Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

5 häkki ettevõtte sisekommunikatsiooni elavdamiseks

5 häkki ettevõtte sisekommunikatsiooni elavdamiseks

Carina Kärt Mättikas
20. veebruar, 2020

Tööandja sõnumite kommunikatsioonis pälvib palju tähelepanu pigem selle välimine kui sisemine aspekt, sest enda kuvandit on tähtis meediapildis hoida, et selle ihaldusväärsus säiliks ning uued potentsiaalsed töötajad tee ettevõtteni leiaksid. Mis puudutab aga sisekommunikatsiooni, siis selles ei kalduta nõnda palju eksperimenteerima ega vau-efekti tekitama, sest töötajad on juba ettevõttes olemas ja nende hoidmine tundub teistsorti tööna. Käesolevas artiklis aga räägime, kui olulise tähtsusega on suhtlus juba olemasolevate töötajatega ning millise tähtsusega on tegelikult meeldejääva emotsiooni loomine ettevõttes sees. Võtame luubi alla Brandemi kliendi CMA CGM GBS Estonia, kelle liitumine CMA CGM grupiga tõi kaasa vajaduse end ümber identifitseerida. Niisiis aitasime neid selle raames strateegiliste tööandja sõnumite loomisega, misjärel tekkis neil soov töötada välja uued  kommunikatsioonilahendused. Ettevõtte tegevjuht Ethel Genergard lisab põhjenduseks:“ Tööandjasõnumid võivad ju eksisteerida, kuid kui töötajad neid ei peegelda või need halvimal juhul inimesteni ei jõuagi, võiksid sõnumid sama hästi ka mitte eksisteerida. Seega, kommunikeerimisviis ja erinevad lähenemised seovad töötajad sõnumitega ning tekitavad töökohasiseseid saadikuid, kes neid edasi kommunikeerivad. Siis aga tulevad sõnumid töötajatelt endilt ning jõuavad palju kaugemale.“

Toome järgnevalt välja 5 häkki ehk tehnikat, mida kasutasime eesmärgiga muuta sõnumid kogemusteks, mis jääksid töötajatele kauemaks ja paremini meelde, kui pelgalt kaunilt sõnastatud lööklausete lugemine kööginurga stendilt  (mis sellegipoolest pole halb variant!).

1. Töötoad

Ühe GBS Estonia strateegilise sõnumi sisuks oli töötajate kaasatus tööprotsesside käekäiku ja omavahelise usalduse olemasolu. Mis oleks selle omaduse demonstreerimiseks parem kui tunniajane lõbus ja loov töötuba, mille jooksul ühe osakonna tiim kokku tuleb ja üksteisega enda tööga seonduvaid hirme ja rõõme jagab! Kuna ettevõte tegeleb meretranspordiga, siis ehitasime töötoa kontseptsiooni üles laevade ja mereteede metafoorile ja käsitlesime transpordilaeva teekonda kui töötaja enda karjääriteed. Sellise lähenemise puhul sai integreerida tööandjasõnumid ettevõtte tegevuse ja missiooniga ning seeläbi muuta sõnum osaks ettevõtte identiteedist.

2. Kiirintervjuud

GBS Estonia töötajad on kooslus andekatest värvilise taustaga rahvusvahelistest inimestest, mis on üks tugev nende kasuks rääkiv faktor. Miks mitte siis mõnda neist esile tõsta? Valisime välja mitu silmapaistvat isiksust ning tegime igaühega kümnest lühikesest küsimusest koosneva videointervjuu. Küsimuse vastuseks piisas enamasti ühest sõnast ning küsimuste teemad olid laiad, varieerudes lemmiklõunasöögist riigini, kus kunagi töötada sooviti. Videote filmimine on iseenesest eriline protsess neile, kes sellega igapäevaselt kokku ei puutu, seega selliste projektide läbiviimine koos töötajatega annab võimaluse lisaks oodatud tulemusele luua kogemuse kujul lisandväärtust neile, kes kaamera ees särada saavad.

„Leidsime enda hulgast põnevad isiksused, kes peegeldavad just sellist hoiakut ja mõttemaailma, mille poole me püüdleme ning seetõttu valisime nemad intervjuude peategelasteks. Kuna videod on tehtud töötajatest endist, siis nendega samastusid kiiresti ka enamik ülejäänud töötajatest. Nüüd on siseatmosfäär tõesti positiivsem, inimesed ütlevad rohkem tere ja naeratavad ka neile, keda nad võib-olla isiklikult ei tunnegi,“ lisab Genergard.

Vaata lõbusat intervjuud GBS Estonia töötaja Alejandroga siit!

