võttev ehk „tailor-made“. Lähtume alati sihtrühma ja kliendi eripäradest ning konkreetse olukorra vajadustest (nt suveperiood, mahukam värbamisprotsess, unikaalne amet vms).
 8. Saadame oma kliendile infot värbamisprotsessi ja kandidaatide kohta jooksvalt, et protsess oleks võimalikult efektiivne, kiire ning head kandidaadid ei läheks kaotsi.
 9. Küsime alati tagasisidet nii klientidelt kui ka kandidaatidelt. Oleme avatud tagasisidele, et sellest õppida ning olla veelgi tulemuslikumad.
 10. Brandemi tiimi on kaasatud oma ala professionaalid, keda võid usaldada. Kasutame oma töös teadmisi, mida oleme kogunud sadade organisatsioonide konsulteerimisest, edukatest värbamisprojektidest ning käega katsutavaid tulemusi toonud värbamiskampaaniatest.

Projekti ajakava ja hind:

 • Ettevalmistavale tööle kulub tavaliselt kuni 5 tööpäeva (ameti ja otsitava töötaja profiili kirjeldamine, värbamissõnumite väljatöötamine ja värbamiskanalite valik).
 • Profiilile vastavad kandidaadid esitatakse kliendile 3-8 nädala jooksul alates värbamiskampaania algusest (täpne aeg sõltub profiilist. 
 • Taustauuring ja vajadusel täiendavad kandidaatide testimised (1-2 nädalat).
 • Täpne projekti ajakava ja hind sõltub otsitava töötaja profiilist.
 • Küsi hinnapakkumist ja ajakava aadressil tere@brandem.ee või alloleva kontaktivormi kaudu