Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Töömessiks ettevalmistusel on oluline silmas pidada mitmeid asjaolusid.

Lähed töömessile? Siin on Sulle ettevalmistuse ABC

5. oktoober, 2018

Tänane tööjõuturg on muutumas seisu, kus aktiivsete kandideerijate hulk on kahanemas ning kasvab vabade töökohtade arv. Nii näiteks otsib täna vaid 13% tööealisest elanikkonnast ise aktiivselt tööd, selgus viimasest koostöös Palgainfo Agentuuriga läbiviidud uuringust ning Statistikaameti info kohaselt oli selle aasta teises kvartalis Eestis lausa 11 400 vaba ametikohta.

Eelpool välja toodud info annab kinnitust asjaolule, et tööandjad peavad enda turundamise nimel üha rohkem pingutama. Kuna selleks aastaks on erinevad töö- ja karjäärimessid läbi, toome Sinuni soovitused, mida pidada silmas juba kevadel toimuvate messide ettevalmistusel. Tugev ettevalmistus on peaaegu terve võit!

Kas oled õiges kohas?

Veel enne, kui asud messiks ettevalmistusi tegema, tasub enda jaoks läbi mõelda, kes on Sinu jaoks kõige olulisemad sihtrühmad, keda soovid messil oma väljapanekuga kõnetada. Kas need inimesed liiguvad just konkreetsel üritusel? Millistest kanalitest hangivad nad igapäevaselt enda jaoks vajalikku infot? Näiteks mõni aeg tagasi toimunud Töötukassa töö- ja karjäärimessi eesmärk on viia kokku tööotsijad ja tööandjad, tutvustada Eesti Töötukassa võimalusi, jagada huvilistele informatsiooni elu- ja töötingimuste kohta Euroopas. Töötukassa tööandja teenuste juhi Livia Laase sõnul on iga messi rõhuasetus erinev – sõltuvalt messist keskendutakse valdkondadele, sihtgruppidele või piirkonnale. Näiteks selle aasta Tartumaa töö- ja karjäärimessil oli fookus noortel ning huvi oli suur – juba esimese 15 minutiga sisenes messialale üle 500 noore.

„Messid pakuvadki tööandjale eelkõige võimalust olla pildis ning luua otsekontakte huvilistega. Samuti avaneb võimalus kohtuda teiste piirkondlike tööandjate ning koostööpartneritega,” sõnab Laas.

Lisaks toob ta välja, et Töötukassa messide kaudu saavad ka tööandjad infot välisriikidest töötajate värbamise kohta ning alati on võimalus tutvuda Töötukassa koostöövõimalustega.

Seega võta messi korraldajaga juba varakult ühendust ning küsi julgelt lisa!

Kes on Sinu esindaja messil?

Messile minekut ettevalmistades tasub kindlasti mõelda ka sellele, kes on Sinu ettevõtte esindaja messil ning mis on messil osalemise peamine eesmärk. Kas need inimesed, kes messil ettevõtet esindavad, on ka valmis iga kell Sind tööandjana soovitama? Kuna ettevõtte esindajad kujundavad messil osalemise ajal mainet nii potentsiaalsete huviliste kui ka teiste tööandjate seas, on välja valitud esindajate roll eriti oluline.

Siinpuhul soovitame Sul kaasata töötajaid, kes on ise head suhtlejad ja mis peamine – oma tööandja saadikud. Kindlasti tasub kaasata töötajaid, kes esindavad just neid ametipositsioone, keda oled messil otsimas. Kui näiteks oled värbamas uusi teenindajaid, siis saadki kaasa võtta praeguseid teenindaja positsioonil olevad töötajad, kes on hästi silma jäänud. See on positiivne võimalus nii Sulle kui olemasoleva(te)le töötaja(te)le.

Kas Sinu sõnumid tööandjana eristuvad?

Reeglina on töö- ja karjäärimessidel osalevatel tööandjatel üks ja sama eesmärk – tekitada võimalikes tulevastes töötajates/õpilastes huvi oma ettevõtte vastu. Seda enam on tähtis eristumine nii visuaali kui sõnumite poolest. Kuna messil osalemine on üks konkreetsemaid ja ka tugevamaid “reklaamvõimalusi”, on eriti oluline, et Sinu sõnumid tööandjana oleksid eristuvad ja kõnetavad ehk teisisõnu tekitaksid õige sihtrühma inimeste seas huvi Sinu kui tööandja vastu. Kuidas eristuda, tekib küsimus? Võimalusi on mitmeid. Üks tõusvaid trende on näiteks tööandja video kasutamine. Enne video või mõne muu (nt pildi, teksti) kasutamist tasub endalt küsida järgmised küsimused:

  1. Miks peaks kandidaat tulema just minu ettevõttesse?

  2. Millised on minu kui tööandja juures eristuvad argumendid ehk just need tugevused, mida konkurentidel ei ole?

Nendele küsimustele vastamisel aga ei maksa lähtuda oma kõhutundest, kuna sellisel juhul võivad tulemused olla vaid lühiajalised (kui sedagi). On tähtis teada oma töötajate ja juhtkonna arvamust ning selleks, et sisend oleks objektiivne, tuleb kindlasti analüüsida ka olukorda turul ning konkureerivate ettevõtete sõnumeid.

