Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Personali praktik, artikkel

Tööandja turundamine aitab kulusid kokku hoida

Paavo Heil
21. juuli, 2015

Tugev tööandja bränd teeb värbamise lihtsamaks ja tulemuslikumaks. Pühendunud töötajate töötulemused on paremad ja kindlustavad suurema kasumi. Need on vaid paar näidet, mida annab tööandja tugev bränd ja selle oskuslik turundamine. 

Tihtipeale näeme, et ettevõtete juhid elavad iganenud teadmises, et oleme olukorras, kus kõik tahavad neile tööle tulla. Tegelikkus on aga teine – paljud tööandjad on täna hädas sobivate töötajate leidmisega ja siin tuleb appi tööandja turundus. Tööandja turundamise eesmärk on saada omale tööjõuturult parim tööjõud ning rakendada töötajad maksimaalse pühendumisega ettevõtte tulemustesse panustama. 

MÕISTE: Tööandja turundus (B2E, business-to-employee marketing)


Turunduse uus suund, mille eesmärk on muuta ettevõte nii potentsiaalsete kui olemasolevate töötajate seas atraktiivseks ja kujundada tugev tööandja bränd, et ettevõte suudaks saavutada oma strateegilisi eesmärke.

Tööandja turundamine tugineb ettevõtte töötaja väärtuspakkumise (TVP) väljatöötamisel. TVP hõlmab endas materiaalseid ja mittemateriaalseid hüvesid, mis eristavad organisatsiooni konkurentidest, aitavad motiveerida töötajaid ja mõjuvad potentsiaalsetele uutele töötajatele tööandja valikul ihaldusväärsetena. Hea TVP on sihtrühmale atraktiivne, väljendab tööandja unikaalset eripära ja ühtib organisatsiooni tegeliku sisemise identiteediga. Sellisel töötaja väärtuspakkumisel peaks tuginema kogu inimressursi juhtimine ettevõttes, sh vastav motivatsioonimudel, värbamisstrateegia ja –kampaaniad, töökuulutuste sisu ja kujundus, sisekommunikatsioon. 

ON AEG TUUA TURUNDUSLIK MÕTLEMINE PERSONALIVALDKONDA

Ettevõtte konkurentsieelise saavutamiseks on tarvis ligi meelitada, hoida ja motiveerida töötajaid. On aeg töötada välja ettevõtte tööandja bränd - sihtrühma nägemus, ettekujutus või arusaamine organisatsiooni lubadusest ehk töötaja väärtuspakkumisest, mida seostatakse konkreetse tööandjaga nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool ja mis eristab tööandjat konkurentidest. Ehk teisisõnu ettekujutus sellest, miks on just Sinu ettevõte kõige parem koht, kus töötada. 

Tööandja oskuslik turundamine vähendab värbamiskulusid, tõstab tööjõu tootlikkust ning pidurdab palgakulude kasvu. Need on näitajad, mis on olulised igale ettevõtte juhile. Milline on mõõdetav kasu, mida tugeva tööandja brändi väljatöötamine ettevõttele toob?

TUGEVA TÖÖANDJA BRÄNDI 6 RAHALIST KASU ETTEVÕTTELE:

1. Madalamad värbamisprotsesside kulud (reklaam, värbamisagentuuride tasud, juhtkonna intervjueerimisele kuluv aeg, hindamiskulu):

 • Tugeva tööandja brändiga ettevõtetel on enam kui 2 x madalamad värbamiskulud, tõestas Ameerikas enam kui 2250 värbaja seas tehtud uuring.
 • Hea ja ihaldusväärse tööandja mainega organisatsioonidesse pakuvad töötajad end ise tööle – seega ei pea kulutama suurtele avalikele konkurssidele. 
 • Hea tööandja mainega organisatsioonidel õnnestub konkurssidele kaasata ka muidu passiivseid kandidaate ning laiendada seega oma valikuvõimalusi. Koguni 84% kõigist töötajatest on passiivsed kandidaadid, selgus Palgainfo Agentuuri sügis 2014 uuringust.
 • Kui töötajad hindavad oma tööandjat kõrgelt ja tegutsevad organisatsiooni promootoritena, on see oluline värbamise lisakanal. Kolmandik töökohti liigub Eestis tuttavate kaudu ja töötajad hindavad seda kõige efektiivsemaks viisiks töö leidmisel, selgub Palgainfo Agentuuri sügis 2014 uuringust.

