Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Aitame Sul hoida ja leida häid töötajaid

Brandemi edukad projektid
500+ edukalt teostatud projekti
Brandemi kliendipagas
97% klientidest soovitavad meid kindlasti
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
värbamiskampaania

Värbamiskampaania

Aktiivseid tööotsijaid on Eestis umbes 16% tööealisest elanikkonnast. Suurem osa (ligikaudu 77%) on aga passiivsed kandidaadid, kes ei külasta regulaarselt tööportaale, kuid kes on pakkumistele siiski avatud. Kui Sa soovid, et Sinu ettevõttesse kandideeriksid teiste hulgas ka need andekad töötajad, talendid, siis ei piisa sellest, et postitada tööportaali kuulutus. Oma värbamiseesmärkide täitmiseks tuleb sel juhul korraldada värbamiskampaania, mille abil jõuad oma sihtgrupini ja veenad neid kandideerima.

Mis on värbamiskampaania?

Tööandjad konkureerivad parimate töötajate pärast. See, kes suudab oma ettevõttesse meelitada andekamad töötajad, saavutab ka äris konkurentsieelise. Värbamiskampaania on oma olemuselt reklaamikampaania, mille eesmärk on täita organisatsiooni vabad või loodavad ametikohad sobivate töötajatega. Värbamiskampaania abil saad tööjõuturult paremaid töötajaid, kui sinu konkurendid. Värbamiskampaania täidab ka tööandja maine kujundamisel olulist rolli.

Mille poolest erineb terviklik värbamiskampaania sellest, kui lihtsalt mõnes tööportaalis oma töökuulutus avaldada? Lühidalt öeldes, on tööportaalis töökuulutuse avaldamine vaid üks kümnetest võimalikest värbamiskampaania tegevustest. Kui värbamiskampaanias kasutatakse ainult tööportaale, siis välistatakse oma valikust suurem osa potentsiaalsetest uutest töötajatest, kes ei külasta regulaarselt tööportaale (77% töötajatest on passiivsed kandidaadid, kes ei otsi aktiivselt tööd, aga on pakkumistele siiski avatud).

Millal on vaja korraldada värbamiskampaania?

Iga kord, kui on vaja leida töötaja(id) ja kui Sa pole otsustanud kasutada värbamisel ainult sihtotsingut, viid Sa tegelikult läbi värbamiskampaania.

Väga sageli käib värbamiskampaania läbiviimine nii: juht, personalijuht või värbaja paneb kirja töökuulutuse teksti; seejärel avab tööportaali, sisestab töökuulutuse teksti, maksab arve ning töökuulutus avaldatakse. Mõnikord lastakse enne töökuulutuse avaldamist disaineril see ka ilusti kujundada ning lisada juurde sobivad pildid. Umbes kahe nädala pärast selgub, et nende hulgas, kes kandideerisid, ei ole piisavalt sobivaid kandidaate. Nüüd on kaks valikut: kas teha valik olemasolevate, mitte kõige paremini sobivate kandidaatide hulgast ja riskida vale värbamisotsusega, mis võib maksma minna tuhandeid eurosid, või proovida uuesti. Uuesti ei ole aga mõtet proovida, kasutades sama lähenemist, mis varem ei toiminud.

Kui soovid, et Sinul värbamine õnnestuks ja Sinu ettevõttesse kandideeriks piisavalt sobivaid kandidaate, siis tuleb korraldada terviklik ja läbimõeldud värbamiskampaania. Värbamiskampaania korraldamine on kindlasti odavam kui olukord, kus Sinu ärivõimalused jäävad realiseerimata, kuna Sa ei leia sobivaid töötajaid.

Terviklik värbamiskampaania koosneb järgnevatest etappidest:

Esiteks kirjeldame ära kampaania sihtrühmad - milliseid inimesi meie värbamiskampaania peab kõnetama? Millise profiiliga inimesi meie klient omale tööle saada soovib?

Teiseks töötame välja värbamiskampaania sõnumid. Selleks kogume infot ettevõttest, et teada saada tugevused tööandjana. Võrdleme kogutud infot Eesti suurimast tööjõuturu-uuringust tuleneva infoga, et leida üles tööandja konkurentsieelised. Tööjõuturu-uuringust saadav info võimaldab meil leida iga sihtgrupi ootused tööandjale, s.h enimsoovitud soodustused ja hüved, tööandja valiku kriteeriumid, sihtgruppi enim kõnetavad väärtused, aga ka levinumad kandideerimisest loobumise põhjused antud sihtgrupi hulgas.

