Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Tööandja maine võti

Hea tööandja maine võti

Paavo Heil
1. november, 2015

Tööandja mainele mõjub kõige laastavamalt see, kui töötajad ei saa omavahel hästi läbi, töötasu makstakse mitte-ametlikult või tähtajast hiljem, selgub Eesti suurimast tööturu- ja palgauuringust.

Tööandja mainet mõjutavad erinevad tegurid. Tööandja turunduse agentuuri Brandem analüüs järjestas tegurid, mis avaldavad tööandja mainele töötajate silmis positiivset mõju, ja tegurid, mille puudumine mainet kahjustab. 

TÖÖTAJATE VÄÄRTUSTAMINE LOOB HEA MAINE

Kaks tegurit, mis avaldavad tööandja mainele suurimat positiivset mõju on töötajate subjektiivne tunne, et nad on olulised ja see, et töötajad on hästi tasustatud. Uuringu ühe korraldaja, tööandja turunduse agentuuri Brandem tegevjuhi Paavo Heili sõnul on siin oluline võtmesõna töötajate väärtustamine. Töötajad, kes saavad piisavalt tunnustust ja tunnevad, et neid väärtustatakse, on oma töötasuga rohkem rahul ning hindavad tööandja mainet palju kõrgemalt. 

“Paljud uuringud näitavad, et tunnustuse puudumine, kehv sisekommunikatsioon  ja ebakompetentne inimeste juhtimine suurendavad rahulolematust palgaga. Juhid eeldavad aga sageli, et tulemustasu süsteem teeb ära kogu juhtimise,” selgitab Marie Evart.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder kinnitab samuti:  

"Kuigi töötasuga rahulolu juures on väga oluline selle suurus ja töötaja majanduslik toimetulek, mängivad tähtsat rolli ka töötajate tunnustamine ning see, kuidas töötasustamisest räägitakse," selgitab Seeder.

Lisaks mõjub tööandja mainele väga positiivselt, kui tööandja hoolitseb töötajate tervise eest, tunnustab heade töötulemuste eest ning võimaldab töötada mõnusas töökeskkonnas.

SUURIMA MAINE KAHJU TOOB TÖÖTASU MITTE-TÄHTAEGNE MAKSMINE

Suurimat maine kahju võib tööandja saada sellest, kui töötasu ei maksta tähtaegselt või makstakse hoopis mustalt. Viie kõige rohkem mainet kahjustava teguri sekka kuuluvad veel: töötajate omavahelised suhted on kehvad, töökeskkond on ebameeldiv, töötajad ei hinda oma vahetuid juhte.

“Tihtipeale tahetakse näiteks töökuulutustes konkurentsieelisena näidata kas meeldivat töökeskkonda, toredat kollektiivi ja teisi nn hügieenitegureid. Paljud tööandjad ei võta arvesse, et sellised tegurid on siiski enamikel tööandjatel korras ja neid ei saa võtta kui erilisi konkurentsieeliseid. Selleks, et tööturul eristuda, on vaja pakkuda enamat. Igal ettevõttel on võimalik välja arendada oma eristuvad tööandja tugevused,” räägib Heil.

2015. aastal Palgainfo Agentuuri, Brandemi ja teiste partnerite poolt läbi viidud esimeses suuremahulises tööandja maine teemalises uuringus osales kokku 13 396 töötajat. 

Tulemused on esitatud graafikuna:

hea ja halb tööandja maine, uuringutulemuste graafik

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.