Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

töötaja väärtuspakkumine, motivatsioonipakett

Kuidas töötada välja ühtset väärtuspakkumist?

Marie Evart
10. veebruar, 2016

Kuidas luua töötaja väärtuspakkumist, kui ettevõttes töötab väga erinevate ametirühmade esindajaid?

Tööandja mainekujunduse tuumaks on ettevõtte lubadus töötajatele ehk töötaja väärtuspakkumine. See sisaldab endas nii materiaalseid kui ka mittemateriaalseid hüvesid, organisatsioonikultuuri, juhtimispraktikaid ja väärtusi, mida seostatakse konkreetse tööandjaga nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool.
Kuidas aga välja töötada ühtset väärtuspakkumist, kui ettevõttes töötab väga erinevate ametirühmade esindajaid. Näiteks tootmisettevõttes, kus ametikohad jaotuvad laias laastus kontoritööde ja tootmise vahel? Või teenindussektori ettevõttes, kus suur roll lisaks klienditeenindajatele on ka IT ametikohtadel?

ALUSTA SIHTRÜHMADE KAARDISTAMISEST

Alustada tuleks sihtrühmade kaardistamisest – ehk ametikohad jagada lähtuvalt nende spetsiifikast sihtrühmadesse ning seejärel kirjeldada ära sihtrühmade kaupa töötajate väärtushinnangud, ootused oma tööandjale. Ühtse töötaja väärtuspakkumise kirjeldamisel peab arvesse võtma kõikide sihtrühmade ühiseid väärtushinnanguid, seda, milliseid väärtusi ettevõte soovib ja on suuteline tööandjana oma inimestele edasi andma ning mille poolest on ettevõte võimeline konkureerivatest tööandjatest eristuma. See ühine ala on töötaja väärtuspakkumine kõigile töötajatele.

Sihtrühmade lõikes on väärtuspakkumine vastavalt töötajate omapärale erineva rõhuasetusega. Võimalik, et ettevõte on suuteline pakkuma kiireid arenguvõimalusi ja pidevaid väljakutseid ühele sihtrühmale, stabiilset töösuhet aga teisele. Kokkuvõttes peab aga ettevõtte poolt pakutav ehk lubadus töötajatele olema tervik.

Näide:

Näiteks Brandemis pakume kõikidele töötajatele võimalust Eestis millegi uue – tööandja turunduse – eestvedamisel olulist rolli mängida. See on meie töötaja väärtuspakkumise ühine osa erinevatele sihtrühmadele. Täpsem rõhuasetus on aga sihtrühmade lõikes erinev - näiteks disaineritele ja veebiarendajatele ning projektijuhtidele ja turundusspetsialistidele pakume erinevaid väärtuseid tööandjana. Alates sellest, et loovinimesed saavad võimaluse rakendada oma loovust turunduse ja reklaami ühes kõige nõudlikumas valdkonnas ehk värbamisturunduses, kuni selleni, et me ei käi tööl vaid teeme tööd ning eesmärgid saavad täidetud vastastikuse usalduse toel.

TÖÖTAJA VÄÄRTUSPAKKUMISE KASUTUSALA

Töötaja väärtuspakkumist rakendatakse organisatsiooni sise- ja värbamiskommunikatsioonis. Üheltpoolt on väga oluline pakutavaid väärtusi kommunikeerida olemasolevatele töötajatele, et nad pakutavat üheselt mõistaksid ja tajuksid. Teisalt on oluline konkureerivatest tööandjatest eristuvaid väärtusi kommunikeerida ka ettevõttest väljapoole. Töötaja väärtuspakkumine peab välja tulema nii töökuulutustest, mis on tihtipeale esimeseks puutepunktist potentsiaalse kandidaadiga, kui ka ettevõtte karjäärilehelt, tervest värbamisprotsessist ja laiemalt muudest infoallikatest, mis tutvustavad ettevõtet kui tööandjat. Sellest, kui edukalt ettevõte oma töötaja väärtuspakkumist kommunikeerib, sõltub tema maine tööandjana nii olemasolevate töötajate kui ka väliste sihtrühmade seas.

Seega tuleb nii sise- kui ka värbamiskommunikatsioonis suurt tähelepanu panna sellele, millist sihtrühma me kõnetada tahame. Sihtrühmast sõltub nii kanalite valik, sõnumite sisu kui ka viis, kuidas me infot edastame. Erinevatele sihtrühmadele edastatud sõnumid ei saa olla teineteisega vastuolus, küll aga saavad nad olla erineva rõhuasetusega ja kajastada just konkreetsele sihtrühmale olulisi väärtuseid.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.