Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Recruitment Thursday Brandemis

Ära jää ilma: tööandja turunduse praktilised nõuanded

5. november, 2018

25. oktoobril toimunud Recruitment Thursday tõi Brandemi kontorisse palju HR valdkonna huvilisi. Publik rääkis aktiivselt kaasa erinevatel teemadel ning õhtupoolik kujunes mõnusaks koosviibimiseks. Siinkohal viime Sind kurssi ürituse eredaimate hetkede ja praktiliste nõuannetega ettekannetest.

Kuidas müüa tööandja turunduse kontseptsiooni ettevõtte tegevjuhile?

Teemat avas Brandemi projektijuht Sander Matsina. Põhilised punktid, mis tema esitlusest kõlama jäid:

Juhtide tüüpe on mitmeid (Steve Tappini lähenemine) ja nii, nagu on mitmeid tüüpi juhte, tuleb igale inimtüübile läheneda erinevate argumentidega:

 1. Commercial Executor

Selline juht tahab olla turu parim ning on orienteeritud numbritele. Kui rääkida sellist tüüpi juhiga tööandja turundusest, tuleb n-ö „pehme osa“ esialgu kõrvale jätta. Sellist tüüpi juhile tuleb selgitada, kuidas on tööandja turundus mõõdetav numbrites ja investeeringutes.

Näide välismaalt: Meg Whitman, Hewlett-Packard'i asutaja

 1. Corporate Entrepreneur

Sellised juhid on väga oma ettevõtte usku, edu mõõdavad nad rahas. Nende ettevõte peab olema valmis turul muutuma – nii näiteks peab ka Amazon nägema täna vaeva, et leida parimaid talente. Just konkurentidest eristumiseks tegeleb selline juht tööandja turundusega.

Näide välismaalt: Jeff Bezos, Amazoni asutaja ja tegevjuht

 1. People Champion

Selliseid juhte kõnetab kõige enam just töötajate rahulolu. Kuigi nad usuvad, et praegune olukord ja meeskond on väga hea, on seda oluline siiski mõõta. Kui olukord on praegu hea, ei pruugi see tähendada, et olukord on sama hea ka homme.

Näide välismaalt: Howard Schultz, Starbucksi asutaja

 1. Innovative Expansionist

Selliseid juhte ei ole väga palju ning reeglina on nad väga nähtavad. Nad tegutsevad sektorites, kus on tihe konkurents ning võitlus ellujäämise nimel. Sellisele juhile saab end kuuldavaks teha, tuues erinevaid näiteid reaalselt elust.

Näide välismaalt: Elon Musk, Tesla asutaja

 

Kas tegeleda tööandja turundusega maja sees või kaasata partnereid? Selleks tuleb esmalt vastata kolmele küsimusele:

 1. Kas mul on 100+ tundi, et sellesse projekti investeerida?
 2. Kas mul on vajalikud teadmised sellega tegelemiseks? Tuleb arvestada, et tööandja turundus nõuab kompetentse nii turundusest kui HR-ist.
 3. Kas palgata inimene, kes sellega tegeleb või tellida inimene väljast?

 

Tööandja turundus ja värbamine

Tööandja turunduse ja värbamise seoseid analüüsis Brandemi värbamiskonsultant Liisi Niisuke. Mõned mõtted Liisi ettekandest:

 • Saades igapäevaselt kandidaatidelt tagasisidet tööturu olukorra ja ettevõtete kohta, näeb Liisi, et värbamine on tööandja turunduses väga oluline. Tuleb arvestada, et kogu info, mis liigub ettevõttest nii välja kui ka sisse, kujundab tööandja mainet.
 • Värbamisel on oluline atraktiivse sisu loomine. Just kõnetav sisu ajendab inimest soovitud töökohale kandideerima. On tähtis, et avaldatud sisu peegeldab olukorda, mis toimub tegelikult ettevõtte sees.
 • Kandidaati tuleb kogu värbamisprotsessi jooksul hoida „endaga kaasas“. Arvestades, kuivõrd väike on Eesti turg, on tutvused, tagasiside andmine ja info jagamine ülimalt olulisel kohal.
 • Ei maksa alahinnata ausust nii olemasolevate töötajate kui potentsiaalsete kandidaatide seas – näiteks kuidas ettevõte töötab ning millised on tulevased kolleegid.
 • Tihti saab ka värbamisel alustada väikestest sammudest, et oma protsessi veelgi efektiivsemaks ja sujuvamaks muuta.

