Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Liftikõne ehk elevator pitch’i mõiste pärineb algselt ettevõtlusest, kus kasutatakse loomult lühikest, 30 sekundi kuni 1 minuti pikkust liftikõnet investoritele äriideede müümiseks.

Liftikõne – Sinu tööandja brändi nägu?

1. märts, 2018

Liftikõne ehk elevator pitch’i mõiste pärineb algselt ettevõtlusest, kus kasutatakse loomult lühikest, 30 sekundi kuni 1 minuti pikkust liftikõnet investoritele äriideede müümiseks. Tänapäeval oodatakse aga ka tööle kandideerijatelt sageli suutlikkust esitada liftikõne, et müüa ettevõtte esindajale oma oskusi, kogemusi ja teadmisi ning tõestada võimekust, motiveeritust ja tööpositsioonile sobivust. Ent tänases turuolukorras, kus vabadus töökoha valikul on eelkõige kandidaatidel, on üha olulisem just ettevõtete suutlikkus end tööotsijatele müüa ning seejuures konkurentidest eristuda. Nii nagu kandidaat üritab oma liftikõnega põhjendada tööandjale, miks tema on parim valik sellele töökohale, peab ka iga ettevõte oma liftikõnes veenma kandidaati, et on tema jaoks parim tööandja.

Aga kuidas seda teha?

Kujuta ette, et Sinu poole pöördub igati muljetavaldavate oskuste, teadmiste ja kogemustega tööotsija A, kes näib olevat Sinu pakutavale töökohale ideaalne kandidaat. Ta palub sul 1 minutiga põhjendada, miks ta peaks kandideerima töökohale just Sinu ettevõttes - kuidas müüksid talle oma organisatsiooni?

Liftikõne on justkui lühikokkuvõte Sinu tööandja brändist. Kes Sa oled? Mida Sa pakud? Mille poolest eristud teistest ettevõtetest? Miks peaks kandidaat just Sinu valima?

Liftikõne ei paku Sinu ettevõttele ainult võimalust oma tööandja brändi tulemuslikult kommunikeerida, vaid lubab Sul ka juhtida oma kuvandi loomist kandidaatide seas, et rõhutada just oma organisatsiooni tugevusi ja unikaalsust tööandjana. Kuna inimesed kujundavad oma seisukohti erinevatest allikatest saadud informatsiooni alusel, on Sinu suutlikkus oma ettevõtet müüa eriti tähtis. Seega olukorras, kus Sinu liftikõne jääb puudulikuks, kujuneb kandideerijate arusaam Sinust kui tööandjast lihtsalt muu teabe põhjal - sest kui Sina ei räägi, räägib keegi teine. Seeläbi kaotad aga otsese kontrolli oma tööandja brändi kuvandi üle. Kui tahad, et tööotsija A sugused motiveeritud kandidaadid Sinuni jõuaksid, on oluline panna paika oma tööandja brändi põhitõed, mida suudaksid lühikese liftikõnena kandidaatidele tulemuslikult müüa.

Selleks peaksid endale esitama aga 3 küsimust:

1. Mis on Sinu ettevõtte tugevused?

Esimene samm efektiivse liftikõne loomiseks on oma ettevõtte tugevuste teadvustamine. Sealjuures on aga oluline mõista, et liftikõnes ei pea kirjeldadama kõiki oma organisatsiooni häid külgi ja saavutusi, vaid pigem rõhutama just kõige tähtsamaid sõnumeid, mis tekitavad kandidaadis huvi rohkem teada saada. Kas Sinu ettevõtte tugevuseks on tuntud brändinimi, mis on loonud organisatsioonile lojaalse kliendibaasi? Või hoopis uudsus ja innovaatilisus, mis võimaldab firmal pidevalt areneda ja konkurentidest eristuda? Millised on aga Sinu ettevõtte tugevused tööandjana? Kas pakud keskmisest kõrgemat palka? Paindlikku tööaega? Karjäärivõimalusi? Mis tahes on Sinu ettevõtte tugevused, nende edukas müümine kandidaatidele on vähemalt sama oluline kui tugevuste kommunikeerimine klientidele ja investoritele.

