Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

viga, karjäärileht, kasulik, nõuanne, 8

8 karjäärilehtedel enim levinud viga

22. november, 2016

Sel kevadel korraldasime kampaania, kus andsime ettevõtetele võimaluse saada oma karjäärilehele tasuta tagasisidet. Tagasiside eesmärgiks oli anda nõuandeid, kuidas muuta karjäärileht kandidaadi jaoks atraktiivseks, kujundades seeläbi ettevõtte mainet tööandjana ning leida kergema vaevaga uusi töötajaid.

Karjäärilehe tagasiside kampaania raames vaatas Brandemi värbamisturunduse projektijuht Kaisa-Triin Karu ettevõtete karjäärilehed kriitilise pilguga üle. Personalijuhi ja/või tegevjuhiga kohtumisel käidi üle karjäärilehe nõrkused ja tugevused ning anti konkreetseid soovitusi, mida teha, et karjäärileht tooks maksimaalselt sobivaid kandidaate, aitaks edasi anda ettevõtte unikaalset tööandja brändi ning tõstaks sobivate kandidaatide arvu talent pool’is.

Karjäärileht (career page) on kodulehekülje osa, mis toob välja ettevõtte väärtuspakkumise töötajatele – sealt saab vastuse küsimusele, miks on sinu ettevõte parim koht, kus töötada. Hea karjäärileht kirjeldab ettevõtte väärtusi, missiooni ja visiooni, tutvustab meeskonnaliikmeid, kajastab lõbusaid sündmusi ja traditsioone ning annab infot vabade ametikohtade kohta. Karjäärileht on hea võimalus veenda tööotsijaid enda ettevõttesse tööle kandideerima.

Karjäärileht kui ülioluline värbamiskanal 

Üheksa kandidaati kümnest otsivad pärast töökuulutuse nägemist ettevõtte kodulehelt lisainfot ettevõtte kui tööandja kohta – seda tõestavad uuringutulemused nii Eestist kui mujalt maailmast. Tervelt 48% kandideerijatest on jätnud töökohale kandideerimata, kuna töökuulutus või kodulehekülg on jätnud kehva mulje, selgub Brandemi ja Palgainfo Agentuuri korraldatud Eesti suurimast tööturu-uuringust (2015).

8 enim levinud viga, mida karjäärilehtedel täna tehakse 

Kampaania käigus joonistusid välja peamised vead, mida karjäärilehti ehitades ja disainides täna tehakse. Et aidata Sinul neid vältida, panime kirja 8 karjäärilehtedel enim levinud viga:

1.   Segadusse ajav navigatsioon

55% kasutajatest veedab ettevõtte kodulehel vähem kui 15 sekundi (Hubspot, 2014). Karjäärileht, mis on oma sisult ja disainilt atraktiivne, kuid mis ei ole kodulehel otseviidete või menüüde abil kergesti leitav, ei täida oma eesmärki. Nii kaotavad paljud ettevõtted oma potentsiaalsed kandidaadid juba (taustainfo)otsingu faasis.

2.   Otsingumärksõnad, ei toeta kandidaatide jõudmist karjäärilehele

Kandideerimisel ei tehta tööandja valikut läbimõtlematult. ICIMS värbamisturunduse uuring (2016) näitas, et 35% tööotsijatest veedab tööandja kohta taustainfot otsides 1–2 tundi. Värbamise seisukohast on seega ülioluline, et potentsiaalsete kandidaatideni jõuaks neid kandideerima veenev info. Selleks, et kandidaatide otsingud kannaksid vilja ja vajalik info nendeni jõuaks, on oluline teada, milliseid märksõnu potentsiaalsed töötajad ettevõtte otsimiseks kasutavad. Nii saab panna SEO (otsingumootorite jaoks optimeerimise) enda kasuks tööle ning juhatada potentsiaalsed kandidaadid otse oma karjäärilehele.

3.Karjäärileht on mobiilivaenulik

Uuringud näitavad, et inimesed veedavad rohkem aega elektroonilisi seadmeid kasutades kui magades. Keskmiselt kasutatakse oma telefoni või arvutit 8 tundi ja 41 minutit päevas, mis on 20 minutit rohkem keskmisest ööunest (DailyMail, 2015). See tähendab, et valdava osa oma otsustest teevad inimesed toetutes online-kanalitele, mis seab seal jagatava info esikohale. Mobilemartketer’i andmetel on enimkasutatav elektrooniline seade mobiil - seda kasutab üle 73% inimestest. Kodulehel olev karjäärileht võib seega olla suurepärane, kuid kui see ei ole mobiilisõbralik, ei jõua selle sisu suure hulga inimesteni.

