Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Aitame Sul hoida ja leida häid töötajaid

Brandemi edukad projektid
500+ edukalt teostatud projekti
Brandemi kliendipagas
97% klientidest soovitavad meid kindlasti
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses

Värbamisteenus Tavidile

Värbamisteenus Tavidile

57% tööjõuturu kandidaatidest on passiivsed, mis tähendab, et nad on pakkumistele avatud, aga aktiivselt tööd ei otsi. Brandemis pakume oma klientidele "tailor made" teenuseid, et tuua valikusse ka need kandidaadid, kelleni klient muul viisil ei jõuaks. Loe, kuidas leidis Tavid meie värbamisteenuse abil oma meeskonda sobivaimad tellerid!

Eesmärk
Leida 5 tellerit
Mida tegime

Töötasime välja värbamissõnumid, millest lähtuvalt sõnastasime ja disainisime töökuulutuse ja kampaanialehe. Kui töökuulutus oli valmis, siis jagasime seda kanalites, kus potentsiaalsed kandidaadid liiguvad. Seejärel teostasime kandidaatide eelvaliku ning viisime läbi töövestlused. Kliendile saatsime 13 potentsiaalse töötaja profiilid.

Tulemused
  • Tööle võeti 5 tellerit, kellega klient väga rahul on!
  • Sotsiaalmeedia kampaania jõudis ligi 20 tuhande inimeseni.
  • Kampaanialehte külastas 1767 unikaalset külastajat.
  • Tööportaalis vaadati töökuulutust 1668 korda.
  • Kokku laekus meile 129 kandideerimisavaldust. 60 kandidaati kutsusime teste tegema. Kliendile saatsime 13 inimese profiilid.

PROJEKTI EESMÄRK: LEIDA TELLERID

Värbamisteenuse eesmärgiks oli leida 5 tellerit, kelle ülesandeks sai rahvusvaheliste maksteenuste teostamine, valuutavahetusteenuse osutamine, ehtekulla- ja hõbeda kokku ostmine ning klientide nõustamine investeerimiskulla- ja hõbeda küsimustes.

Suurimad väljakutsed:

  • Kuna Tavid ootas oma meeskonda tellerit, keda iseloomustavad numbrid ning matemaatiline taiplikkus, viidi selle välja selgitamiseks kõigi kandidaatidega läbi matemaatika- ja loogika test. See pikendas värbamisprotsessi, kuna korraga saime testile kutsuda 8 inimest ning testide läbi viimisele ja kontrollimisele kulus grupi kohta 1 tund. Samuti välistas testide ebarahuldav läbimine kandidaadid, kes muude isikuomaduste poolest oleksid telleri ametikohale sobinud ning kitsendas sellest tulenevalt oluliselt valikut.
  • Kandidaatidel oli vähene teadlikkus Tavidist kui tööandjast, mistõttu oli töökuulutusel, kampaanialehel ning värbamiskommunikatsioonil kandev roll tugeva tööandja maine kujundamisel ning potentsiaalsetes kandidaatides huvi äratamisel.

VÄRBAMISSÕNUMITE VÄLJATÖÖTAMINE

Ettevõtte töötajad

Värbamissõnumite väljatöötamiseks vajaliku sisendinfo saamiseks kohtusime 5 töötajaga, kellega viisime läbi poolstruktureeritud intervjuu. Intervjuude peamine eesmärk oli saada teada, mis on töötajate arvates Tavidi tugevused võrreldes teiste tööandjatega ja mida töötajad organisatsiooni juures hindavad. 

Potentsiaalsed kandidaadid

Et saada teada, mida ootavad tööandjalt potentsiaalsed kandidaadid, kasutasime Eesti suurima tööturu-uuringu tulemusi - Palgainfo Agentuuri, Brandemi ja partnerite koostöös läbiviidavas uuringus osaleb üle 12 000 töötaja ja tööotsija. Uuringust saime teada sihtrühmade ootused tööandjale, kandideerimisest loobumise põhjused ning aktiivsuse tööturul.

Konkureerivad tööandjad

Vaatasime väljapoole - mida pakuvad tööturu konkurendid? Analüüsisime konkurentide kõiki avalikke allikaid: kodulehti, töökuulutusi, karjäärilehti, artikleid meedias jne. Millised on argumendid konkurentide töökuulutustel? Milline on konkurentide positsioneering tööandjana? Mida nad oma tööandjana pakuvad?

