Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Hetk alates töökuulutuse nägemisest või vestlusest tuttavaga kuni lepingu allkirjastamise või eitava vastuseni ning kõik muu, mis sinna vahele jääb – iga osa kandideerimisprotsessist mõjutab organisatsiooni üldist kuvandit ning mainet tööandjana.  

Tööotsing ja maine – kuhu kaovad Sinu noored talendid?

25. aprill, 2018

Hetk alates töökuulutuse nägemisest või vestlusest tuttavaga kuni lepingu allkirjastamise või eitava vastuseni ning kõik muu, mis sinna vahele jääb – iga osa kandideerimisprotsessist mõjutab organisatsiooni üldist kuvandit ning mainet tööandjana.  

Brandemi korraldatud 2018. aasta tudengite uuringus osales pea 2000 vastajat. Kolmveerand vastanuist on praeguste andmete järgi tööotsinguil – iga teine noor on avatud uutele pakkumistele ning ülejäänud on ise aktiivselt tööd otsimas. Noorte üha kasvav teadlikkus, lai silmaring ning oskus näha tööturgu tervikuna peaks ärgitama organisatsioone kui tööandjaid üha rohkem keskenduma oma mainele ning strateegiliselt läbi mõeldud värbamisprotsessile.

Ka noor ootab austust ja lugupidamist

Selle aasta uuringu tulemuste põhjal nõustuvad vaid 52% tudengitest väitega, et viimasele tööotsingule mõeldes said nad kandideerimise käigus antud ülesannete sooritamise kohta põhjaliku tagasiside. Aga mis juhtus ülejäänud 48 protsendiga? Mis veelgi üllatavam – vaid 39% noortest väitsid, et viimasele kandideerimisele tagasi vaadates said nad põhjaliku tagasiside. Aga ülejäänud 61 protsenti? Tagasiside andmine on üks olulisim, kuid paraku Eestis vähemalt praegu üks „valusaim“ osa kandideerimisprotsessist, sest paljud noored ei saa tööotsingu käigus ettevõtetelt infot kandideerimisprotsessi kohta või on tagasiside liiga üldine ega aita noorel areneda. Siinpuhul on aga tööandjatel võimalus ja ka vastutus näidata noorte suhtes üles lugupidamist. Kuna noorte tööotsijate ning tööandjate hetkeolukord on keeruline ja pidevas muutumises, siis praeguses situatsioonis saavadki ettevõtted olla vastutustundlikumad, aidates noortel tööturule siseneda ning muuta see protsess mõlema osapoole jaoks võimalikult sujuvaks. Seda kahel lihtsal põhjusel – sellise käitumismaneeriga ettevõte on konkurentidega võrreldes atraktiivsem ning mõne aja pärast võivad olla need samad noored tõelised talendid, keda ettevõte vajab oma eesmärkide täitmiseks.  

Miks jätavad noored soovitud töökohale kandideerimata?

Selle aasta tudengite uuringust selgus, et noored jätavad soovitud töökohale kandideerimata mitmetel põhjustel. Neist suurimad on seotud organisatsiooni maine ning puuduliku info jagamisega. Vaata infograafikult, miks noored ei taha soovitud töökohale kandideerida:

Noored jätavad tööle kandideerimata mitmetel põhjustel. Neist suurimad on seotud organisatsiooni maine ning puuduliku info jagamisega.

Iga teine noor tunneb, et ei vasta töökuulutuses välja toodud nõudmistele. On keeruline eeldada äsja koolist tulnud noorelt mitmeaastast töökogemust. Sellist olukorda võib vaadelda ka teisest küljest – tööandjatel tasuks arvestada, et noore inimese värbamine võib olla ka väga positiivne, sest noor võib tuua värsket vaadet ja mõtteid kogu ettevõttele, on kiire õppija ning valmis jõudsalt muutustega kohanema. Ka teisi eelpool toodud argumente saavad ettevõtted leevendada ning läbi selle oma mainet parandada – selgem kommunikatsioon, konkreetsemad ja kõnetavamad sõnumid värbamisprotsessis, atraktiivsemad töökuulutused, tööandja väärtuspakkumise loomine ning teadlik mainekujundus on vaid mõned võimalused, kuidas oma valdkonna konkurentidest eristuda.

