Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Aitame Sul hoida ja leida häid töötajaid

Brandemi edukad projektid
500+ edukalt teostatud projekti
Brandemi kliendipagas
97% klientidest soovitavad meid kindlasti
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses

Värbamisteenus ETS NORDile

Värbamisteenus ETS NORDile

Ajal, mil turundusjuhtide värbamise nimel käib tihe konkurents, sai ETS NORD valida Eesti parimate turundusvaldkonna professionaalide seast oma meeskonda sobivaima inimese. Tahad teada, kuidas?

Eesmärk
Leida turundusjuht
Mida tegime

Töötasime välja värbamissõnumid, millest lähtuvalt sõnastasime ja disainisime töökuulutuse ja kampaanialehe. Kui töökuulutus oli valmis, siis jagasime seda kanalites, kus potentsiaalsed kandidaadid liiguvad. Seejärel viisime läbi töövestlused. Kliendile saatsime 12 potentsiaalse töötaja profiilid.

Tulemused
  • Tööle võeti turundusjuht, kellega klient väga rahul on!
  • Sotsiaalmeedia kampaania jõudis ligi 18 tuhande inimeseni
  • Tööportaalis vaadati töökuulutust 5641 korda
  • Kokku laekus meile 47 kandideerimisavaldust
  • Kliendile saadeti 12 kandidaadi profiilid

PROJEKTI EESMÄRK: LEIDA TURUNDUSJUHT

Värbamisteenuse eesmärgiks oli leida ETS NORD’i turundusjuht, kelle ülesandeks sai luua ja hoida ETS NORD’i ühtset nägu nii Eesti- , Skandinaavia- kui Balti riikide ventilatsiooniturul. 

Suurimad väljakutsed:

  • Kuna tegemist oli alles loodava ametikohaga, siis ei olnud meil olemasolevat turundusjuhti, kellelt värbamisargumentide jaoks esmast sisendit koguda. Põhjuseid, miks just ETS NORD’is on hea töötada, kogusime juhatuse liikmetelt.
  • Kandidaatidel oli vähene teadlikkus ETS NORD’ist, mistõttu oli töökuulutusel, kampaanialehel ning värbamiskommunikatsioonil kandev roll tugeva tööandja maine kujundamisel ning potentsiaalsetes kandidaatides huvi äratamisel. 

PROJEKTI AJAKAVA JA TEGEVUSED

Projekti ettevalmistusaja jooksul töötasime välja värbamissõnumid, panime paika töökuulutuse ja kampaanialehe sõnastuse ning disaini ja valisime välja värbamiskanalid, kus potentsiaalsed kandidaadid liiguvad. 

2 nädalat peale töökuulutuse ja kampaanialehe aktiveerimist kutsusime esimesed kandidaadid vestlusele. Vahetult peale esimesi vestlusi edastasime kliendile esimeste sobivate kandidaatide profiilid.

VÄRBAMISSÕNUMITE VÄLJATÖÖTAMINE

Ettevõtte juhtkond

Tavapäraselt kogume sõnumite väljatöötamiseks sisendinfot organisatsioonis sarnastel ametikohtadel töötavatelt inimestelt. Kuna tegemist oli alles loodava ametikohaga, siis viisime läbi poolstruktureeritud intervjuu kahe juhtkonna liikmega. Intervjuude peamine eesmärk oli saada teada, mis on juhtkonna arvates ETS NORD’i tugevused võrreldes teiste tööandjatega ja mida töötajad organisatsiooni juures hindavad. 

Potentsiaalsed kandidaadid

Et saada teada, mida ootavad tööandjalt potentsiaalsed kandidaadid, kasutasime Eesti suurima tööturu-uuringu tulemusi - Palgainfo Agentuuri, Brandemi ja partnerite koostöös läbiviidavas uuringus osaleb üle 12 000 töötaja ja tööotsija. Uuringust saime teada sihtrühmade ootused tööandjale, kandideerimisest loobumise põhjused ning aktiivsuse tööturul.

Konkureerivad tööandjad

Turundusjuhtide värbamise nimel käib tihe konkurents. Vaatasime väljapoole - mida pakuvad tööturu konkurendid? Analüüsisime konkurentide kõiki avalikke allikaid: kodulehti, töökuulutusi, karjäärilehti, artikleid meedias jne. Millised on argumendid konkurentide töökuulutustel? Milline on konkurentide positsioneering tööandjana? Mida nad oma tööandjana pakuvad?

