Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Noored peavad tööle kandideerimisel oluliseks tööandja mainet ning töökultuuri

Mis on noortele tööle kandideerimisel oluline?

23. oktoober, 2018

Kui sageli räägitakse, et noorte ootused ja soovid tööturul on eelnevatest põlvkondadest märgatavalt erinevad, siis selles artiklis saad otse tudengitelt teada, mis neile reaalselt oluline on. Nimelt uurisime neljalt Eesti üliõpilaselt, millised on nende kogemused tööturul ning millele nad kandideerimisel tähelepanu pööravad.

Millised on Sinu kogemused erinevatele töökohtadele kandideerimisega?

„Kandideerimiskogemust olen saanud omajagu. Olen olnud nii tööandja kui ka tööotsija rollis. Kuna otsisin just äsja ligi pool aastat töökohta, mäletan läbi viidud teste ja vestlusi hästi.“ - Kristjan, 23

„Olen kandideerinud nii enda võimetest peajagu kõrgematele positsioonidele kui ka jõukohastele kohtadele, läbinud mitmeid grupivestlusi, ülesandeid ja töövestlusi.” - Grete, 21

Millistest kanalitest Sa tavaliselt tööd otsid?

„Peamiselt erinevatest töö otsimisega seotud veebikeskkondadest, lisaks ka ettevõtete kodulehtedelt ning otsekontaktide kaudu.” - Robin, 24

„Teades, mida teha soovin, olen töövõimalusi ise internetist otsinud. Näiteks ettevõtete kodulehe kaudu või olen nendega ise ühendust võtnud.” - Grete, 21

Mis on Sinu jaoks tööle kandideerimisel oluline?

„Pean töö otsimise juures kõige olulisemaks saada tagasisidet tööpakkuja käest. Isegi kui ma valituks ei osutu, ootan värbajalt või tööandjalt tagasisidet, et teaksin, mida tulevikus parandada.” - Kristjan, 23

„Oluline on, et ettevõttel oleks hea maine, tore kollektiiv ja töökeskkond. Samuti paindlik tööaeg, vaba juhtimisstiil, väljakutseid pakkuvad karjäärivõimalused ning arenemisvõimalused koolituste näol.” - Mattias, 24

Kas ja millistel põhjustel oled jätnud mõnele töökohale kandideerimata?

„Olen poole kandideerimisprotsessi käigus tööst ära öelnud, kuna nägin, et ettevõtte töökultuur ei ole minu jaoks sobilik.” - Kristjan, 23

„Peale õpingute lõpetamist ei pruugi kandideerijal töökogemust olla, kuid tööandjad ootavad tihtipeale 3 – 4 aastase töökogemusega inimest. Otse pärast kooli erialasele tööle saada on üpriski keeruline, kui varasem töökogemus puudub.” - Mattias, 24

Milline on Sinu jaoks ideaalne tööintervjuu?

„Traditsiooniline ja avatud, kus mõlemad osapooled suhtlevad omavahel ning esitavad vastastikku küsimusi. Väga positiivse mulje jätab tööintervjuu tulevases töökeskkonnas, kus on koheselt võimalik tutvuda ettevõtte võimalustega.“ - Robin, 24

„Ideaalne tööintervjuu on selline, kus sa tunned, et tööandja tõesti tunneb huvi Sinu kui kandidaadi vastu.“ - Kristjan, 23

„Tööintervjuu, mis algab õigeaegselt ning mis toimub töökeskkonnas on meeldiv tõmbenumber. Lisaks peaks see olema kahepoolne vestlus, mitte küsimus-vastus vormis ülekuulamine.” - Grete, 21

 

Värbamisel on oluline veenduda, et töökuulutuses, karjäärilehel ja muudes avalikes materjalides kommunikeeritavad sõnumid kõnetavad kõige tulemuslikumalt just Sinu sihtrühma. Tudengite vastustest võib järeldada, et nende jaoks on märkimisväärse tähtsusega tööandja maine, ettevõtte suhtumine kandidaatidesse ja üldine töökultuur. Niisamuti hindavad noored tagasiside saamist ja kahepoolset avatud suhtlust. Kui tahad saada selles osas täpsemat nõu, siis juba õige pea toome Sinuni e-raamatu nippide ja soovitustega, kuidas noori värvata.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.