3. Hall of Fame 

Hall of Fame ehk kuulsuste hall on peaaegu kõikidele tuttav termin muusika- ja filmimaailmast. Mis loomulikult ei tähenda, et see vaid nendesse valdkondadesse peaks jääma – igas ettevõttes leidub neid, kes on läbinud imetlusväärse karjääritee ja väärivad tunnustamist. Samas saavad sellest kasu kõik pooled – kuulsuste halli laureaat pälvib austuse, personaliosakond demonstreerib oma head tööd karjäärivõimaluste propageerimisel ja teised töötajad saavad inspiratsiooni enda tulevaste eesmärkideni jõudmiseks. Ka selle meediumi puhul teeb asja huvitavamaks ettevõttega haakuva temaatika kasutamine: GBS Estonias kasutasime näiteks ankruid ja köisi , et luua ilmekas visuaal kontori seinale.

Kuulsuste hall võib olla nii virtuaalkujul ettevõtte kodulehel, siseveebis kui ka kontori koridoris plakati või installatsioonina – kõik oleneb vaid loovusest, teotahtest ja eelarvest (mis ei pea sugugi olema väga suur, kui personalil on entusiasmi ise käed külge panna).

4. Booklet

Olgugi et enamik ettevõtteid liiguvad paberivabaduse poole, on kõiki tööandjasõnumeid koondava brošüüri loomine hea investeering leidmaks tee nii olemasoleva kui tegelikult ka potentsiaalse töötaja mälusse. Peab lihtsalt olema piisavalt loov, et koostada põnev sisu, mille tõttu inimene seda juba esmapilgul prügikasti ei taha visata, vaid paneb selle pärast lühidat sirvimist taskusse ning võtab uuesti vabal hetkel info saamiseks välja.

Mis sinna booklet’i siis täpselt panna? Tööandja sõnumid koos praktilise väljundi ja väärtusega. Seletage lahti, mida ühe või teise sõnumiga öelda soovite, sest kaunilt sõnastatud lause ei pruugi alati kogu mõtet selgesti edasi anda, veel vähem konkreetseid võimalusi kommunikeerida. Näiteks kui öeldakse „Meil on laialdased karjäärivõimalused“, siis millised need on? Kasutage terve peatükk ära selleks, et luua nimekiri tegevustest, mida tööpostil arenemise nimel tegema peaks. Või looge selleteemaline sõnamäng. Ühtlasi on hea kirja panna kõik aasta jooksul toimuvad üritused, nii saab iga kell järele vaadata, millal midagi põnevat toimub.

Niisiis, brošüür võtab kokku tööandja sõnumid ja teeb need praktiliseks, olgu siis kas nõuannete, seletuste või infot edastavate mängude kaudu, ning seisab uhkelt töötaja laua juures, olles alati valmis end avama. Kui esialgu plaanisime booklet’i GBS Estoniaga teostada ettevõttesiseselt, siis lõpuks sündis sellest versioon väliskommunikatsiooniks potentsiaalsetele töötajatele. Heal lahendusel on ikka mitu väljundit.

5. Animatsioon

Kui booklet’i  loomine on üsna traditsiooniline viis sõnumite edastamiseks, siis tahtmise korral saab sama sisu kommunikeerida liikuvate joonistuste ehk animatsiooni kaudu, mis oma meediumi eripära poolest (ja pidevalt sisetelevisioonis mängides) leiab kiirema tee töötajate südamesse kui kümme lehte kokku klammerdatud A6 paberit (mis on endiselt hea lahendus, lihtsalt traditsioonilisem). Samal ajal kui multika sõnum on konkreetne, saab visuaali loomiseks lähtuda ettevõtte temaatikast ning luua metafoorilisi paralleele ja humoorikaid tegelasi, sest loovus ja naer aitavad inimesel tugevamini ideid kinnistada.

Genergard lisab: „Brandemiga koostöösse asudes oli meil suur huvi leida tegevusi, millesse saaksime haarata kõiki oma töötajaid. Projekti raames läbi viidud töötajate rahulolu uuringule toetuvad töötoad, mis suunasid kaasa mõtlema ja koos erinevaid lahendusi leidma, olid suurepäraseks eelduseks animatsiooni loomisel. Animatsioon on nüüd seega meie koostöö kulminatsioon ja ühine „lapsuke“, millega kõik töötajad ennast seostavad ning mille taga nad tugevalt seisavad.“

Kõnealust “lapsukest“ on sul võimalus vaadata siit.

Häkke on tegelikult hulgaliselt rohkem kui oleme siin välja toonud, nende valikul aga peaks lähtuma organisatsiooni suurusest, kommunikatsiooni eesmärgist ja arvestama ka sihtrühmaga. Aga nagu näidetest võib järeldada, on tööandja sõnumite sisekommunikatsioon laialdaselt loominguline tegevus ja pea sama põnev kui väliskommunikatsioon, sest hea lähenemise korral saab igast meediumist luua suhtluskanali personaliosakonna, juhtide ja töötajate vahel. Vaja läheb vaid pealehakkamist, optimismi ning strateegiliselt koostatud sõnumeid.

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.