Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

tööandja maine

Millistest teguritest sõltub hea tööandja maine?

4. september, 2015

Mais 2015 läbi viidud Palgainfo Agentuuri ja partnerite tööturu- ja palgauuringu fookuses oli sel korral tööandja maine kujunemine. Uuringus leidis kinnitust, et hea mainega tööandjatel on kordades odavam viia läbi värbamist ja lojaalsete töötajate osakaal on hea mainega tööandjatel 3 korda suurem. Nüüd vaatame lähemalt, millistest teguritest sõltub hea tööandja maine? Millised tegurid kahandavad tööandja mainet?

TULEMUSED - HEA MAINE LOOB EELKÕIGE JUHTIDE SUHTUMINE TÖÖTAJATESSE

Uuringu tulemuste põhjal läbiviidud tööandja maine komponentide analüüs järjestas tegurid, mis avaldavad tööandja mainele töötajate silmis positiivset mõju, ja tegurid, mille olemasolu ei pruugi mainet parandada, aga mille puudumine mainet kahjustab.

Analüüsist selgus, et mitmed tööandja mainet oluliselt mõjutavad tegurid on seotud organisatsiooni sisekommunikatsiooni ning juhtide suhtumisega töötajatesse. Sama näitavad ka töötajate ootused vahetule juhile, kellelt oodatakse eelkõige usaldamist, võrdväärset ja õiglast kohtlemist ja töötaja väärtustamist.

Tööandja mainele kaks kõige positiivsema mõjuga tegurit on:
•    Töötajad tunnevad, et neid väärtustatakse ja nad on olulised. 
•    Töötajad on hästi tasustatud. Kusjuures siinkohal tooksin esile ka uuringust välja koorunud teadmise, et tunnustuse puudumine suurendab rahulolematust palgaga. "Kuigi töötasuga rahulolu juures on väga oluline selle suurus ja töötaja majanduslik toimetulek, mängivad tähtsat rolli ka töötajate tunnustamine ning see, kuidas töötasustamisest räägitakse," selgitab Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Suurimat maine kahju võib tööandja oodata sellest, kui töötasu ei maksta tähtaegselt või ametlikult. Samuti mõjuvad mainele kehvasti halvad suhted töötajate vahel ja nigel töökeskkond. 

TÄPSEMAD TULEMUSED KONKREETSE SIHTRÜHMA KOHTA

Need on kõigi uuringus osalenud 13 396 töötaja vastustest ilmnenud tulemused. Hea uudis on see, et kuna selle uuringu vastajate arv on väga suur, siis me saame anda ka täpsemaid tulemusi just konkreetselt Sinu ettevõtet huvitavate töötajate sihtgruppide kohta. On võimalus tellida konkreetse sihtrühma (nt klienditeenindajad, müük, tootmisspetsialist jne) kohta samasugune ülevaade sellest, millised tegurid mõjutavad tööandja mainet positiivselt ja millised tegurid negatiivselt.

Palgainfo Agentuuri ja partnerite poolt mais 2015 läbi viidud Eesti suurimas tööturu- ja palgauuringus vastas töötajate ankeedile 13 396 töötajat ja osales kokku 320 tööandjat. Uuringu fookuses oli sel korral tööandja maine kujunemine.

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.