Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Millised värbamisagentuurid võitsid ja millised kaotasid turuosa?

Millised värbamisagentuurid kaotasid turuosa?

Paavo Heil
22. jaanuar, 2020

2019. aastal kasvas Eesti suuremate värbamisbüroode käive eelneva aastaga võrreldes keskmiselt  kuus protsenti. Aasta teises pooles kiirenes müügikasv 14%-ni. Eestis tööle võetud töötajate arv, millest värbamisfirmade käive suurel määral sõltub, kasvas aasta esimese 9 kuuga seitse protsenti.

Eestis on mitusada ettevõtet, kellel on majandustegevuse registrisse esitatud teade, et tegeletakse töövahenduse või renditööjõu vahendamisega. Brandemi analüüsi eesmärk oli hinnata kitsamalt just personaliotsingule spetsialiseerunud firmade müügikäibe suurust ja selle muutust. Analüüsi sai kaasatud 17 Eesti suuremat personaliotsingufirmat. Enamikul analüüsitavatest personaliotsingufirmadest on lisaks värbamisteenusele ka teisi pakutavaid teenuseid, nagu näiteks paljudel on koolitused ja konsultatsioon, juhtide hindamine, isiksusetestid. Viimane on näiteks Tripodil suur osa käibest; Fontesel on palgauuringud, Brandemil näiteks lisaks eelnevale ka värbamiskampaaniad, tööandja brändide väljatöötamine ja tööandja videod jne. Seega - täpselt ei ole võimalik välja tuua, kui suur on Eestis värbamisteenuste müügikäive, küll aga saame teada personaliotsingufirmade ärimahud ja nende muutused. Analüüsimetoodika on täpsemalt lahti seletatud ka artikli lõpus.

Kõnealused 17 suuremat personaliotsingu ettevõtet tegutsevad peamiselt juhtide- ja (tipp)spetsialistide värbamise segmendis. Spetsialiste ja juhte on Eestis ligikaudu 300 000. Eelmisel aastal võeti neid tööle ligikaudu 45 000 ja personaliotsingufirmad tegid sellest tööst ära hinnanguliselt 10% ringis. Ülejäänud 90% töötajatest otsivad Eesti ettevõtted ikka veel ise, vaatamata sellele, et praeguses konkurentsisituatsioonis on ise töötajate otsimine märksa kallim, kui teenusena sisse ostmine.

Juhtide ja (tipp)spetsialistide personaliotsinguteenuse turu maht on Eestis hinnanguliselt 10 – 12 miljonit eurot aastas. Lisaks eeltoodule on osaliselt personaliotsingu teenustena käsitletav ka tööjõurendi teenus, tööportaalides kuulutamise teenus jm. Viimaseid me käesolevasse analüüsi ei võta, sest puuduvad täpsed andmed, kui suur oli 2019. aastal tööjõurendifirmade ja tööportaalide käibest just personaliotsinguteenuse osakaal.

2019. aasta kõige kiiremini kasvavad personaliotsingu ettevõtted

Toon siinkohal ära nii suuremate müügikasvatajate kui ka suuremate langejate pingeread.

2019. aasta kõige kiiremad müügikäibe kasvatajad:

  1. IT Talent OÜ, aastane kasv MTA andemetel 88.5%,
  2. Brandem Baltic OÜ, kasv 87.8%
  3. MU-Consultants Eesti OÜ, kasv 68%
  4. aTalent Recruiting OÜ, kasv 52%
  5. LKM Talent Group OÜ, kasv 21%

2019. aasta kõige suuremad kahanejad:

  1. Executive Lab Search, langus - 45%
  2. Executive Search Baltics, langus - 30%
  3. Lumin, langus - 14%
  4. Talentor Estonia, langus - 11%
  5. HR Factory, langus - 8%

Suurimad värbamisagentuurid

Graafik: Eesti suuremate värbamisagentuuride müügikäibe kasv. Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Muutused Eesti värbamisagentuuride turul

Analüüsist on näha, et turuosa võtavad juurde (mõne erandiga) pigem n.ö nooremad agentuurid, kes on asutatud vähem kui viis aastat tagasi. Vanemate personaliotsingufirmade käive on pigem stabiilne, kuid kuna turg kasvab, siis paljud vanad tegijad kaotavad turuosa.

Uute agentuuride edu saab põhineda kahel teguril – nad oskavad leida sobivaid kandidaate kiiremini kui teised ja teiseks - nad loovad omale uut turgu. Kui ligi 90% juhtide ja spetsialistide värbamistest viiakse Eestis läbi ettevõtete endi töötajate poolt, siis on viimane värbamisagentuuride jaoks lõputu müügimahu allikas.

Loe Brandemi põhjalikust turuülevaatest muuhulgas sellest, millised on tüüpilised värbamisteenuste hinnad, millised on suuremate personaliotsingufirmade käibed, kuidas need on viimastel aastatel muutunud ja miks värbamispartner tavaliselt välja vahetatakse. >>>

Analüüsi metoodika

Analüüsis toodud käibenumbrid pärinevad Maksu- ja Tolliameti kvartaalsest maksude aruandest. Selle aruande eelis on asjaolu, et ta võimaldab teha turuanalüüse kvartaalse info põhjal ja kogu aasta info on kättesaadav oluliselt kiiremini kui aastaaruannetest saadav info. Erisusteks võrreldes aastaaruannetest saadava infoga on: (1) müügikäive on võrreldes kalendriaastaga nihkes (detsember kuni november); (2) ettevõtete käibenumbritest ei ole tuvastatav kui suur on konkreetselt personaliotsingu teenuste osakaal - seetõttu on 17 analüüsitabelisse pääsenud ettevõtte puhul kriteeriumiks, et analüüsi autori parima teadmise järgi oleks personaliotsingu teenuste osakaal ligikaudu pool või rohkem kogukäibest.

Eelnevalt nimetatud asjaolude tõttu ei ole tabelis näiteks tööjõurendiettevõtteid või tööportaale, kes pakuvad ka osana oma käibest personaliotsingu teenuseid. Nende osakaal sellel turul peaks mahtuma tabeli eelviimasel real oleva „teised“ kategooriasse. Tabelis ei ole ettevõtteid, kelle käive oli vaatlusperioodil alla 100 000 euro ja ettevõtteid, kes ei ole esitanud MTA-le käibedeklaratsioone.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.