4. Liiga palju teksti

Kuigi asjakohane tekst kodulehel (sh karjäärilehel) mõjub SEO’le hästi, ei ole kandidaadi seisukohast otstarbekas karjäärilehte üleliigse sisuga koormata. Mugavaks lugemiseks on oluline, et tekst oleks liigendatud ning olulised argumendid kandidaadile arusaadavalt välja toodud. Alternatiivina tekstile on hea kasutada pildi-,video- ja helimaterjali, mis aitab luua ja edasi anda emotsiooni ning võimaldab kandidaadil seeläbi ettevõttega samastuda.

5. Puuduvad tööandja eristuvad tugevused

Karjäärilehtede tagasiside kampaania käigus nägime, et sageli puudub karjäärilehel kõige olulisem argument – miks peaks tahtma keegi just selles ettevõttes töötada? Olukorras, kus kandidaadid ei konkureeri ühe positsiooni pärast, vaid pigem võistlevad erinevad ettevõtted ühe sobiva kandidaadi nimel, on karjäärilehel oluline välja tuua tööandja eristuvad tugevused (konkurentsieelised).

6. Ettevõte ei ole läbipaistev

Karjäärileht, mis ei anna informatsiooni ettevõtte töötajate ja tegemiste kohta mõjub läbipaistmatult. Potentsiaalsel kandidaadil on seetõttu raske hinnata organisatsiooni kultuuri ning selle sobivust oma väärtustega. See omakorda võib negatiivselt mõjutada kandideerimisotsust või töösuhte pikkust (inimesed, kes satuvad tööle ettevõttesse, mille organisatsioonikultuur ei sobitu nende tõekspidamistega lahkuvad töölt suurema tõenäosusega). Läbipaistvus loob võimaluse saavutada ka konkurentsieelist – kui kandidaatidel on võrreldes teiste tööandjatega rohkem teadmisi sinu ettevõtte meeskonnast, väärtustest, töökeskkonnast ja muudest töötaja väärtuspakkumistest, siis on suurem tõenäosus, meelitada neid kandideerima just enda ettevõttesse.

7. Töötaja saadavad kasud on teisejärgulised

Nagu ka töökuulutustele tagasisidet andes, nägime ka karjäärilehtedel domineerimas ettevõtete nõudmisi kandidaatidele. Tänases tööjõuturu olukorras on oluline keskenduda pigem sellele, mida ettevõte pakub ning mis kasu saab selles uus töötaja. Töö olulisus ning loodav väärtus on eriti olulised just Z-generatsiooni esindajatele, kellest esimesed on peagi küpsed tööalasteks väljakutseteks. Nagu selgitab ka Marcie Merrimann, Ernst & Youngi tippjuht, siis on oluline meeles pidada, et Z-generatsiooni esindajad ei ole huvitatud lihtsalt tööst, nad soovivad, et nende tööl oleks reaalne väärtus, võimalus midagi muuta.

8. Kontaktivorm ei ole leitav

Kui kandidaat on karjäärilehe edukalt üles leidnud ning selle sisu ja disain on teda kõnetanud, on ta valmis kandideerima…aga siis ei leia ta kontaktivormi ning kogu protsess jääb katki. Seetõttu on oluline, et kontaktivorm karjäärilehel oleks selgesti eristatav. Eriti hea kui selle juures on lisaks ametinimetusele ka inimese pilt (loob usaldust) ning automaatteade, mis kinnitaks, et kiri/kandideerimisavaldus on kätte saadud ning … päeva jooksul võetakse kandidaadiga ühendust.

Elimineerides need vead, võid olla kindel, et karjäärilehe tulemuslikkus kasvab!

Meie missioon Brandemis on aidata ettevõtetel hoida ja ligi meelitada häid töötajaid. Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et pakkuda oma klientidele välja just nende vajadusi arvesse võtvaid lahendusi. Olgu selleks karjäärilehtede ja töökuulutusute disain, värbamisteenus või tööandja strateegia väljatöötamine.

Kui vajad abi sobivate töötajate leidmisel, siis oleme Sinu jaoks olemas! Võta meiega ühendust: tere@brandem.ee

Inspiratsiooniks on Sulle siin 3 head näidet ettevõtete karjäärilehtedest, mida Brandem on aidanud ehitada ja disainida:

Inseneribüroo Karotammed karjäärileht

http://karotamm.ee/tule-tööle

IT ettevõte Hisi karjäärileht

http://heisi.eu/tule-toole

Prollipood Pro Optikakarjäärileht

http://prooptika.ee/karjaar

Meie missioon Brandemis on aidata ettevõtetel hoida ja ligi meelitada häid töötajaid. Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et pakkuda oma klientidele välja just nende vajadusi arvesse võtvaid lahendusi. Olgu selleks karjäärilehtede ja töökuulutusute disain, värbamisteenus või tööandja strateegia väljatöötamine.

Kui vajad abi sobivate töötajate leidmisel, siis oleme Sinu jaoks olemas! Võta meiega ühendust: tere@brandem.ee

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.