Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Tudengite soovitused tööandjatele

Kogusime tudengitelt üle 1300 soovituse tööandjatele

16. aprill, 2019

Brandemi juba kolmandat aastat korraldatud üle 3100 vastajaga üle-eestilisest tudengite uuringust selgub, et tudengitel on praegustele tööandjatele mitmeid ettepanekuid erinevatel teemadel. Kokku tegid tudengid tööandjatele üle 1300 soovituse. Toomegi nüüd valiku ettepanekutest ja soovitustest Sinuni: 

Me ei ole lumehelbekesed, vaid oskame end inimestena hinnata 

„Me ei ole lumehelbekesed, me lihtsalt tahame väärilist palka saada ja häid kolleege, kellega koos areneda :)“ 

„Kui ma oma ettepanekud kirja panen, siis ma kõlan järjekordse klišeeliku lumehelbekesena. Aga olgu: hea tööandja, tänapäeva noored ei ole (vähemalt mitte kõik) ärahellitatud ja ettearvamatud töötajad, aga nad kindlasti soovivad rohkem kui eelmised generatsioonid, et töökohal suhtutakse neisse väärikalt ja sõbralikult, tunnustatakse saavutusi ning ei karjuta/sõimata, kui midagi läheb valesti. Mulle isiklikult on umbes 1000 korda olulisem meeldiv, sõbralik, tore töökollektiiv ja koht, kus tööd tehakse, kui hiiglasuur palgatšekk. Inimlikkus kaalub igasuguse palganumbri üles. Ja kui ma tunnen end tööl hästi, siis ma olen ka palju produktiivsem töötaja, kellest organisatsioonile ka kasu on. Ja mitmekülgne ja kannatlik õpetamine enne tööle asumist on kindlasti ülioluline. Kui tööandja mind tundmatus kohas vette viskab ja nõuab, et ma ise välja ujuks, siis ta võib kindel olla, et ma ujun vastassuunas. Hoidke ja väärtustage oma noori töötajaid! Nad vastavad sellisel juhul suurima heameelega samaga.“ 

„Lumehelbekeste põlvkonnaga võib olla raske toime tulla, kuid kahjuks või õnneks on see vähemalt lähema tuleviku paratamatus, et inimesed on õppinud ennast inimesena hindama ja ei olegi nõus enam sandikopikate eest ennast vigaseks rügama nagu meie vanemate ja nende eelkäijate põlvkonnad.“ 

„Kõik noored ei ole ühesugused. Värbamisel peaks rõhuma just inimese eripäradele, tugevustele ja oskustele, kui korrutama, et kõik noored on ühesugused lumehelbekesed.“ 

Kui tahad teada, millele peaksid noorte värbamisel rõhku pöörama, võta meiega ühendust aadressil tere@brandem.ee. 

„Muutusi on vaja, et ühiskond areneks maailmatasandil. See, et meie, noored, ei lase endale pähe istuda ei tee meid lumehelbekesteks. Me teame oma võimeid ning väärime ka selle eest häid töötingimusi ning palka.“ 

„Vähem eelarvamusi noorte suhtes - kõik ei ole lumehelbekesed, kes ei taha tööd teha. On väga palju noori, kes on valmis arenema ja panustama suurelt organisatsiooni arengusse.“ 

„See "lumehelbekeste" generatsioon omab suurt soovi iseend arendada. Aidake sellele kaasa.“ 

Palun võta mind tööle ka siis, kui mul on vähe kogemust või olen puudega 

„Soovitaksin tööle võtta rohkem ilma töökogemuseta noori ja pakkuda neile tuge ja juhendamist, et neist saaksid tööturul tegusad ja konkurentsivõimelised töötajad.” 

