Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Aitame Sul hoida ja leida häid töötajaid

Brandemi edukad projektid
500+ edukalt teostatud projekti
Brandemi kliendipagas
97% klientidest soovitavad meid kindlasti
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses

Värbamisteenus Eesti suurimale madratsitootjale

Värbamisteenus Eesti suurimale madratsitootjale

Hilding Anders Baltic’uga kohtusime esimest korda 2015. aasta sügisel ning alustasime koheselt tööandja strateegia loomisega. Kuigi kõiki meie teenuseid on võimalik efektiivselt rakendada nii eraldiseisvatena, kui kombineeritult, siis soovitame oma klientidel alustada alati algusest – töötaja väärtuspakkumise väljatöötamisest ja müügiargumentide sõnastamisest. Selles etapis töötame välja argumendid, mis aitavad eristuda konkurentidest ja vastavad kõige olulisemale küsimusele „miks peaks keegi tahtma selles ettevõttes töötada?“. Kõik järgnevad tegevused (töökuulutused, karjäärileht, värbamiskampaania ja värbamine) toetuvad juba neile argumentidele, ehk töötaja väärtuspakkumisele.

Alates 2015. aasta oktoobrist oleme aidanud tõsta värbamise kiirust ja kvaliteeti läbi töökuulutuste sisu ja disaini loomise ning kujundamise.

Eesmärk
Leida 2 planeerijat Eton tootmisliinile.
Mida tegime

Töötasime välja värbamissõnumid ning tegime sellest lähtuvalt töökuulutuse disaini ja teostuse. Seejärel kaardistasime värbamiskanalid ja kommunikeerisime töökuulutust neist kanalites, kus potentsiaalsed töötajad liiguvad. Järgnes töövestluste läbiviimine ning sobivate kandidaatide profiilide edastamine kliendile.

Tulemused
  • Tööle palgati 4 inimest! 
  • Sotsiaalmeedia kampaania jõudis ligi 13 tuhande inimeseni
  • Kliendile saadeti 16 kandidaadi profiilid
  • Kokku kandideeris 46 tööotsijat

Värbamisteenuse suurimad väljakutsed:

Otsingu tegi keeruliseks tingimus, et planeerija pidi töötama kahes vahetuses, mis vaatamata tööandja poolt tagatud suurepärastele töötingimustele (tasuta transport ja päevases vahetuses lõunasöök) pole kandidaatide seas kuigi eelistatud töökorraldus.

Seetõttu pöördus Hilding Anders Baltic meie poole värbamisteenuse läbiviimiseks. See võimaldas kliendil säästa olulist aega ja raha, kuna kogu värbamisprotsessi (profiili koostamine, sihtrühma kaardistamine, värbamissõnumite kirja panemine ja kommunikeerimine ning värbamisprotsessi haldamine) eest vastustasime meie.  Kuna otsingu aeg langes suvekuudele, mil valdav osa sihtgrupist olid puhkusel, siis võtsime aluseks pikema otsinguperioodi kui tavaprojektide puhul (8 nädalat). Tingimuseks jäi, et sobivate kandidaatide profiilid saadame jooksvalt kliendile.

Värbamissõnumite väljatöötamine, töökuulutuse disain ja teostus

Tavaliselt oleks olnud esimeseks ülesandeks värbamissõnumite välja töötamine, mis lähtuvad tööandja väärtuspakkumisest, kuid kuna see punkt sai tööandja strateegia loomisel juba täidetud, siis saime kohe edasi minna töökuulutuste sõnastuse ja disainiga.

 

Töökuulutus
Sotsiaalmeedia kampaania

Värbamiskanalite valik ja kommunikatsioon

Kui töökuulutus oli valmis, siis jagasime seda kanalites, kus potentsiaalsed kandidaadid liiguvad. Kasutasime järgnevaid kanaleid: CV-Online, Facebook, Instagram, LinkedIn, kõrgkoolide e-maili listid. Täiendavalt viisime läbi ka sihtotsingu.