Eesti noored hindavad organisatsiooni mainet tööandjana

Uuringutulemused räägivad enda eest. Selgus, et Eesti noorte jaoks on tööandja valimisel maine väga oluline – 85,3% kõikidest vastajatest peavad oluliseks töötamist organisatsioonis, millel on hea maine tööandjana. Seega ettevõtete jaoks on strateegiline mainekujundus üha olulisem. Niisamuti on noorte jaoks tähtis organisatsiooni tuntus ja nende enda väärtus – 70,9% noortest peavad oluliseks, et nad saaksid töötada laialdaselt tuntud organisatsioonis, mis suurendab nende väärtust tööturul.

Küsitluse tulemusi teistpidi vaadates jõuame taas sama tõdemuseni – noored peavad organisatsiooni kui tööandja mainet väga oluliseks ning on seetõttu  jätnud ka soovitud töökohale kandideerimata. 60,2% vastajatest tõid väite „organisatsioonil on halb maine tööandjana“ välja ühe peamise põhjusena, miks nad ei sooviks mõnes organisatsioonis töötada.

Circle K – hea eeskuju strateegilisel tööandja maine planeerimisel

Keiu Kiisler, Circle K HR Business Partner:

Circle K on oma tööandja kuvandi strateegia piltlikult pulkadeks võtnud ning analüüsinud nii ettevõttesse „tööle tulemise“ protsessi kui uurinud ka töötajate peamisi lahkumise põhjuseid. Oleme oma ettevõttes läbi viinud mahuka projekti, mille käigus soovisime aru saada, mis toob uued inimesed meie ringi, mida tänased tiimiliikmed tööandja juures hindavad ning veelgi kaugemale vaadates, tahtsime leida vastuseid küsimusele, miks ettevõttest välja liigutakse.

Näiteks kaardistasime värbamisprotsessis kandideerija teekonna, lähenedes sellele tööle soovija vaatenurgast. Mõtlesime läbi, millises etapis kandidaat võib ära kaduda ning viisime ellu muudatused värbamisekogemuse parendamiseks. Olemasolevate töötajatega koostöös toimetame põhjalikumalt tööandja kuvandi loomisel. Töötajate nägemus tööandjast ja oma inimeste kaasamine värbamisprojektides on suur lisaväärtus kogu organisatsioonile.

Tänases tööturu olukorras on tööandjal vaja ausat põhjust, miks töötajad lahkuvad - see aitab kaasa parema töökeskkonna kujundamisele. Hea sisendi annavad lahkunud töötajatele saadetavad exit intervjuud. Lisaks kõnetasime oma endiseid kolleege telefonivestluse käigus ja selgitasime välja primaarsed lahkumise põhjused ning küsisime tagasisidet juhtimise kvaliteedi, töökoha iseloomu ja tööandja soovitamise osas.

Uuringutest saadud info põhjal on ettevõttel lihtsam strateegilisi otsuseid teha. Olles selgeks teinud tegeliku olukorra, saame oma energia ja tähelepanu suunata kitsaskohtadesse ja seeläbi luua üheskoos hea kandideerimiskogemuse uutele tulijatele ja suurepärase töökoha olemasolevatele tiimiliikmetele.

Strateegiline lähenemine toob tulemused

Kandideerimisprotsessi kvaliteet ning kiirus peaksid olema üha rohkem ettevõtete mõtteis, kuna see on otseselt seotud tööandja mainega. Olenemata värvatavast positsioonist ei tasu unustada vana tõde – kõik, mida teed, jõuab ringiga tagasi. Seega strateegiline maine kujundamine toob lõppkokkuvõttes ettevõttesse parimad töötajad. Milline on aga Sinu ettevõtte maine ning kas saad enda ettevõttesse just parimad töötajad? Kui soovid teada, kirjuta aadressile tere@brandem.ee.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.