Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

tööandja turunduse tasuvuse mõõtmine, mõõdulint

Kuidas mõõta tööandja turunduse tasuvust?

14. oktoober, 2015

Üha enam tööandjaid on veendunud, et tuleb keskenduda oma ettevõtte unikaalse tööandja brändi välja töötamisele. Aga kuidas saada teada, kas tööandja turundusse investeeritud aeg ja raha toovad soovitud tulemusi? Õigete mõõdikute kasutamine aitab saada aru, mis toimib hästi ja mis mitte, ning kuidas paremini planeerida tulevasi käike.

26 MÕÕDIKUT TÖÖANDJA TURUNDUSES

Kõik allpool kirjeldatud mõõdikud on seotud kas tulude suurenemise või kulude vähenemisega, sellest tulenevalt tööjõu tootlikkuse ja kasumi suurenemisega.

Värbamisvõimekuse mõõdikud:

 • sobivate kandidaatide arv - kandidaatide arv, kes vastavad profiilile ja on nõus tööle asuma
 • tööpakkumisest loobumise määr - % kandidaatidest, kes loobuvad kandideerimast või töölepingu sõlmimisest peale kandideerimisavalduse esitamist
 • kandideerijate arv kokku – kandideerijad kokku või keskmine kõigi tööpakkumiste peale
 • kandideerimismäär - kandidaatide arv jagatud vaatamiste arvuga
 • sobivate kandidaatide määr - sobivad kandidaadid jagatud kõikide kandidaatidega
 • karjäärilehe külastajate arv
 • X meediakanalist tulnud karjäärilehe külastajate arv
 • tööpakkumise nägijate arv kokku – näitamised kokku või keskmine kõiki tööpakkumiste peale
 • värbamisprojekti kestvus (keskmine) - Aeg alates "värbamistellimuse" saamisest kuni töölepinguni
 • värbamisele kuluv aeg kokku - organisatsiooni töötajate poolt kulutatud aeg tundides ühe tööle võetud inimese kohta
 • värbamise kogukulu - sisseostetud teenused + org. töötajate tööjõukulu

Personalivoolavuse mõõdikud:

 • Töölt omal algatusel lahkunud töötajate arv
 • Kõigi töölt lahkunud töötajate osakaal kõigist töötajatest

Pühendumuse / seotuse mõõdikud:

 • Haiguspäevade arv töötaja kohta
 • Puudumiste arv töötaja kohta
 • Oma töötajate edukate soovituste arv

Tööandja maine mõõdikud:

 • Tarbijabrändi tuntus - koguauditooriumi ja sihtrühma hulgas
 • Tööandja brändi tuntus - koguauditooriumi ja sihtrühma hulgas
 • Tööandja brändi atraktiivsus
 • Oma töötajate soovitusindeks
 • Töötajate rahulolu mõõdikud
 • Töötajate pühendumuse mõõdikud
 • Positiivsete meediakajastuste arv (kui tööandja)
 • Kliendirahulolu näitajad - ja nende seosed töötajate pühendumuse ja rahulolu näitajatega
 • Koht tööandjate konkursside edetabelites

Produktiivsuse mõõdikud:

 • Lisandväärtus töötaja kohta
 • Müügitulu töötaja kohta
 • Tööjõukulude tootlikkus

TÖÖANDJA TURUNDUSE ROI

Tööandja turunduse tulemuslikkuse mõõtmiseks on mitmeid viise. Üks traditsiooniline viis, kuidas määrata investeeringu tasuvust (ROI) on jagada tööandja turundusest saadud tulud selleks tehtud kuludega. Nii saad teada, mitu eurot kasu sai ettevõte iga kulutatud euro kohta. 

ROI arvutamiseks võiks arvesse võtta järgmiseid kulusid:

 • organisatsiooni töötajate ajakulu tööandja turunduse tegevustele
 • tööandja turunduse konsultandi kaasamise kulu
 • (audio-)visuaalsete materjalide väljatöötamise ja tootmise kulu
 • meedia(-pindade) kulu

"See milliseid mõõdikuid tööandja turunduse tasuvuse mõõtmisel täpselt kasutada, oleneb organisatsiooni seisundist."

Paavo Heil

Samuti sõltub iga mõõdiku mõõtmise ajaperiood organisatsiooni eripärast – ettevõttel, kes värbab aastas 5 korda ja ettevõttel, kes 50 korda, on mõõdikute jälgimise ajavahemikud kindlasti erinevad. 

 

Soovid nõu, kuidas võiks konkreetselt Sinu ettevõttes tööandja turunduse mõõdikud üles seada? Küsi nõu: tere@brandem.ee 

Tööandja maine kasud

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.