Kui kõigist 3-st peamisest allikast oli info kokku kogutud, tegime selle põhjal järeldused ning töötasime välja värbamissõnumid, mis on sihtrühmale atraktiivsed ja tekitavad soovi kandideerida.

Töökuulutus
Kampaanialeht
Sotsiaalmeedia kampaania
Sotsiaalmeedia kampaania

TÖÖKUULUTUSE- JA KAMPAANIALEHE DISAIN JA TEOSTUS

Välja töötatud värbamissõnumeid kasutasime töökuulutusel ja kampaanialehel.

„Meie jaoks oli suur väärtus see, et tänu Brandemi professionaalsele tiimile saime väga hea väärtuspakkumise, töökuulutuse ning kampaanialehe. Hoidsime tänu sellele palju oma aega kokku, sest meie ettevõttes ei ole inimest, kes sellisel viisil personaliotsingu lahendada suudaks.“ Urmas Hiie, juhatuse esimees

VÄRBAMISKANALITE VALIK JA KOMMUNIKATSIOON

Kui töökuulutus oli valmis, siis jagasime seda kanalites, kus potentsiaalsed kandidaadid liiguvad. Kasutasime järgnevaid kanaleid: CV-Online, Facebook, Instagram, LinkedIn ja Bestmarketing. Täiendavalt viisime läbi ka sihtotsingu.

TÖÖVESTLUSTE LÄBIVIIMINE JA KANDIDAATIDE VALIK

Töövestlusel rõhutas meie värbamisprojektide juht, Liisi, ETS NORD’i töötaja väärtuspakkumist, ehk põhjuseid, miks kandidaadid peaksid tahtma selles ettevõttes töötada. Kogu kandideerimisprotsessi jooksul hoidis Liisi nii tööandjat kui tööotsijaid värbamisprotsessiga kursis, jagades neile jooksvalt tagasisidet.

Kaks nädalat pärast tööpakkumise avalikustamist CV-Online’is kutsusime vestlusele esimesed kandidaadid ning vahetult peale vestlusi saatsime esimesed kandidaatide profiilid kliendile.

Kandideerisin, sest töökuulutus kõnetas, eriti mõjus mulle juhi isiklik pöördumine. Samuti välisturud, nägin enda jaoks väljakutset. Mõistsin, et Eestis on vähe turundajaid, kes suudaksid firmat aidata, sest teha on palju ja vaja on "käed külge" lähenemist ning kogemust. Värbamisprotsessis jäi hea mulje, sh inimeste ja inimlikkuse poolest. Sain aru, millist inimest otsitakse ja tundsin, et sobitun meeskonda. Värbamiskommunikatsiooniga jäin väga rahule. Protsessiga hoiti igati kursis. Liisi telefonikõned üllatasid, et keegi tunneb muret mu käekäigu pärast. Tagasiside oli põhjalik, sh kui palju on teisi kandidaate ja millised on firma ootused uuele töötajale.“ Siiri

TULEMUSED

Värbamisprojekt oli väga edukas. Tänu Brandemi värbamisteenusele sai klient valida Eesti parimate turundusvaldkonna professionaalide seast inimese, kes on tema meeskonda sobivaim. Tänu sellele aitasime oluliselt hoida kokku kliendi aega ning jõuda soovitud tulemuseni kergema vaevaga. Lisaks sobiva kandidaadi leidmisele, võimaldas professionaalselt läbi viidud värbamisteenus tugevdada ka tööandja mainet. Järgmine kord kui ETS NORD töötajaid otsib, siis juba teatakse, millise tööandjaga on tegu!

„Olime algselt värbamisteenuse suhtes skeptilised, aga tänu sellele, et kohtumisel kõik etapid step by step läbi käisime, saavutasime Teie suhtes kindluse. Kuna Brandemi värbamisteenus on professionaalne ja täitis meie vajadused, siis julgen kindlasti seda soovitada ka teistele ettevõtetele! Brandemi tiimil soovitan samas vaimus jätkata!“ Urmas Hiie, juhatuse esimees

Meie poolt ETS NORD’ile ja kõikidele kandidaatidele suur aitäh põneva ja hea koostöö eest. Soovime kõigile tuult tiibadesse! :)

Kui vajad abi sobivate töötajate leidmisel, siis võta meiega ühendust või uuri meie värbamisteenuse kohta lisa. Soovime Sulle tulemuslikku värbamist! 

 

Projekti meeskond

Liisi Orlovski – Värbamisprojekti juht, kogu värbamisprotsessi läbiviimine

Pille Riin Pettai – Kampaanialeht, copywriting

Tõnis Kärema – Töökuulutuse ja sotsiaalmeedia reklaami disain