Eeldus, et parimad inimesed jõuavad Sinuni ilma läbimõeldud kommunikatsiooni ja efektiivse turunduseta on ohtlik oletus, mis võib ettevõttele lõppeda mitmete suurepäraste kandidaatide kaotusega.

2. Mida väärtustavad kandidaadid tööturul?

Liftikõnes, just nagu laiemas tööandja brändi kommunikatsioonis, ei piisa vaid oma ettevõttest ja selle tugevustest rääkimisest. Selleks, et tööotsijat kandideerima innustada, peab ettevõte pakkuma midagi, mis talle korda läheb. Liftikõnele ei ole aga universaalset lahendust, sest kandidaadid väärtustavad tööotsingutel erinevaid aspekte, mis mõjutavad Sinu atraktiivsust tööandjana. Seetõttu on oluline välja selgitada, milliseid hüvesid hindavad just Sinu valdkonnas tööd otsivad kandidaadid. Sarnaselt klientide seas läbi viidavatele turu-uuringutele peavad ettevõtted kaardistama ka kandidaatide pidevalt muutuvaid ootusi tööturul, et jätkuvalt leida parimaid töötajaid.

3. Mille poolest eristub Sinu ettevõte konkurentidest?

Kui võistled oma toodete või teenuste müümisel ettevõtetega, kes tegutsevad Sinu valdkonnas või pakuvad sarnaseid tooteid/teenuseid, siis töötajate nimel konkureerides lähed vastamisi kõikide organisatsioonidega, kes kandidaatidele sobivat tööd pakuvad. Just nagu tööotsijate liftikõne eesmärk on rõhutada, mida uut suudaksid nad ettevõttesse tuua, peab ka organisatsiooni liftikõne esile tõstma tööandja unikaalse väärtuspakkumise. Seega on liftikõne arendamisel firma enda tugevuste ja hüvede kõrval paratamatult oluline pöörata tähelepanu ka konkurentide strateegiale. Kui ettevõte pakub kandidaadile “huvitavat tööd” või “motiveerivat töötasu” nagu enam kui iga kolmas tööandja, siis ei eristu tema väärtuspakkumine just märgatavalt konkureerivatest firmadest. Seetõttu peaks Sinu organisatsiooni liftikõne kindlasti rõhutama ettevõtte unikaalsust ehk põhjust, miks on Sinu firma kandidaadile parem tööandja kui teised.

Kokkuvõtteks

Nendele küsimustele vastates ja tulemusi analüüsides saad viimaks kujundada oma vastuse kesksele küsimusele: miks peaks kandidaat valima just Sinu ettevõtte? Sellest vastusest saab ühtlasi läbiv teema nii Sinu liftikõnes kui ka laiemas tööandja brändi kommunikatsioonis. Hinnates oma tugevusi tööandjana, saad panna paika võimalused, mida saaksid kandidaatidele pakkuda. Analüüsides tööotsijate ootusi ja väärtusi, saad teada, kuidas Sinu tugevustest võiksid saada värbamisel tulemuslikud argumendid. Ja kui mõistad, mis eristab Sind konkurentidest, on Sul võimalus arendada oma unikaalne müügipakkumine (unique selling proposition), mis koondab Sinu tugevused, kandidaatide ootused ja ettevõtte ainulaadsuse, et selgitada, miks peaksid kandidaadid tahtma töötada just Sinu organisatsioonis.

Seeläbi saab liftikõnest kokkuvõtlik lugu Sinu ettevõtte kui tööandja kohta, mis esindab firma tugevusi, väärtuspakkumist ja unikaalsust. Võimalus seda lugu kujundada on aga iga organisatsiooni endi kätes. Ettevõtja, kas Sina suudad oma firmat kandidaadile 1 minuti jooksul tulemuslikult müüa? Kas Sinu liftikõne on nii selge ja meeldejääv, et kandidaat mäletab seda ka järgmisel päeval? Ja suudab samu sõnumeid edasi anda oma sõbrale? Kui jah, siis on liftikõne täitnud oma eesmärgi.

Kas tahad oma liftikõnet meie peal testida? Võta ühendust tere@brandem.ee.

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.