Milline peaks olema veenev tööandja video?

Pärast Liisit võttis järje üle Brandemi videoturundaja Andreas Unt, kes rääkis veenvast tööandja videost ning kuidas sellega algust teha. Peamised mõtted Andreaselt olid järgmised:

Tööandja videod võivad olla nelja tüüpi:

 1. Mainevideod
 2. Töökuulutuste video
 3. Sotsiaalmeediavideod
 4. Sisekommunikatsioonivideod

 

Miks valida tööandja video?

Video näitab kõige ehedamalt ettevõtte inimesi ja üleüldist töökultuuri. Niisamuti on video meeldejäävam, kuna köidab oluliselt efektiivsemalt inimese tähelepanu. Videosid saab niisamuti kasutada erinevates kanalites (näiteks karjäärilehtedel, sotsiaalmeedias, töökuulutustes, kodulehel, erinevatel messidel ja avalikel esinemistel).

 

Andrease sõnul peab tööandja video loomisel leidma vastused järgmistele küsimustele:

 1. Mis kohale inimest otsime ning milliste argumentidega?
 2. Tuleb kuulata töötajate arvamust – miks on ettevõttes hea töötada?
 3. Kas konkurentidel on video?
 4. Mida tahame oma videoga öelda?
 5. Kas meie video sõnum erineb konkurentide omast?
 6. Milliseid asukohti filmimiseks kasutada?
 7. Kui palju inimesi peaks videos olema?
 8. Milline peaks olema video algus, et see oleks piisavalt kõnetav?
 9. Milline on video lõpp, call to action?

* Olulisel kohal tööandja videotes on ka subtiitrid.

Esinemiste vahepeal rääkisime ka Grant Thorntoni personalijuhi Marge Litvinovaga. Arutlesime, miks on oluline tööandja turundusega tegeleda. Marge sõnul täna enam muudmoodi ei saagi: „Kõik sama sektori ettevõtted võitlevad täna parimate töötajate pärast,“ sõnas ta. „ Näiteks meie finantssektoris on vaid 5% aktiivseid tööotsijaid. Seega meil käib värbamine puhtalt läbi otsekontaktide ning kui inimene hakkab meie ettevõtte kohta rohkem infot otsima, on esmamulje eriti oluline.“ Marge tõi välja, et tööandja turunduse puhul on väga tähtis ka järjepidevus, sest „teeme kodulehe“ või „teeme video“ lahendus ei tööta. „Tööandja turundus täna nõuab strateegilist ning läbimõeldud tegevust ning siin tuleb langetada otsus, kas ja millised osad saab teha ise ning kus kasutada koostööpartnerit.“

Parimad praktikad tööandja turundusest – Nortali näide

Külalisesinejatest tõi oma parimad praktikad huvilisteni Nortali tööandja turunduse suuna juht Katrin Koha. Nortal tegutseb rohkem kui 20 riigis ning üle 800 spetsialisti kannavad igapäevaselt hoolt väga oluliste ja suure mõjuga projektide eest üle kogu maailma. Katrin on tänaseks olnud ettevõttes erinevatel positsioonidel kokku 9 aastat. Ettekandes saimegi ülevaate, mida on ta selle aja jooksul teinud tööandja turunduses nii sisemisel kui ka välimisel suunal. Mõned mõtted tema ettekandest:

