Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Aitame Sul hoida ja leida häid töötajaid

Brandemi edukad projektid
500+ edukalt teostatud projekti
Brandemi kliendipagas
97% klientidest soovitavad meid kindlasti
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
Brandemi sisekommunikatsiooni teenuse tulemusel teavad Sinu ettevõtte töötajad, miks Sinu ettevõttes on väga hea töötada ja mille poolest Sinu ettevõte on konkurentidest parem tööandja

Sisekommunikatsioon

Sisekommunikatsioon on tööandja maine kujundamise kõige olulisem tööriist

Tööandja maine on praeguste ja potentsiaalsete töötajate arusaam sellest, millise tööandjaga on tegemist. Eristatakse kahte aspekti - tööandja sisemine maine, ehk see, millisena tajuvad tööandjat praegused töötajad ning tööandja väline maine – millisena tajutakse tööandjat potentsiaalsete töötajate hulgas. Tööandja maine on olemas igal ettevõtetel. Tööandja otsustada on aga see, kas ta tegeleb teadlikult oma tööandja maine kujundamisega võib laseb sel kujuneda omasoodu.

Sisekommunikatsioon on mitmetahuline juhtimisvahend, mis väljendub praktiliselt kõiges, mida tööandja oma ettevõttes teeb või ütleb. Arenguvestlused, koosolekud, sisekoolitused, motivatsioonisüsteem, soodustused ja hüved, ühisüritused, strateegiapäevad, e-kirjad, infostendid, juhendid, intranet, tööruumide sisekujundus - need on vaid mõned väljundid, mille kaudu edastame oma töötajatele sõnumeid.

Lisaks praktilisele, eesmärgistamist, tööülesandeid, töökorraldust ja olmet puudutava info edastamisele, on sisekommunikatsioon võimas vahend tööandja maine kujundamiseks oma töötajate seas. Kõik ettevõtte töötajatele edastatud sõnumid annavad edasi tööandja väärtuseid, töötaja väärtuspakkumist ja kujundavad tööandja mainet.

Läbimõeldud sisekommunikatsiooni kava abil saab tööandja kujundada oma töötajate seas sellise maine, nagu ta soovib. Vastasel korral kujuneb tööandja maine omasoodu ja see ei ole reeglina selline, nagu tööandja soovib.

Vaata lisaks: "5 häkki ettevõtte sisekommunikatsiooni elavdamiseks"

Mida sisekommunikatsioon Sinu organisatsioonile annab?

Brandemi poolt läbi viidud uuringutest on selgunud, et kõige suurem töötajate rahulolematuse põhjus lisaks ebaprofessionaalsele juhtimisele on see, kui töötajad ei ole kursis organisatsioonis toimuvaga ja nad ei tunne ennast kaasatuna. Need on tegurid, millest sõltub kõige enam see, kuivõrd ollakse valmis oma tööandjat tuttavatele soovitama.

Hästi läbimõeldud sisekommunikatsiooni tulemusel on ettevõtte töötajad kursis ettevõttes toimuvaga, tunnevad ennast kaasatuna ning teavad, miks just siin on parem töötada kui teiste, konkureerivate tööandjate juures. Seeläbi vähenevad personalivoolavusega seotud kulud ja suureneb soovitajate hulk oma töötajate hulgas.

Ettevõtte oma töötajate soovituste kaudu saadud informatsiooni tööpakkumiste kohta peetakse kõige usaldusväärsemaks. Seda kanalit usaldab üle 52% kandidaatidest (Beamery, 2016). Ka on mitmetest uuringutest selgunud, et soovituste kaudu tööle võetud töötajad elavad organisatsiooni kiiremini sisse ning püsivad ettevõttes kauem kui muude kanalite kaudu leitud uued töötajad. Selle tulemuseks on madalamad värbamiskulud ja väiksem personalivoolavus.

