Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

kulude kokku hoidmine

Kuidas hoida tööandja turunduse abil kulusid kokku?

27. jaanuar, 2015

Mida teadmisepõhisemaks majandus muutub, seda suurema lisandväärtuse toovad kaasa andekad inimesed (Michaels jt, 2006). Inimesed, kellel on ettevõtte eesmärkide täitmiseks vajalikud oskused, kogemused ja teadmised, on strateegilise tähtsusega töötajad. Tihtipeale näeme, et ettevõtete juhid elavad iganenud teadmises, et me oleme olukorras, kus kõik tahavad neile tööle tulla. Reaalsus on täna teine. Eksperdid peavad Eesti majanduskasvu suurimaks takistuseks kvalifitseeritud tööjõu puudust, mitte tööpuudust (Konjuktuur, 2014). 

Selleks, et saavutada ettevõtte kasv ja konkurentsieelis on tarvis ligi meelitada, hoida ja motiveerida töötajaid. On aeg tuua turunduslik mõtlemine ka personalivaldkonda – on aeg töötada välja oma tööandja bränd.  

Mõiste tööandja bränd võtsid esmakordselt kasutusele Ambler ja Barrow 1996. aasta artiklis „The Employer Brand”, defineerides seda kui töötamisega kaasnevate funktsionaalsete, majanduslike ja psühholoogiliste hüvede paketti, mida seostatakse konkreetse tööandjaga. Mida paremini on tööandja poolt pakutav kooskõlas sihtrühma ootustega, seda atraktiivsemana tööandjat tajutakse.

SEITSE RAHALIST KOKKUHOIDU, MIDA TOOB EDUKAS TÖÖANDJA BRÄND

Mitmed uuringud on näidanud tööandja brändi positiivset mõju ettevõtte majandustulemustele. Tugeva tööandja brändiga ettevõtetel on enam kui kaks korda madalamad värbamiskulud, tõestas Ameerikas enam kui 2250 värbaja seas tehtud uuring. Tööandja brändi 7 rahalist mõju ettevõttele on: 

  • Madalamad värbamisprotsesside kulud (reklaamimine, värbamisagentuuride tasud, juhtkonna intervjueerimisele kuluv aeg, hindamiskeskus). 
  • Madalamad tööjõuvoolavuse kulud (töösuhte lõpetamise kulud, taasvärbamise kulud). Kusjuures uuringud näitavad, et tugevama tööandja brändiga ettevõtetes on 28% madalam tööjõuvoolavuse määr kui teistes ettevõtetes.
  • Madalamad inimkapitali kulud (kogu palgakulu, puudumiskulud, koondamiskulud). The Economisti andmetel toob tugev tööandja bränd kaasa tuntavaid kasusid, seehulgas 10% ulatuses palgakulude vähenemise.
  • Kõrgem produktiivsus (töötaja loodav lisandväärtus ettevõttele). Inglismaa jaemüüjate seas läbi viidud uuring näitas, et töötajate pühendumisnäitaja tõus 1 punkti võrra (5-punkti skaalal) tõi kaasa 9%-se müügikasvu kaupluse kohta.
  • Puhaskasum töötaja kohta. TNS Emori juhtekspert Mari-Liis Eensalu sõnul on ettevõtte maine tööandjana tugevas korrelatsioonis ettevõtte kasumlikkusega.
  • Kõrgem aktsiate hind/ettevõtte turuväärtus.
  • Parem ROI ehk investeeringu tasuvus.

Seega arvestades kõiki neid rahalisi kasusid, mida tugev tööandja bränd ettevõttele toob, pole ime, et 39% organisatsioonidest jätkavad sel aastal tööandja brändingusse investeerimisega ja lausa 57% suurendavad oma investeeringuid tööandja brändingusse, selgub Employer Brand Internationali 2014. aasta uuringust, mis hõlmas kahte tuhandet organisatsiooni.

Strateegiline tööandja bränding on Lääne-Euroopas ja Ameerikas juba levinud praktika. Mõiste "tööandja bränd" võeti esmakordselt kasutusele 1996. aastal Inglismaal Ambler ja Barrow. Rahvusvaheliselt tuntud brändide Ernst & Young, Mars Corporate, Linkedin, Coca-Cola, Facebook, Marriott International, Nike, Amtrak, IKEA, Google, Amazon jt töötajate ridadesse kuuluvad inimesed, kelle ametinimetusse kuulub sõnapaar tööandja bränd ja nende igapäevaseks tööks on just strateegilise tööandja brändi eest vastutamine.  

 

Küsi nõu, kuidas luua oma ettevõttele tööandja strateegia tere@brandem.ee !

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.