Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

miks värvata talenti?

Miks värvata talenti?

13. märts, 2017

Kui soovid parandada ettevõtte värbamistulemusi, siis pead jätma selja taha traditsioonilise lähenemise personaliotsingule. Selle asemel, et loetleda kandidaadile seatavaid nõudmisi, keskendu parem töötaja potentsiaalile tulevasel töökohal areneda ja mõtle läbi miks peaks keegi tahtma just Sinu juurde tööle tulla. 

Talent versus kogemus

Uusi töötajaid otsides on oluline hinnata mitte ainult seda, millised oskused ja omadused neil kandideerimise hetkel on, aga ka seda, kuhu ja kui kiiresti on nad võimelised arenema.

Kui Sul on valida kahte tüüpi kandidaadi vahel, siis kumma Sa valiksid:

Kandidaat number üks: Tal on pakutava ametikoha jaoks kõik vajalikud oskused, aga puuduvad väljavaated edasiseks arenguks ja organisatsioonile lisaväärtuse loomiseks.

Kandidaat number kaks: Ei vasta täielikult profiilis seatud nõudmistele, kuid varasem töökogemus näitab silmapaistvat õppimis- ja kohanemisvõimet. 

Paljude tööandjate eesmärgiks on leida kerge vaevaga sobiv kandidaat, mistõttu valitakse sageli pigem kandidaat number üks. Eeldatavasti on tema sisseelatamine ja välja õpetamine oluliselt soodsam ja ajasäästlikum, võrreldes kandidaadiga number kaks. Vähem mõeldakse aga sellele, et protsessid ja tehnilised oskused on õpitavad. Palju keerulisem on arendada isikuomadusi nagu sihikindlus, eesmärgipärasus ja motiveeritus.  

„Tihtipeale loodetakse tööle leida roosade tiibade ja kuldse sabaga ükssarvik. Aga miks mitte ta ise luua? Värvates töötaja, kellel on samas valdkonnas juba töökogemus olemas, võib küll sisseelamine ladusamalt kulgeda, aga sedavõrd keerulisem on töötajale pidevalt uusi ja motiveerivaid väljakutseid pakkuda. See võib kiiremini viia tüdimuseni ning tööturul ringi vaatamiseni. Valides töötaja talendi  põhjal, saab tööandja ise otsustada, milliseid oskusi ja teadmisi temas eelisjärjekorras arendab. Töötaja, kes tajub talle usaldatud vastutust ja toetust tööülesannete täitmisel, on motiveeritud ja oma tööle pühendunud,“ Liisi Orlovski, Brandemi värbamisprojektide juht

Kõik algab värbamise kvaliteedist

Vähendades või muutes kandidaatidele esitatavaid nõudmisi, ei tohiks aga järeleandmisi teha värbamise kvaliteedis. Vastupidi. Selleks, et jõuda kandidaatideni, keda juhib pidev soov areneda ja õppida, peab ka tööandja pingutama. Vaid 16% Eesti tööealisest elanikkonnast otsib aktiivselt tööd. Selleks, et sobivatele kandidaatidele silma jääda, on vaja silma paista mitte ainult eristuva töökuulutusega, vaid kvaliteediga kõikides värbamisetappides. Oluline on keskenduda strateegilistele sõnumitele, mis annaksid vastuse küsimusele „miks peaks keegi tahtma Sinu juurde tööle tulla?“.

 

Sisseelamisprotsess kui eduka töösuhte alus

Kui sobiv inimene on leitud, siis loetakse sageli värbamine sellega lõppenuks. Tegelikkuses on eduka värbamise oluline indikaator ka töötaja ettevõttesse püsima jäämine. See sõltub näiteks tehtud eeltööst, värbamiskommunikatsioonist, aga ka uue töötaja sisseelamisprogrammist.

Kriitiliseks loetakse uue töötaja 4 esimest kuud uuel ametikohal. Kuidas siis teha nii, et tööandja investeeritud aeg ja vaev uue töötaja välja koolitamisel ka hiljem töötaja nägudes ja tegudes kajastuks?

  • Jaga aabitsaid. Sageli ei ole küsimus selles, et uuele töötajale infot ei jagataks. Probleem on selles, kuidas seda tehakse. Kõik, mis tundub Sulle iseenesestmõistetav, on uuele töötajale suure tõenäosusega hiina keel. Seetõttu on oluline, et töötajale jääks võimalus olulise infoga tutvuda ka siis kui juhendajat läheduses ei ole. Hea võimalus selleks on uue töötaja materjal, kus on toodud olulisemad kontaktid, mõisted, lühendid, reeglid jne.
  • Panusta mentorlusse. Sellest on palju räägitud, aga ometi peavad vähesed tööandjad seda tänaseni vajalikuks. Uude kohta tööle asudes on töötaja jaoks kõik võõras. Alates sisekorraeeskirjadest kuni kaastöötajateni. Mentor on tema kalju. Inimene, kelle nime ja kabineti asukohta ta peast mäletab ning kelle juurde ta iga küsimusega pöörduda saab ja julgeb. Nii hoiad ära ebamugavaid olukord töökohal ning kiirendad oluliselt uue töötaja sisseelamist.
  • Koolita. Loodetavasti suutsime julgustada Sind värbama talenti, mitte kogemust. See aga tähendab, et suure tõenäosusega pead üle vaatama oma koolitusplaani – kas selles on spetsiaalselt uutele töötajatele suunatud koolitusi? Kindlasti kaasa koolitustele ka staažikamaid töötajaid, nii saab ka nende teadmistepagas värskendatud.

Töötaja püsima jäämine ettevõttesse on seega just Sinu teha, hea juht. Sina vastutad selle eest, et uuel töötajal on  kogu vajaminev informatsioon ning mõnus ja hea sisseelamine uude kollektiivi. Olenevalt ametikohast, tööülesannetest ja kandidaadist võtab uuel töötajal sisseelamine aega üks kuni kuus kuud. Kui uus töötaja, olgu ta talent või mitte, tunneb end esimestel kuudel pidevalt frustreerituna või segaduses, siis on tõenäolisem, et teie töösuhe ei kesta kaua. Et tagada mõlemapoolne rahulolu, siis planeeri uue inimese värbamist hoolikalt, vaata üle nõudmised ja valikukriteeriumid, ning tee oma otsus, kas soovid värvata talenti või kogemust.

 

Veebruaris ja märtsis viisime läbi uuringu, milles osales 2389 üliõpilast üle kogu Eesti. Lisaks eelistatud ja vähem eelistatud tööandjatele selgitasime uuringuga, millised on tudengite tööl käimise põhjused, sotsiaalmeedia kanalite kasutamise praktikad, tööandja valiku kriteeriumid ja kandideerimisest loobumise põhjused. Uuringu abil oskad pakkuda just noortele meelepäraseid töötingimusi ja hüvesid. Kui soovid teada, mida Sulle oluline sihtgrupp tööandjalt ootab, siis kirjuta meile: tere@brandem.ee
 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.