Töövestluse läbiviimine ja kandidaatide valik

Kuna Eton liini kasutavad Eestis täna veel vähesed (meile teadaolevalt vaid kaks ettevõtet Eestis), siis tutvustasime seda kandidaatidele nii töökuulutusel kui töövestlusel. Liini tutvustava videomaterjali kasutamine võimaldas näidata tööandja uuendusmeelsust ja ettevõtte arenguvõimalusi ning samas kvalifitseerida tööotsijad kandideerimisetapis.

Töövestlusel rõhutas meie värbamisprojektide juht, Liisi, Hilding Anders Baltic töötaja väärtuspakkumist, ehk põhjuseid, miks kandidaadid peaksid tahtma selles ettevõttes töötada. Kogu kandideerimisprotsessi jooksul hoidis Liisi nii tööandjat kui tööotsijaid värbamisprotsessiga kursis, jagades neile jooksvalt tagasisidet.

„Otsustasin kandideerida tootmise planeerija ametikohale, kuna see oli seotud mu õpingute erialaga ning tundus väljakutset pakkuv. Lisaks olin huvitatud tootmisfirmas töötamisest. Töökuulutust nägin esimest korda Facebookis, kus seda jagas TTÜ Logistikainstituut. Enne kandideerimist teadsin, et tegu on ühe Skandinaavia firma tütarettevõttega, kellel on Eestis tootmisüksus. Firmast jäi positiivne ja professionaalne mulje. Samuti tundus, et tegu on uuendusmeelse ettevõttega. Värbamisprotsessiga jäin rahule, kuna ülevaade kandideerimisprotsessist oli piisav ning kogu protsess tundus üsna loogiline. Kogu oluline informatsioon kommunikeeriti piisaval määral edasi.„ Andri

Nädal pärast kuulutuse avalikustamist CV-Online’is kutsusime vestlusele esimesed kandidaadid ning poolteist nädalat peale projekti alustamist saatsime esimesed kandidaatide profiilid kliendile.

Kokkuvõttes võib öelda, et värbamisprojekt oli väga edukas, aidates oluliselt hoida kokku kliendi aega ning jõuda soovitud tulemuseni kergema vaevaga. Lisaks kahele vabale ametikohale sobiva kandidaadi leidmisele, võimaldas professionaalselt läbi viidud värbamisteenus leida kahe sobiva kandidaadi asemel neli ja kasvatada talent pool’i 12 kandidaadi võrra. Tänu sellele ei nõua värbamine tulevikus enam nii suurt ressurssi, sest sobivad kandidaadid on toodud hiirekliki kaugusele. Lisaks sobivate töötajate leidmisele ja talent pool’i kasvatamisele, toetab edukas värbamisprotsess ka hea tööandja maine tekkimist. Järgmine kord kui Hilding Anders Baltic töötajaid otsib, siis juba teatakse, millise tööandjaga on tegu!

“Brandemi tiimi suhtumine projekti oli väga professionaalne ja vahetu. Sain väga kiiresti tagasisidet konkursi edenemise osas, olgugi, et oli puhkuste aeg. Väga hea oli see, et Liisi hoidis kandidaatidel kätt pulsil ja palus neil olla kannatlik. Sain jooksvalt tagasisidet, milliste kandidaatidega on vaja kiiremas korras ühendust võtta ja kes protsessist juba omal tahtel loobunud on. See andis väga palju juurde, kuna mul endal ei oleks olnud aega sellega tegeleda. Olen selle eest väga tänulik!” Carmen, Hilding Anders Baltic personalijuht

Meie poolt Hilding Anders Baltic’ule ja kõikidele kandidaatidele suur aitäh põneva ja hea koostöö eest. Soovime kõigile tuult tiibadesse! :)

Projekti meeskond

  • Marie Evart – tööandja strateegia ja värbamissõnumid
  • Liisi Orlovski – värbamisprojekti juht, kogu värbamisprotsessi läbiviimine
  • Mari Paadik – töökuulutuse ja sotsiaalmeedia reklaami disain