„Paljud tööandjad soovivad tööle noori inimesi, kellel on suur töökogemus vastaval erialal. Selle tõttu ei saa omale noored tööd, sest töökogemust pole veel nii palju ja tööandja jääb ilma ka töötajast.“ 

„Riskige ja võtke noori inimesi tööle. Neid on võimalik suunata, õpetada ning voolida endale vajalikud töötajad.“ 

„Võtta julgemalt tööle äsja ülikooli lõpetanud inimesed“ 

„Tuleb anda ka noortele võimalust ennast näidata. Noor ei kogu kogemusi kui talle selleks võimalust ei anta.“ 

„Soovitan võtta tööle ka erivajadusega inimesi. Nad võivad küll teha asju teistest erinevalt, näiteks kasutades spetsiaalseid abivahendeid. Kui aga rääkida kandidaadiga ning otsida koos sobivaid lahendusi, siis saab ta kindlasti oma võimaluste piires hakkama teistega võrdselt.“ 

„Võtke rohkem vastu puudega inimesi/isikuid. Paljud on võimelised teid kindlasti aitama. Ja nii saab ka rohkem inimesi tööle ja ettevõte/organisatsioon võib olla isegi edukam kui enne!“ 

„Noori, kes alles õpivad või tulevad koolist, ei tasu karta. Muidugi on nende kogemused oluliselt väiksemad, kuid samas on nad väga õpihimulised ja valmis uusi teadmisi ja oskusi omandama. Lisaks on noortel palju ideid ja nende piiramine tekitabki vaid trotsi ja konflikte. Avatus ja vabadus uute ideede rakendamiseks on oluline ka organisatsiooni arengu jaoks.“ 

„Kuna Eesti tööandjad ootavad aktiivseid noori tööle, siis ei tohiks väga kinni hoida eelneva töökogemuse nõudest sarnasel erialal, kuna on ilmselge, et omandades kõrgharidust pole kõigil võimalik saada erialast tööd kooli kõrvalt nt praktikabaasides ja hiljem lõpetades. Tööandjad peaks olema avatud ka neile, kes on äsja lõpetanud ja puuduva töökogemusega, sest kuskilt ikkagi peab see kogemus tulema.“ 

„Kindlasti anda võimalus ka nendele noortele, kellel töökogemus puudub. Üliõpilased on VÄGA motiveeritud tööd tegema.“ 

„Värvake noori praktikakohtadele, kus teil on neid ka tegelikult vaja ning andke reaalseid ülesanded. Tudengil ei ole soovi minna praktikale, kus ta on lihtsalt selleks, et kohvi tuua. Me tahame ettevõttele tõelist väärtust luua ja panustada selle arengusse.“ 

„Noorte kätes on Eesti tulevik. Mida varem neid õigele teele suunata, seda parem.“ 

Ma olen Sulle lojaalne, kui lubad mul areneda 

„Eesti tööandjad võiksid praktikantidele pakkuda reaalset praktilist kogemust, mitte panna neid täitma lihtsaid mitte karjääri mõttes arendavaid ülesandeid. Praktikakogemus on töö leidmisel oluline, mitte vaid paberil kirjas olev formaalsus. Seetõttu võiks tööandjad ka ise praktikasse panustada, kui soovivad, et tulevikus neile tööle tulev noor oleks mingisuguste erialaste kogemustega.“ 

„Õppivaid noori võiks tööturul rohkem väärtustada, sest tegu on arenevate ja õpivõimeliste inimestega, keda on lihtsam kujundada ning kellele on kergem oma teadmisi edasi anda nii, et isik seda suudaks ka rakendada, s.t noorel pole tekkinud oma hoiakuid, mida pole nõus muutma, vaid hoopis vastupidi- ta on harjunud ennast arendama.“ 

„Kui soovite olla noortele atraktiivne tööandja, ei piisa vaid mugavast tööst ja palganumbrist. Sellises vanuses on aina enam muutumas tähtsamaks võimalused enesearendamiseks ja karjääriredelil edasi pürgimiseks. Kui ambitsioonikas töötaja tunneb, et praegusel ametikohal ta ei kasva ega arene, siis muutubki ta õnnetuks ning lojaalsust firma vastu ei tasuks loota.“ 

„Näidata üles initsiatiivi lojaalsete töötajate väärtustamisega ning koolitamisega. Edendada ettevõtte mainet läbi sisekliima ja teeninduse.“ 

„Põlvkond, kes on 2019. aastal vanuses u 16...35 aastat, tõesti väärtustab positiivset arengut, edasiminekut, keskkonna hoidmist, uuenduslikkust, vaheldusrikkust, tööandja mainet ja ei salli rutiini. Maailm muutub tohutu kiirusega ja töökultuur peab ajaga kaasas käima, konservatiivselt vanadest dogmadest kinni pidamine ei vii edasi.“ 

„Tööandja, palun ära otsi täiuslike oskustega töötajat. Pigista silm kinni vähemtähtsate aspektide juures (näiteks oskused, mida saab muuta ja arendada) ning otsi seemet, kelle põhiväärtused Sulle sobivad ja kes kasvab heas töökeskkonnas võimsaks puuks. 