Kui kõigist 3-st peamisest allikast oli info kokku kogutud, tegime selle põhjal järeldused ning töötasime välja värbamissõnumid, mis on sihtrühmale atraktiivsed ja tekitavad soovi kandideerida.

Töökuulutus
Kampaanialeht
Sotsiaalmeedia kampaania
Värbamisteenuse tulemused

TÖÖKUULUTUSE- JA KAMPAANIALEHE DISAIN JA TEOSTUS

Välja töötatud värbamissõnumeid kasutasime töökuulutusel ja kampaanialehel.

„Tavidi telleri ameti kohale otsustasin kandideerida just tänu väga hästi ja osavalt ülesehitatud kuulutusele, mis jõudis minuni Facebooki vahendusel. Tegelikult ei otsinud ma aktiivselt tööd sel hetkel ning kui oleks keegi mind lihtsalt telleriks tööle kutsunud, poleks ma oma huvi nii suurelt üles näidanud. Aga kui töökuulutus algab juba sõnadega : "kas hea palk on sulle oluline?" , siis kellele ei oleks. Muidugi tekib huvi lähemalt tutvuda ning kogu edasine info, mis kuulutusel oli, tundus mulle ideaalselt sobivat ja sai kiirelt ja mugavalt kuulutuse kõrval enda CV teele pandud.“ Birgit

„Ma ei olnud varasemalt värbamist sellisel kujul läbi viinud ning ettevõttes puudus vajalik aeg ja ressurss, et sellega tegeleda. Brandemi värbamisteenus aitas meil kokku hoida aega ja raha, tagades professionaalse tulemuse. Meie poolt antud sisendi toel lõi Brandemi meeskond professionaalse kuulutuse ja kampaanialehe, mille suurim väärtus oli see, et leidsime endale head inimesed. Jälgides kogu protsessi kõrvalt sain ka ise palju kasulikke teadmisi, mille toel tulevikus värbamisprotsessi läbi viia.“ Toomas Pavelson, Eesti üksuse juht

VÄRBAMISKANALITE VALIK JA KOMMUNIKATSIOON

Kui töökuulutus oli valmis, siis jagasime seda kanalites, kus potentsiaalsed kandidaadid liiguvad. Kasutasime järgnevaid kanaleid: CV-Online, Facebook, Instagram, LinkedIn. 

KANDIDAATIDE EELVALIK

Kuna Tavid ootas oma meeskonda tellerit, keda iseloomustavad numbrid ning matemaatiline taiplikkus, viidi selle välja selgitamiseks kõigi kandidaatidega läbi matemaatika- ja loogika test.  Kandidaatidega, kelle testi tulemused olid positiivsed, viidi täiendavalt läbi individuaalsed intervjuud, et selgitada välja tööotsija ootused tööandja suhtes ning motivatsioon tööle asumise osas. Samuti andis see võimaluse tutvustada lähemalt Tavidit kui tööandjat ning pakutavat ametikohta. 

TÖÖVESTLUSTE LÄBIVIIMINE JA KANDIDAATIDE VALIK

Nädal pärast tööpakkumise avalikustamist kutsusime esimesed kandidaadid matemaatilise võimekuse ja  loogilise mõtlemise testile. Järgnesid individuaalsed vestlused. Vahetult peale vestlusi saatsime esimesed kandidaatide profiilid kliendile.  

Töövestlusel rõhutas meie värbamisprojektide juht, Liisi, Tavidi töötaja väärtuspakkumist, ehk põhjuseid, miks kandidaadid peaksid tahtma selles ettevõttes töötada.

Kogu kandideerimisprotsessi jooksul hoidis Liisi nii tööandjat kui tööotsijaid värbamisprotsessiga kursis, jagades neile jooksvalt tagasisidet.

