Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

mis on värbamisturundus ja milleks see vajalik on?

Värbamisturundusest (ettekanne Pare klubist)

30. märts, 2016

Lühiülevaade Pare värbamisturunduse klubist, mis toimus 18. märtsil 2016 Tallinnas. Esines Marie Evart, Brandemi strateegia konsultant. Ettekande slaidid on artikli lõpus.

Äsja toimunud Pare klubis oli fookuses värbamisturundus - mõiste, mis aina teravnevas konkurentsis töötajate pärast on jõudnud juhtide ja värbajate lauale. Suure osalejate huvi tõttu toimus värbamisturunduse klubi lausa kaks korda – nii 15. veebruaril kui 18.märtsil.

Marie Evart, Brandemi strateegia konsultant põhjendas oma ettekandes hästi ära selle, miks on turunduse- ja müügivõtted täna värbamises nii olulised ja kuidas need tööandjale kasu toovad. Teen siin ettekandest ülevaate.

TURUNDUS, MÜÜK = VÄRBAMINE?

Me näeme igapäevaselt enda ümber, kuidas meile reklaamitakse tooteid, teenuseid ja tahetakse midagi müüa. Tegemist on süsteemse protsessiga eesmärgiga viia potentsiaalsed kliendid samm sammu haaval lähemale kliendiks saamisele. Esmalt tekitatakse meis teadlikkus tootest või teenusest, seejärel jagades aina täiendavat infot tekitatakse meis huvi ning lõpuks hakkab idanema peas mõte, et ka mina tahan ju seda toodet või teenust kasutada. Kuidas meid veendakse? Alustades sisuturundusest, blogimisest, tasuta materjalide välja andmisest, lisainfo jagamisest kodulehtedel või spetsiaalsetel maandumislehtedel kuni spetsiaalsete ürituste, tasuta prooviperioodide, reklaami- ja müügikampaaniateni välja. Ehk väga palju erinevaid tegevusi selleks, et leida üles potentsiaalne klient ja muuta ta kliendiks.

TEEKOND POTENTSIAALSEST KANDIDAADIST KANDIDAADIKS JA TÖÖTAJAKS

Värbamisel me nii agarad ja proaktiivsed täna pole. Kõige levinum viis uute töötajate leidmiseks on töökuulutuse aktiveerimine tööportaalis ja kandidaatide ootamine. Loomulikult ka töökuulutusega saab mängida, sõnum ja visuaal saavad olla konkurentidest eristuvad. Aga see on ainult üks väike osa värbamisturundusest ning tihtipeale enam sobivaid kandidaate ei too. Oluline on infot tööandja kohta jagada ka mujal ning teha seda pidevalt, mitte ainult värbamisprotsessi jooksul. Tuleb olla proaktiivne, mitte passiivne.

MILLEKS VÄRBAMISTURUNDUS?

Professionaalne värbamisturundus aitab:

  • eristuda tööturu konkurentidest
  • jõuda soovitud infoga potentsiaalsete kandidaatideni ja tekitada neis huvi (st jõuda reaalselt mitte vaid nende silme ette, vaid edasi mõtetesse). Selleks, et suuta huvi tekitada, tuleb teada, mida sihtrühm tööandja puhul oluliseks peab ja mis sihtrühma sütitab. Sõnum võiks olla järjepidev, aus, reaalsusega kooskõlas, sihtrühmale atraktiivne ja inspireeriv. Teadlikkus ja huvi tööandja vastu viib selleni, et kui potentsiaalne kandidaat kaalub töökohavahetust, siis on ettevõte üks alternatiividest tema valikulaual.
  • veenda sobivaid potentsiaalseid kandidaate kandideerima
  • ja veenda neid tahtma meile tööle tulema. PS! Värbamisturundus ei lõppe kandideerimisel. Sest ka see, milliseid sõnumeid jagame töövestlusel või kuidas ebasobivatele kandidaatidele tagasisidet anname mõjutab meie mainet tööandjana. 

Värbamisturunduse abil saame otseselt mõjutada seda, mida arvavad meist meie potentsiaalsed kandidaadid – värbamise olulisim sihtrühm. Saame mõjutada seda, millised on meie töökuulutused, karjäärileht, Google’i otsitulemused jne – seda, kuidas me potentsiaalsetele kandidaatidele välja paistame ja kuidas töö meie juures välja paistab. 

"Värbamisturunduse abil saame otseselt mõjutada seda, mida arvavad meist meie potentsiaalsed kandidaadid – värbamise olulisim sihtrühm. Saame mõjutada seda, millised on meie töökuulutused, karjäärileht, Google’i otsitulemused jne – seda, kuidas me potentsiaalsetele kandidaatidele välja paistame ja kuidas töö meie juures välja paistab."

Marie Evart, Brandem

UURINGUD NÄITAVAD, ET KANDIDEERIMISEST LOOBUMISE TAGA ON VÄHENE VEENMINE

Peamised kandideerimisest loobumise põhjused on täna seotud just vähese või ebapiisava kommunikatsiooni ja veenmisega – nii selgub Brandemi ja Palgainfo Agentuuri koostöös läbi viidud Eesti suurimast tööandja maine uuringust (vastas 13 396 töötajat ja tööotsijat). Tulemused näitavad, et:

  • 7 kandidaati 10st kaotame, sest tööülesanded tunduvad potentsiaalsetele kandidaatidele ebahuvitavad. 
  • ligi 6 kandidaati 10st jätab kandideerimata, sest meie kohta leitakse internetist otsides negatiivset infot, või siis levitab negatiivset infot meie juures töötamise kohta keegi potentsiaalse kandidaadi tutvusringkonnast. 
  • iga teise kandidaadi kaotame, sest töökuulutus või karjäärileht jätavad kehva mulje.
Kandideerimisest loobumise põhjused, Brandemi analüüs

KOKKUVÕTE

Probleem ei ole täna selles, et me ei oskaks värvata (kui pidada selle all silmas vestluste läbiviimist ja alates kandideerimisest alguse saanud värbamisprotsessi juhtimist) – oskame hästi. Probleem on aga selles, et meil pole sobivaid kandidaate, sest eeltöö ehk värbamisturundus on tegemata. Just professionaalse värbamisturunduse abil saame tekitada endale suurema meie infoväljas olevate potentsiaalsete kandidaatide hulga, kes tunnevad meie vastu huvi ja tahavad tööle tulla. 

Värbamisturunduseks on aga 1 oluline eeldus: ettevõtte sees peab olema juba kõik hästi – töötajate pühendumuse, rahulolu ja lojaalsuse kasvatamisega peab olema juba tegeletud. Sisemine ja väline kuvand, ehk see millise tööandjana tajuvad ettevõtet töötajad ning millisena tajutakse tööandjat tööjõuturul, peavad olema kooskõlas. Me ei tohi värvates välja lubada asju, mida tegelikult ettevõttes ei eksisteeri. Kui sisemine ja väline kuvand ei ühti, on tagajärjeks pettunud uued töötajad (kes tõenäoliselt varsti lahkuvad ja räägivad pettumusest ka oma sõpradele-lähedastele), pettunud olemasolevad töötajad, palju valesti kulutatud raha ja aega.

Ettekande slaidid leiate siit: Värbamisturunduse slaidid 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.