 • Tööandja turundus ei ole üks „asi“, mida teed või kuhu investeerid või vaid ühe inimese töö. Selleks, et tööandja turundus võiks olla edukas, on vaja, et see oleks läbi põimitud kõigest, mida organisatsioon teeb nii sisemiselt kui ka väliselt, sh ka äris.
 • Nortal toetab inimesi, kes tahavad olla ettevõtte näoks ja esindada ühiseid väärtusi.
 • Nii näiteks korraldatakse ka eraldi Nortali päeva ehk päeva, mis on pühendatud uue töötajate onboarding’ule, organisatsiooni tegevuse, väärtuste, võtmefiguuride tutvustamisele ning tuttavaks saamisele.
 • Nortalis tegeletakse aktiivselt ka kogukondade ehitamisega nii majas sees kui ka laiemalt, korraldatakse üritusi ning toetatakse arvamusliidriks olemist – see kõik toetab kaudselt ka värbamist.
 • Olulisel kohal on ka sisekommunikatsioon, vastutustundlik ettevõtlus ja koostöö ülikoolidega.
 • Tööandja turundus on tugevalt seotud ka äriliste otsustega. Seetõttu tuleb planeerida tegevusi ka pikemas perspektiivis. Sealjuures tuleb mõista äri kitsaskohti ja üleüldist toimimist. Oluline on võtta ise algatus ja vastutus. 

Uurisime Katrinilt, miks on tööandja turundus oluline. Tema sõnul on tööandja bränding ja turundus oluline iga ettevõtte jaoks, et jõuda nii olemasolevate kui ka uute töötajateni, neile relevantsetes kanalites ja keskkondades ning neile oluliste sõnumitega: „Läbimõeldud tööandja turundus aitab eristuda, kõnetada ning arendada suhet brändi ja olemasoleva või potentsiaalse töötajaga,“ sõnab ta.

Tööandja turundus CES Estonias

Oma isiklikust kogemusest tööandja turundusega rääkis ka AS CES Estonia büroo- ja personalijuht Aivi Vaga. AS CES Estonia asutati aastal 2005 ning on Eestis suurim raudbetooni projekteerimisüksus ja osa suuremast Consolis grupist. Peamised mõtted Aivi ettekandest:

 • CES Estonial on olnud keeruline värvata ehitusinsenere. 2 aastat tagasi ettevõttega liitudes jõudis Aivi probleemi tuumani – ettevõtet ei olnud laiemas avalikkuses näha ning maine tööandjana oli kehv. Tänaseks on probleemi lahendamisega strateegiliselt tegeletud ning aru saadud, et just tööandja turundus on täna veel tohutult suur potentsiaal, mida saab ettevõte kasuks rakendada.
 • Ettekandes arutles Aivi ka värbamispartneri kaasamise üle. Kuna tööandja turundus nõuab kompetentse nii turundusest, kommunikatsioonist, müügist kui ka andmeanalüüsist, otsustaski Aivi pöörduda Brandemi poole – koostöös on tänaseks kaardistatud juhtkonna vaade, läbi viidud töötajate uuring ettevõtte tugevuste ning nõrkuste kaardistamiseks ja töötoad ettevõtte töötajatega. Samuti sai partneri abil kaardistatud tööturu konkurendid ning lisaks läbi viidud täiendavad telefoniintervjuud sihtrühmade esindajatega. Saadud tulemusi võrreldi ka turu üldiste tulemustega, et leida eristuvad tugevused tööandjana.
 • Täna tegeleb CES Estonia ettevõtte sisemusega – et inimesed oleksid eelkõige oma tööandja saadikud. Tööandja turundus ongi pidev protsess, mis ei saa kunagi valmis.

Veel enne kojuminekut palusime Aivil selgitada, miks tööandja turundus on tema jaoks oluline. Tema hinnangul on tööandja turundus vajalik just olemasolevate töötajate hoidmiseks ja uute leidmiseks: „Leian, et tööandja turundus on oluline igale ettevõttele olenemata tegevusvaldkonnast, sest maine kujuneb hoolimata sellest, kas sellega tegeletakse teadlikult või mitte. Just tööandja bränding on hea vahend oma tuntuse tõstmiseks, tugevuste ning nõrkuste kaardistamiseks ning konkurentidest eristumiseks,“ lisas ta. „Teades, milline ettevõte Sa oma töötajate arvates tööandjana oled, saab kujundada edukalt ka juba välist mainet.“

 

Brandemi meeskond tänab veelkord kõiki, kes aitasid oma panuse ja osalusega!

Vaata ka fotograaf Mihkel Leisi tehtud fotosid SIIT!.

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.