Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Kaisa-Triin Karu, hea tööandja maine võti

Mis on hea tööandja maine võti?

22. märts, 2016

Tööandja mainele mõjub kõige laastavamalt see, kui töötajad ei saa omavahel hästi läbi ning kui töötasu makstakse mitteametlikult või tähtajast hiljem, selgub tööandja turunduse agentuuri Brandem värskest analüüsist.

Tööandja mainet mõjutavad erinevad tegurid. Toetudes Eesti suurima tööturu-uuringu andmetele, järjestasime tegurid, mis avaldavad tööandja mainele positiivset mõju, ja tegurid, mille puudumine mainet kahjustab.

TÖÖTAJATE VÄÄRTUSTAMINE LOOB HEA MAINE 

Kaks tegurit, mis avaldavad tööandja mainele suurimat positiivset mõju, on töötajate subjektiivne tunne, et nad on olulised, ja see, et töötajad on hästi tasustatud. Uuringu ja mainetegurite analüüsi ühe läbiviija, Brandemi tegevjuhi Paavo Heili sõnul on siin oluline võtmesõna töötajate väärtustamine.

„Töötajad, kes saavad piisavalt tunnustust ja tunnevad, et neid väärtustatakse, hindavad tööandja mainet palju kõrgemalt ja on ka töötasuga rohkem rahul,” sõnab Heil.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder kinnitab samuti:

„Kuigi töötasuga rahulolu juures on väga oluline selle suurus ja töötaja majanduslik toimetulek, mängivad tähtsat rolli ka töötajate tunnustamine ning see, kuidas töötasustamisest räägitakse,” selgitab Seeder.

Rahvusvahelistest uuringutest on teada, et töötajate emotsionaalset seotust tööandjaga mõjutab see, kuidas töötajad tajuvad eri hüvede saamise põhjuseid. Kas töötajad arvavad, et tööandja pakub neile hüvesid seadusest tulenevate kohustuste tõttu või seepärast, et tööandja päriselt hoolib töötajatest? Ka Brandemi analüüsist selgus, et kui töötajad tunnevad, et tööandja reaalselt hoolitseb oma töötajate tervise eest, tunnustab neid ning võimaldab töötada mõnusas töökeskkonnas, püsivad töötajad ettevõttes kauem ja ka soovitavad ettevõtet tõenäolisemalt. 

Möödunud nädalal teatas tehnoloogiaettevõte Playtech, et hakkab pakkuma haigestunud töötajatele lisahüvitist. See on positiivne uudis – viimasest soodustustele keskenduvast Brandemi ja Palgainfo Agentuuri uuringust selgus, et esimestel haiguspäevadel töötasu säilitamine on üks kõige enam oodatud soodustusi, mida ootab 85% töötajatest, samal ajal kui seda pakutakse vaid ligi viiendikule Eesti töötajatest. Seega hästi tehtud, Playtech, haiguspäevadel töötasu säilitamine on tööturul ilmselge konkurentsieelis.

SUURIMA MAINEKAHJU TOOB TÖÖTASU MAKSMISEGA HILINEMINE

Suurimat mainekahju võib tööandja saada sellest, kui töötasu ei maksta õigel ajal või makstakse hoopis mustalt. Viie kõige suurema mainerikkuja hulka kuuluvad veel järgmised tegurid: töötajate omavahelised suhted on kehvad, töökeskkond on ebameeldiv, töötajad ei hinda oma vahetuid juhte. 

„Tihtipeale tahetakse näiteks töökuulutustes näidata konkurentsieelisena meeldivat töökeskkonda või toredat kollektiivi. Paljud tööandjad ei võta arvesse, et sellised tegurid on siiski enamikul tööandjatest korras ja neid ei saa võtta kui erilisi konkurentsieeliseid, pigem on need nn hügieenitegurid. Selleks, et tööturul eristuda, on vaja pakkuda enamat ja osata seda ka välja öelda. Igal ettevõttel on võimalik välja arendada oma eristuvad tööandja tugevused,” on Heil kindel.

Tööandja mainet mõjutavad tegurid. Brandemi ja PIA uuring 2015
Tööandja mainet mõjutavad tegurid. Brandemi ja PIA uuring 2015.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.