 

Erinevad sisekommunikatsiooni teenused on näiteks:

 • Töötaja väärtuspakkumise kommunikatsioon

 • Ettevõtte väärtuste kommunikatsioon

 • Motivatsioonipaketi, soodustuste ja hüvede kommunikatsioon

 • Võistluste, mängude, üllatuste korraldamine

 • Töötajate kaasamine uute inimeste värbamisse

 • Plakatite, infotahvlite, sise-TV jt reklaamide loomine tööruumidesse

 • Sisseelamisperioodi lihtsustamine (nt uue töötaja raamat, väärtuste kommunikatsioon)

 • Suvepäevade, jõulupidude, strateegiapäevade ja muude firmaürituste korraldamine

 • Tööandja brändi ettevõttesisene lansseerimine (üritused ja teavitustegevused)

 •  Värbajate- ja juhtide koolitus

 3 soovitust sisekommunikatsiooni korraldamisel:

 • 3-e korra reegel. Kommunikatsioon on kordus. Infost üleküllastunud ja kiire eluviisiga maailmas on vaja sõnumeid korrata, et nad jõuaksid inimestele kohale ja kinnistuksid. Ühest korrast ütlemisest enamasti ei piisa.

 • Sõnumid peavad teenima laiemat eesmärki. Sõnumid peavad olema täpselt paika pandud, pidades silmas laiemat eesmärki. Kui organisatsioonis on töötatud välja oma töötaja väärtuspakkumine , mis võtab kokku argumendid, miks on ettevõttes hea töötada ja miks peaks ettevõttega keegi liituma, siis on see väga heaks sisendiks sisekommunikatsiooni sõnumite väljatöötamisel.

 • Oluline on kommunikatsiooni kava. See kava ei pea olema tip-top bürokraatlik dokument, vaid reaalne juhis Sulle ja Sinu meeskonnale selleks, et levitaksite õigeid sõnumeid, õigel ajal, õige sagedusega, õiges keeles. Järjepidevus on edu võti.

 Põhjused, miks valida sisekommunikatsioonis partneriks Brandem?

 • Brandemi sisekommunikatsiooni teenuse tulemusel teavad Sinu ettevõtte töötajad, miks Sinu ettevõttes on väga hea töötada ja mille poolest Sinu ettevõte on konkurentidest parem tööandja. Seeläbi väheneb personalivoolavus ja kasvab nende töötajate arv, kes on valmis Sind tööandjana oma tutvusringkonnas soovitama.

 • Me ei loo sisekommunikatsiooni kava kõhutunde põhjal, vaid kasutame sisendina ettevõtte töötaja väärtuspakkumist ja konkurentsieeliseid tööandjana. Kasutame oma töös nii ettevõtte töötajate seas läbi viidud uuringuid kui ka Eesti suurimat tööjõuturu-uuringut. See võimaldab meil leida Sinu konkurentsieelised tööandjana ning jõuda sõnumiteni, mis töötajatele korda lähevad.

 • Meid usaldavad mitmed edukad organisatsioonid nagu Elisa, Hilding Anders Baltic, Päästeamet, Coop, Metec, Tavid, MYJAR, Stockmann, Pro Optika jpt.

 • Meiega on lihtne koostööd teha. Kliendid hindavad meiega koostööd kõrgelt tänu meie paindlikkusele, tähelepanelikkusele ja põhjalikkusele.  

Kui palju tööandja sisekommunikatsioon Sulle maksma läheb?

Iga tööandja on erinev ja seetõttu ei ole olemas standardset lahendust ja sellele vastavat hinda. Loome igale tööandjale tema eesmärkidest lähtuva sisekommunikatsiooni kava. Küsi meilt hinnapakkumist siin!

Kes kuuluvad tiimi?

Sisekommunikatsiooni ja firmaürituste projekte juhib kogemustega projektijuht, kes paneb lähtuvalt kliendi vajadusest kokku sobiva meeskonna. Tavaliselt kuulub sisekommunikatsiooni projektimeeskonda lisaks projektijuhile veel meie kommunikatsioonispetsialist ja keeletoimetaja. Vajadusel on projektidesse kaasatud ka loovjuht, disainer, video- ja fotograafid.