Eristu, aga ole ühtne

Kui ühtsed sõnumid välja töötatud, on aeg keskenduda visuaalile. On levinud praktika, et tööandjad püüavad potentsiaalseid kandidaate materjalidega, mis on tihedalt teksti täis. Arvestades, et töökuulutus/lendleht/muu materjal on väga oluline reklaamkanal, kus tuleb konkreetne sõnum edasi anda piiratud vahenditega, on nii teksti kui visuaali puhul iga element ülioluline. Kuid mitte alati pea oma sõnumeid edasi andma paberil. Näiteks ka hästi läbi mõeldud roll-up’id, videod, tarbeesemed või hoopis tööandja esindajate ühtsed riided täidavad oma eesmärki. Sinu ülesanne on vaid läheneda loovalt ning mõelda kastist välja.

Kõnetab see, mis on päris

Lisaks tekstile ja visuaalile on oluline märksõna tööandja turunduses ka leidlikkus. Inimesi kõnetab see, mis on päris – ehk kõik, mida saab vaadata, tunda või katsuda ning mis tekitab emotsiooni. Ka siin tasub Sul läheneda loominguliselt. Asjad, mis Sinu ettevõtte töös on igapäevased ja elementaarsed, võivad olla potentsiaalse töötaja jaoks väga huvitavad. Milliseid programme, töövahendeid või masinaid Sinu töötajad kasutavad? Olulisim eesmärk on tuua killuke tööst huvilistele lähemale.

Kuidas veedavad kandidaadid Sinu boksi juures aega?

Lisaks eelpool mainitule saab messikülaliste seas huvi tekitada ka erinevate tegevustega.  Loomingulisus on ka sel puhul hinnatud. Variant on korraldada erinevaid tegevusi, mis on seotud tööandjaga – saad näiteks läbi viia loosimisi, mänge, väikeseid võistlusi. Või kõnetaks huvilisi hoopis väike tasuta toode, söök-jook? Läbi erineva tegevuse on võimalik potentsiaalsetel kandidaatidel jätta Sulle soovi korral ka enda kontaktid. Või ehk on Sul hoopiski võimalus teha väike demonstratsioon sellest, milline näeb välja igapäevatöö, kuhu oled inimesi otsimas? Ürita sellele mõttele läheneda loominguliselt ning hoia meeles, et selline tegevus ei pea olema midagi keerulist. Vastupidi, võlu peitub lihtsuses.

Eelmisel nädalal toimunud Töötukassa töö- ja karjäärimessil käis ka meie projektijuht Sander Matsina ning ka tema hinnangul tasub hinnata tööandja maine seost erinevate kokkupuutepunktidega:

„Isegi, kui Sinu ettevõtte sihtrühma liigub messil eeldatavalt vähe, on tänases turuolukorras ‘’pildis olemine’’ väga oluline. Ettevõte maine tööandjana kasvab läbi erinevate kokkupuutepunktide – Eesti tööjõuturg on väike ja messil osalenu võib rääkida Sinu ettevõttest positiivselt kellelegi oma tutvusringkonnas, kelle hulgas võib olla potentsiaalne kandidaat! Ja kunagi ei tea, kelle kätte võib pihku jäänud lendleht lõpuks välja jõuda.”

Tööandjana erinevatel messidel osalemine on tegelikult üks vahetuim ja suurima mõjuga reklaamvõimalus. Seetõttu on eriti oluline mõelda, millised materjalid on efektiivsed ning ajendavad huvilisi ka päriselt kandideerima. Nii nagu Sander välja tõi, on messidel käimine oluline osa ka tööandja mainekujundusest nii potentsiaalsete töötajate kui ka teiste tööandjate seas. Kui soovid järgmiseks messiks varakult ette valmistuda ning soovid nõu näiteks värbamismaterjalide loomisel, võta meiega ühendust aadressil tere@brandem.ee

Soovime Sulle tulemuslikku värbamist!

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.