Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

2018. aasta atraktiivseim tööandja tudengite seas on Swedbank

Atraktiivseim tööandja tudengite seas on Swedbank!

4. aprill, 2018

Tänavuses tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandemi üle-eestilisest tudengite uuringust selgub, et 98% tudengitest peab tööandja valikul kõige olulisemaks seda, et töötajate hindamismeetodid oleksid selged ja arusaadavad.

Brandemi teist aastat järjest korraldatud uuringus osales pea 2000 üliõpilast üle kogu Eesti, kokku 20 ülikoolist ja rakenduskõrgkoolist. Uuringus osalenud tudengitest 61% töötas vastamise hetkel. 26% vastajatest õppis rakenduskõrghariduse, 40% bakalaureuseõppe ja 17% magistriõppe tasemel.

Uuringust selgus, et tudengite jaoks on tähtis, et organisatsioon pakuks ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi ja võimalusi enesearenguks. Samuti on tööandja valikul olulisteks faktoriteks, et organisatsioon oleks pere- ja töötajasõbralik (93%) ja väärtustaks uusi ideid (93%). Lisaks näitas uuring, et 2017. aasta tulemustega võrreldes ei ole vähem tähtsamaks muutunud, et juht oleks nende suunaja mitte käsuandja (93%).

Võrreldes eelmise aasta tudengite uuringuga on jäänud laias laastus samaks materiaalsete hüvede olulisus tööandja valikul. Muutust on aga näha tervislike eluviiside toetamise väärtustamises, seda tegurit peab tööandja valikul oluliseks 84% Eestis õppivatest tudengitest (vaata joonis 1). Materiaalsetest väärtustest soovitakse eelkõige kaasaegseid töövahendeid (93%) ja õpingute toetamist (90%). Samuti toodi välja Eesti keskmisest palgast kõrgema töötasu pakkumise olulisus (80%).

Materiaalsete hüvede olulisus tööandja valikul

Peamised tegurid, mille tõttu tudengid ei soovi mõnes ettevõttes töötada, on seotud organisatsiooni halva tööandja mainega (60%) ja töötaja- ja peresõbralikkuse mitteväärtustamisega (56%). Kolmanda põhjusena selgus, et tudengid ei sooviks töötada ettevõttes, mis pakub Eesti keskmisest madalamat töötasu (39%).

Tudengid eelistavad töökeelena eesti keelt (86%) ning ideaalne töönädal peale õpingute lõpetamist on 7,5 tundi päevas ja 5 päeva nädalas. Oma tööaega ja -kohta soovib iseseisvalt korraldada 79% tudengitest. Keskmine pangakontole oodatav palganumber on võrreldes aastaga kahanenud – kui aastal 2017 oli keskmiseks palgaootuseks 1389€, siis sellel aastal on keskmine oodatud netotöötasu 1193€.

 

EESTIS ÕPPIVATE TUDENGITE SEAS ATRAKTIIVSEIMAD TÖÖANDJAD (MÄRTS 2018)

Atraktiivseimate tööandjate välja selgitamiseks paluti tudengitel nimetada kolm organisatsiooni, kus nad sooviksid töötada. Agentuuri Brandem tegevjuhi Marie Evarti sõnul on rõõm näha, et selle aasta uuringus nimetati ühtekokku 587 tööandjat, võrreldes 2017. aasta uuringuga üle 200 tööandja enam. „Selle üle on ainult hea meel. See tähendab, et rohkemad tööandjad on tudengite sihtrühmale viimasel ajal millegi tõttu positiivselt meelde jäänud ja silma paistnud.“

Selle aasta atraktiivseimad tööandjad on:

  1. Swedbank
  2. Eesti Energia
  3. LHV
  4. Telia
  5. Transferwise
  6. Skype
  7. Nortal
  8. Playtech
  9. Tartu Ülikool
  10. RMK

Juba teist aastat järjest osutus Swedbank tudengite seas kõige atraktiivsemaks tööandjaks. „Swedbanki edule on kaasa aidanud kindlasti aktiivne tegutsemine sotsiaalmeedias, nad on julgenud olla avatud ja järjepidevalt jaganud Swedbanki tööelu ka laiema ringiga," sõnab Marie Evart. Swedbanki personalijuhi Ülle Matti sõnul on heal ja järjepideval väliskommunikatsioonil tähtis osakaal, samamoodi peab seda toetama tegelikkuses tehtav. Swedbanki sotsiaalmeedia juht Kristel Leif usub, et tegelikult aitavad tudengite südameid võita ka otseselt mitte värbamisele suunatud tegevused.

Kõige aluseks on kindlasti hooliv ja respekteeriv suhtumine tudengitesse. Tudengitelt saadud tagasiside põhjal nad tunnevad, et on meie juures oodatud ja see loob hea pinnase tööks ja õppimiseks," ütleb Matt.

Enamasti on meie postituste nägudeks inimesed pangast ning tegevus toimub samuti meie tööruumides," toob Leif välja.  Samuti lisab ta: ,,See loob mõnusalt järjepidevat fooni tööandja brändile ja peegeldab meie põhiväärtusi." Leifi sõnul võttis Swedbank seoses praktikaprogrammiga teema varasemast tugevamalt käsile: Kuu aega oli meie Instagrami konto pühendatud praktikaprogrammile ning tegime erinevaid tegevusi ka Facebookis. Oleme saanud palju tagasisidet, et suutsime sihtgruppi väga hästi kõnetada," lisab ta.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.