Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Kandidaadikogemus

Kandidaadikogemus: räägivad Päästeamet ja Cleveron

2. oktoober, 2019

Kandidaadikogemus on miski, millest paljud ettevõtted räägivad, kuid vähesed pakuvad seda meeldivas ning meeldejäävas võtmes. Positiivselt meeldejääv kandidaadikogemus toetab tööandja head mainet ning aitab paremaid värbamistulemusi saavutada.

Olukorras, kus vabu töökohti on oluliselt rohkem, kui tööotsijaid, mängib kandidaadikogemus olulist rolli selles, millise ettevõtte kasuks kandidaat lõpuks otsustab. Tuleb meeles pidada, et kandidaat on tänasel tööturul soodsamal positsioonil kui ettevõtted ning seetõttu on kandidaadikogemus olulisem kui kunagi varem.

Brandem intervjueeris Päästeametit, kes pälvis 2019. aasta unistuste tööandja tiitli ja Cleveroni kes on silmapaistev tööandja erasektoris, et uurida, kui oluliseks peavad nemad kandidaadikogemust ning milliste meetmetega nad positiivset kandidaadikogemust kujundavad. Päästeametist vastas küsimustele personali ja asjaajamise osakonna juht Katrin Ehala ning Cleveronist personalijuht Katrin Koovit.

Miks on oluline, et kandidaadikogemus oleks meeldejääv?

Päästeamet: Iga organisatsioon on täpselt seda nägu, kuidas temast räägitakse. Kandidaatidele, kellele oleme juba silma jäänud (nad on teinud esimesed sammud organisatsiooniga liitumiseks) on ülioluline kogu värbamisprotsessi vältel olla nende jaoks olemas. Selle alla käib palju tegevusi, mis jah, mitte alati ei ole kergete killast, arvestades kandidaatide arvulist kogust või väga spetsiifilise ametikoha täitmise puhul selgitus- ja võibolla ka motiveerimistööd. Isegi, kui kandidaat ei osutu valituks sel korral, ei tähenda see, et me ei võiks tulevikus head koostööd teha. Meil on ägedaid kogemusi, kus mitte valituks osutunud kandidaadid meid hiljem tänavad ja ütlevad, et pole enne nii ägedal vestlusel käinudki. See on hea turundus meile ning positiivne kogemus kandidaadile.

Milliseid meetmeid kasutate, et leida üles parimad kandidaadid?

Cleveron: Parimate kandidaatideni jõuame loodetavasti läbi mitmete tegevuste, nagu näiteks Cleveron Challenge (tootearendusvõistlus), Cleveroni Akadeemia (rakenduskõrgharidus), värbamissündmused, konverentsidel ja messidel esinemised, mitmete konkursside võidud, meediakajastused jne. Pean oluliseks rõhutada, et me põhimõtteliselt ei maksa meediakajastuse ja konkursitel nomineerimise eest.

Päästeamet: Sotsiaalmeedia, otsekontakt ja suhete loomine. Heade kandidaatide leidmine kestab kogu aeg, isegi kui pole parasjagu konkursse käimas. Sisemised saadikud, kes tutvustavad oma tööd. Õnnelikud töötajad, kes ei karda öelda, et töötavad unistuste tööandja juures.

Milliste võtetega pakute kandidaadile eristuvat kandidaadikogemust?

Cleveron: Värbamises kasutame tihti video CV-de küsimist, samuti palume lõppvooru kandidaatidel lahendada kas koduülesandeid või testime neid kohapeal. Lõppvoorus teeme kandidaadile ringkäigu meie töökeskkonnas ja tutvustame tiimi. Proovime alati võimalikult kiiresti kandidaati tulemustest teavitada, et vähendada ooteajast tingitud ärevust. Värbamisintervjuudele kaasame otsese juhi ja tihti ka tiimi liikmed, et kandidaat saaks parema ülevaate töös olevatest teemadest ja väljakutsetest. Intervjuu käigus anname ülevaate  väärtuspakkumisest ning tutvustame ettevõtte mentorprogrammi, kus uued töötajad osalevad. Meie jaoks on oluline, et kandidaat suudaks end juba enne tööle asumist ette kujutada cleveroonikuna.

Päästeamet: Näitame Päästeametit kohe esimesest kontaktist sellisena, nagu me oleme – sõbralikud, abivalmid, julged, avatud, ausad, ägedad. Nii tööl kui kandideerimisel peab valitsema tasakaal – oleme asjalikud, kuid nalja peab ka saama.  

Mille kohta olete hiljem kandidaatidelt positiivset tagasisidet saanud?

Päästeamet: Kindlasti oleme palju kiitust saanud eristuvate töökuulutuste osas. Töökuulutused on üheselt arusaadavad töö ja tööülesannete suhtes, kajastame kuulutuses töötasu ja teisi väärtuspakkumisi. Kandidaadid, keda oleme endale tööle võtnud on kiitnud eelkõige meeldivat ja südamlikku vestlust. Samuti oleme saanud head tagasisidet grupivestluste kohta. Personaalse tagasiside eest nii valitud kui mitte valitud kandidaatidele. Positiivse õhkkonna eest – telefonivestlusel, kohtumisel käies. Siiani tehtud töö eest – oleme pildis, jätame hea mulje.

Kuidas kujundab värbamine ja kandidaadikogemus tööandja mainet?

Cleveron: Arvan, et tööandja mainet kasvatavad paljud asjad koosmõjus. Eelkõige on oluline pakutava töö tähendusrikkus, ettevõtte majandustulemused ja inimese väärtushinnangutele vastav ettevõtte sisekliima.

Päästeamet: Suuresti kujundabki tööandja mainet värbamine ja kandidaadikogemus. Oluline pole see, mis me ise arvame, et oleme, vaid see, mis meist räägitakse. Igal kandidaadil tekib Päästeametiga oma lugu ja kogemus, mida ta tõenäoliselt jagab oma tutvusringkonnas - see lugu on meie kujundada.

Kandidaadikogemuse puhul on oluline, et värbamise igas etapis, alustades töökuulutusest kuni vestlusteni välja, hoolitsetakse selle eest, et värbamisprotsess jätaks kandidaadile positiivse ning hea tunde. Meeldejääv kandidaadikogemus kujundab tööandja head mainet ning aitab talentidel leida tee sinu ettevõttesse.

 
 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.