 „Enne kandideerimist ma palju Tavidi kohta ei teadnud. Värbamisprotsessis jäi selle kohta aga mulje kui parima töökeskkonna, kollektiivi ja palgaga töökohast, millest kõik töötajad kümne küünega kinni hoiavad ning oma koha vaid lapsehoolduspuhkuse tõttu loovutavad. Seda enam oli soov valituks saada. Üleüldiselt jäin värbamiskommunikatsiooniga rohkem kui rahule. Pärast CV saatmist võeti minuga kiirelt ühendust ning leiti kohe sobiv aeg esimese vooru jaoks. Minul isiklikult läks teise ja kolmanda vooruga eriti hästi, sest need tehti koos ja kuna pidin Paidest sõitma, siis tähendas see mulle ka üsna suurt aja- ja raha kokkuhoidu. Kindlasti pean kiitma Liisit, kes mängis suurt rolli viimase (vestlus)vooru pingevabas õhkkonnas. Vastus tehti ka vaid mõne päevaga teatavaks, seega ei pidanud kaua muretsema ja mõtlema, kuidas läks.“ Birgit

 „Värbamisprotsessi käigus sain Tavidist teada natuke rohkem ja avanes väga ilus pilt.  Sain aru, et tegemist on väga sõbraliku ja toetava meeskonnaga, et tööl käimine toob rõõmu ning see ongi see mida olen otsinud - mulle ei meeldi käia tööl vaid raha teenimise eesmärgil, minu jaoks on väga oluline, et oleks ka meeldiv keskkond. Ja Tavid seda pakub. Kogu värbamisprotsess oli väga ladusalt üles ehitatud ja samas ka põnevalt. Sain iga vooru lõpus informatsiooni selle kohta, mis hakkab edasi toimuma ja sain ka lubatud tagasisidet. Ja mis mulle meeldis veel, oli see, et kuna sellistes olukordades inimesed ikka muretsevad ja pabistavad, siis Sina ja Toomas võtsite kõik mured ära oma sõbralikkuse ja lahkusega, te tekitasite väga head õhkkonda. Mul oli väga hea meel teiega vestelda.“ Jekaterina

TULEMUSED

Värbamisprojekt oli väga edukas. Tänu Brandemi värbamisteenusele sai Tavid valida  Eesti parimate finantsvaldkonna klienditeenindajate seast inimesed, kes on tema meeskonda sobivaimad. Seeläbi aitasime oluliselt hoida kokku kliendi aega ning jõuda soovitud tulemuseni kergema vaevaga. Lisaks sobivate kandidaatide leidmisele, võimaldas professionaalselt läbi viidud värbamisteenus tugevdada ka Tavidi tööandja mainet. Järgmine kord kui Tavid töötajaid otsib, siis juba teatakse, millise tööandjaga on tegu!

„Brandemi tiim sai kogu projektiga väga hästi hakkama. Meie ootused olid mõneti vastanduvad, tahtsime leida potentsiaaliga inimesi, kellel oleks hiljem võimalus ettevõttes edasi liikuda, aga ka selliseid kes tunneksid siirast rõõmu klienditeenindusest ning tööst klienditeenindajana. Kui värbamisprotsessis oli vaja midagi muuta, siis te tegite seda kiirelt ja operatiivselt. Kui me ei olnud millegagi rahul, siis võtsite kohe ettepanekud arvesse ja viisite vastavad muudatused ellu. Kui meil tekkis küsimusi, saime kohe vastused. Brandemi tööstiil on väga inimesi silmas pidav, ehk mulle meeldis kuidas te kandidaatidega suhtlesite ja Tavidist kui tööandjast hea mulje jätsite. Viimane kui üks kandidaat, kes meieni jõudis, ütles, et isegi kui nad ei peaks tööle ei saama, oli värbamisprotsess põnev ja igati huvitav. Jäime Brandemi läbi viidud värbamisteenusega igati rahule ja kindlasti julgeme Teid soovitada ka teistele ettevõtetele!“ Toomas Pavelson, Eesti üksuse juht

Meie poolt Tavidile ja kõikidele kandidaatidele suur aitäh põneva ja hea koostöö eest. Soovime kõigile tuult tiibadesse! :)

Kui vajad abi sobivate töötajate leidmisel, siis võta meiega ühendust või uuri meie värbamisteenuse kohta lisa. Soovime Sulle tulemuslikku värbamist! 

Projekti meeskond

Liisi Orlovski – Värbamisprojekti juht, kogu värbamisprotsessi läbiviimine

Pille Riin Pettai – Kampaanialeht, copywriting

Mari Paadik – Töökuulutuse ja sotsiaalmeedia reklaami disain