2. Madalamad tööjõu voolavuse kulud (töösuhte lõpetamise kulud, taasvärbamise kulud):

 • Tugevama tööandja brändiga ettevõtetes on 28% madalam tööjõu voolavuse määr kui teistes ettevõtetes, ilmnes 2011. aastal LinkedIn’i uuringust. 
 • Uue töötaja asendamiskulud küündivad ligikaudu 90 - 200%-ni tema aastapalgast. Töötajate asendamiskulu kõige suurem komponent ei ole seejuures mitte värbamis- ja väljaõpetamiskulud, vaid uue töötaja madalamast produktiivsusest tulenev saamata jäänud tulu, selgus Society for Human Resource Management’i (SHRM) uuringust.
 • Motiveeritud ja lojaalsed töötajad tähendavad väiksemat voolavust, mis vähendab värbamisvajadust ja –kulusid. Väiksem värbamisvajadus vähendab omakorda uute töötajate väljaõppe kulusid.

3. Madalamad inimkapitali kulud (kogu palgakulu, puudumiskulud, koondamiskulud). 

 • The Economisti andmetel toob tugev tööandja bränd kaasa tuntavaid kasusid, sealhulgas kuni 10% madalamad palgakulud.
 • Mõistlikud ja juhitud tööjõukulud - tugeva tööandja brändiga ettevõttes on sisemise motivatsiooni ja pühendumisega töötajad, keda ei pea pidevalt n-ö ära ostma palgatõusu ja erinevate soodustustega, kuna peamine motivaator on töö ise ja töötamine selles organisatsioonis. 

4. Kõrgem produktiivsus, tulemus (töötaja loodav lisandväärtus ettevõttele). 

 • Inglismaa jaemüüjate seas läbi viidud uuring näitas, et töötajate pühendumisnäitaja tõus ühe punkti võrra (5-punkti skaalal) tõi kaasa 9%-se müügikasvu kaupluse kohta.
 • Töötajate motiveeritus ja huvi oma töö vastu tähendab vähem puudumisi, mis omakorda vähendab töökatkestusi ja asendamiskulusid ning teiste töötajate ülekoormust - kokkuvõttes loob see tingimused paremate töötulemuste saavutamiseks.

5. Kasumlikkus (puhaskasum töötaja kohta).

TNS Emori juhtekspert Mari-Liis Eensalu sõnul on ettevõtte maine tööandjana tugevas korrelatsioonis ettevõtte kasumlikkusega. 

6. Motiveeritud ja pühendunud töötajad annavad oma emotsiooni ka klientidele edasi, mis suurendab rahulolevate ja lojaalsete klientide hulka.

Arvestades kõiki neid rahalisi kasusid, mida tugev tööandja bränd ettevõttele toob, pole ime, et 57% ettevõtetest suurendavad käesoleval aastal oma investeeringuid tööandja turundamisesse, selgub Employer Brand Internationali 2014. aasta ülemaailmsest uuringust.

Tööandja turundus on Lääne-Euroopas ja Ameerikas levinud praktika. Maailma tuntuimate brändide nagu Ernst & Young, Mars Corporate, Linkedin, Coca-Cola, Facebook, Marriott International, Nike, Amtrak, IKEA, Google, Amazon jt töötajate ridadesse kuuluvad inimesed, kelle ametinimetusse kuulubki mingil kujul sõnapaar tööandja bränd ja nende igapäevaseks tööks on just tööandja brändingu eest vastutamine. Kuid tööandja turundus ei ole ainult suurtele ettevõtetele, ka väikesed suudavad saavutada konkurentsieelise. Õnneks on Eestiski näha, et üha rohkem ettevõtteid tunneb tööandja turundamise vastu huvi ja soovivad selles vallas areneda. 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.