Kogutud info põhjal sõnastame argumendid, mis on sihtgrupile atraktiivsed ja veenavad neid kandideerima.

Meie kliendid kiidavad meie poolt väljatöötatud argumente. Näiteks Sigrit, Elisa värbaja on meie töö kohta öelnud: “Oli tunda, et argumendid kõnetasid sihtrühma – töövestlusel osati selgelt öelda, miks kandideeriti ning oli näha, et pakkumine on ahvatlev.”

 

Kolmandaks lähtume värbamiskampaania väljatöötamisel kandidaadi teekonna loogikast. See tähendab, et mõtleme sihtrühmast lähtuvalt läbi need kokkupuutepunktid, kus me potentsiaalseid kandidaate võime kohata. Sellest tuleneb ka värbamiskampaania kanalite valik, ehk see, kus ja kuidas me värbamisargumente kasutame. Kandidaadi veenmisel kasutame turunduses tuntud AIDA mudelit (teadlikkus, huvi, kandideerimise soov ja lõpuks tegevus, mida me tahame, et inimene teeks (üldjuhul kandideerimine või värbajaga kontakteerumine)).

Tulenevalt sihtrühmadest, värbamisargumentidest ja kandidaadi teekonnast paneme kokku värbamiskampaania plaani ja töötame välja loovlahenduse (sõnastused, visuaalid, värbamisvideod jms).

Värbamiskampaania plaan ja loovlahendus kooskõlastatakse kliendiga ning seejärel viiakse kampaania vastavalt plaanile läbi. Loe siit, meie korraldatud kampaania tulemusi.

Põhjused, miks valida värbamiskampaania läbiviimisel oma partneriks Brandem:

 • Meie poolt läbi viidud värbamiskampaaniad toovad Sulle soovitud tulemuse. Oleme seda tõestanud kõigi oma seni korraldatud värbamiskampaaniatega. Loe siit, meie korraldatud kampaania tulemusi.

 • Oleme ainus turundusagentuur Eestis kellel on reaalne värbamise- ja värbamisturunduse kogemus.

 • Meie läbi viidud värbamiskampaaniad töötavad hästi, sest me ei toetu oma kõhutundele vaid põhjalikele tööjõuturu-uuringutele. Kasutame oma töös tööjõuturu uuringuandmeid - meile on teada pea kõigi ametialade töötajate kohta info: mille järgi tööandjat valitakse, millega oma tänase tööandja juures rahul ollakse ja millega mitte; mille tõttu kandideerimisest loobutakse; millised soodustused ja hüved korda lähevad jpm.

 • Brandemit on värbamiskampaania läbiviimisel usaldanud mitmed edukad ettevõtted nagu madratsitootja Hilding Anders Baltic, Põhja-Euroopa suurim väärismetallide müüja Tavid, ventilatsiooni turu liider ETS Nord, telekomifirma Elisa, jpt.

 • Oleme kiired. Nii mõnigi kord võib värbamisvajadus tulla ette ootamatult. Suudame kiirelt oma meeskonna Sinu heaks käivitada.

 • Värbamiskanalite valikul lähtume sihtgrupi eripärast. Kasutame kommunikatsioonikanaleid, kust kõige efektiivsemalt soovitud sihtgrupi kätte saab.

 • Brandemi värbamiskampaania on läbimõeldud ja põhjalik, pühendume igale kliendile 100%. Meie kliendi eesmärk on meie eesmärk. Suhtume Sinu kandidaatidesse nagu Sina suhtud oma klientidesse.

Kes kuuluvad värbamiskampaania meeskonda?

Tulenevalt värbamiskampaania plaanist paneb projektijuht projekti alguses kokku projekti meeskonna. Tavaliselt on projekti kaasatud:

 • Värbamisturunduse projektijuht
 • Värbamisturunduse konsultant
 • Loovjuht
 • Disainer(id)
 • Copywriter
 • Keeletoimetaja
 • Veebiarendaja