Juht, julge juhtida 

„Rohkem suhelda töötajatega. Selgitada, miks on asjad nii või miks otsustati nii. Töötajad oleks palju mõistlikumad kui nad teaks kuidas organisatsioonis otsuseid vastu võetakse ja kuidas juhtimine käib. Infosulg tekitab töötajates tunde, et neid ei väärtustata.“ 

„1. Inimlikkus, inimlikkus, inimlikkus! 

2. Kui soovid, et töö saaks tehtud, siis jumala eest ole ka valmis selle eest vastavat töötasu maksma. 

3. Kui inimene on ametikohal, kus ta peab inimesi juhtima, siis on äärmiselt oluline, et tal oleks selles kogemus või et teda koolitataks selleks! Inimesed on nõus väiksema palgaga, aga mitte kunagi kohutava juhiga.“ 

„Töötajad kohelda austusega. Õige juht on eestvedaja, mitte ähvarduse ja karistusega juhtija. Lisaks tooksin välja ka töötajate tunnustamise motivatsiooni tasuga.“ 

„Mul on tugev välisorganisatsioonide kogemus ja selle pealt on sageli näha, et Eesti organisatsioon elab oma pisikeses konnatiigis ja näeb ainult oma vesiroosi lehekese servani. Kui oleks vaid rohkem neid juhte, kes võtaksid eesmärgiks oma inimeste talendid üles leida, ei paneks pahaks proovida oma töötajaid organisatsioonis ringi liigutada, anda neile ülesandeid, mis toovad nii ettevõttele rohkem kasu kui ka töötajatele rohkem rõõmu. Sellest tuleb tegutsemisind ja töörõõm!“ 

„Oma meeskonna loomisega tuleb vaeva näha ja ei juht ei saa liialt oma võimu ära ka kasutada. Töö on ikkagi su teine kodu ja sa peaksid tahtma seal rõõmuga olla.“ 

„Ettevõtted võiksid rohkem tegeleda enda juhtimiskvaliteedi parandamisega.“ 

Tööandja, ka Sina pead end reklaamima 

„Kui vajatakse uusi inimesi, siis sellest on vaja teada anda! Töökuulutused, reklaam jne. Paljud tööpakkujad kaebavad, et pole töötajaid, aga töökuulutusi pole ka kusagil näha. Kuidas uued inimesed peaksid siis firmani jõudma?“ 

„Rohkem reklaamida oma firmat.“ 

„Eesti tööandjad võiksid rohkem võtta õpilasi tasustatud praktikale ja oma praktikakonkursse välja reklaamida. Tudeng saab kogemuse võrra rikkamaks ja neil on võimalus leida omale tulevikuks häid töötajaid.“ 

„Tööandjad peavad mõistma, et mitte ainult tööle kandideeriv inimene ei pea ennast ja oma oskusi neile müüma, vaid ka nemad peavad seda samamoodi tegema. Väga palju on Eesti tööturul suhtumist, kus eeldatakse, et töötaja peaks olema tänulik juba ainuüksi võimaluse eest ühes võis teises firmas töötamast. Tegelikult see ei ole nii, firmad peaksid ka ennast proovima töövestlusel tulevasele potentsiaalsele töötajale maha müüa.“ 

„Heade töötajate saamiseks tuleb väiksematel ja/või vähemtuntumatel organisatsioonidel kuidagi nendeni jõuda, ennast kuuldavaks teha - reklaamil on imeline mõju. Ülikoolides võiks näiteks karjääripäeva raames olla esindatud kõik, kes soovivad tudengiteni jõuda ja anda neile aru, mis võimalused teda antud organisatsioonis ootavad.“ 

„Kodulehele konkreetse praktika pakkumised aitavad tudengitel saada hinnatud töökogemust ja tõsta organisatsiooni mainet. Kui on hinnatud töökeskkonda, kus soodustatakse õppimist ja arengut.“ 

Kui tahad teada, millele peaksid noorte värbamisel rõhku pöörama, võta meiega ühendust aadressil tere@brandem.ee. 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.