Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

On oluline, et tööandjad suudaksid pakkuda tudengitele head ja läbimõeldud praktikakogemust, tubli praktikant võib hiljem olla ettevõtte lojaalne töötaja.

Swedbanki ja LHV kogemus – praktika kasu tööandjale

21. juuni, 2018

Brandemi läbi viidud 2018. aasta tudengite uuringus tõid vastajad atraktiivsete tööandjatena välja tervelt 587 ettevõtet, mis on 2017. aasta uuringuga võrreldes lausa 200 võrra enam. „Selle üle on ainult hea meel. See tähendab, et üha enam tööandjaid on tudengitele viimasel ajal millegi tõttu positiivselt meelde jäänud ja silma paistnud,“ sõnab meie agentuuri tegevjuht Marie Evart. Seda enam on oluline, et tööandjad suudaksid pakkuda tudengitele head ja läbimõeldud praktikakogemust, sest tubli praktikant võib olla hiljem juba ettevõttele lojaalne töötaja. Niisamuti mängib praktika väga olulist rolli ka tööandja mainekujunduses.

 

Unikaalsete tööandjate pidepunktideks on koostöö ja noortele võimaluste loomine

Swedbanki karjäärikeskuse juhi Grete Kotkase sõnul ei saa kindlalt väita, et Swedbank on tudengite jaoks unikaalne, kuid atraktiivne on ettevõte kindlasti: „Seda näitavad tudengite seas läbi viidud uuringud.” Kotkas usub, et Swedbanki tugevuseks on süsteemne tegelemine välise järelkasvuga, sealhulgas järelkasvuprogrammi Kick Start läbiviimine, kus on igal aastal ligi 120 osalejat. Samuti peetakse oluliseks kohalolu erinevatel tudengiüritustel. „Usume ja panustame palju koostöösse ülikoolidega – anname tagasisidet õppekvaliteedile, käime külalisloenguid pidamas, viime läbi ühiseid teadus- ja arendusprojekte ning panustame tulevikukompetentside arendamisse stipendiumite ja põnevate programmide abil.” Samuti lisab Kotkas: „Tublid tudengid on meile väga oodatud, sest näeme neis siiralt suurt potentsiaali ja tuleviku järelkasvu.”

LHV personalijuhi Liisa Põldma sõnul on üks oluline osa unikaalseks tööandjaks olemise puhul just aastatepikkune kogemus praktikavõimaluste pakkumisel. „Kindlasti mängib rolli ka see, et LHV-d tuntakse kui nooruslikku ja innovaatilist Eesti panka, mis on oma protsessides lihtne ja kiire,” mainib Põldma. Samuti toob ta välja, et LHV-s on palju positsioone, kus noor saab oma karjääriteed alustada ning praktika on selleks kindlasti väga hea võimalus. „Koguni 10% meie praegustest töötajatest on alustanud praktikantidena ning 17% meie töötajatest on ka praegu õppimas – sellele aitab kaasa paindliku tööaja võimaldamine.” Põldma sõnul teeb LHV koostööd ka ülikoolidega – levinuimad koostöövormid on praktikate juhendamised, loengute pidamised, osalemine lõputööde kaitsmiskomisjonides ning erinevad töövarjutamised.

 

Noortele suunatud strateegiliste sõnumite läbimõtlemine ja teadlik lähenemine tagab edu

Swedbanki esindaja sõnul alustasid nad 2017. aastal Business Intelligence Academy stipendiumi- ja praktikaprogrammiga IT, matemaatika, statistika ja majanduse eriala tudengitele: „Huvi oli suur ning võtsime programmi 9 tudengit, kellest mitmed oleme tänaseks ka tööle võtnud.” Samuti toob Kotkas välja, et Swedbank on oma valdkonnas üks esimesi ettevõtteid, kes taolist programmi läbi viib ning sel viisil loodetakse leida ka järelkasvu. Ühtlasi on hea tulemuse toonud suvine praktikaprogramm Kick Start: „Sellist formaati proovisime esimest korda 2016. aasta suvel.” Kotkas rõhutab, et järgneval aastal kandideeriti praktikale just seetõttu, et Kick Start programmi kohta oli saadud juba head tagasisidet. „Seega, sõnumid levivad hästi siis, kui nende taga on reaalsed tegevused,” võtab Kotkas teema kokku.

LHV esindaja sõnul on kiiresti kasvav, eestimaine ning teistmoodi pank kõnetanud praktikante alates ajast, kui praktikaprogramme sai pakkuma hakatud. „Sellised sõnumid toovad meile noori, hakkajaid ja ambitsioonikaid inimesi,” räägib Põldma. Samuti lisab ta, et LHV on väga hästi defineerinud, kes nad on, ning kui analüüsida kandidaatide tagasisidet, siis peamise praktikale tuleku põhjusena on noored välja toonud just eelpool nimetatud aspekte.

 

Ka suured ettevõtted saavad olla mainekujunduses veelgi paremad

Kotkase sõnul võib öelda, et kui ettevõte ei tegutse erinevate sihtgruppide suunal teadlikult, on seda kohe tunda ka värbamises. Ta lisab: „On oluline, et tööandja brändiga tegelejad on kursis ettevõtte enda arengusuundade, tulevikus vajaminevate kompetentside ning tööturu trendidega üldiselt selleks, et planeerida mainekujundust veelgi teadlikumalt ning kasutada erinevaid võimalusi.”

LHV esindaja Liisa Põldma sõnul on tööandja mainekujundus pikk protsess. „Ettevõtte üldine tuntus ja hea maine aitavad kindlasti kaasa, kuid oleme tegelenud ka spetsiaalselt sellega, et meid tuntaks ka suurepärase tööandjana,” kommenteerib Põldma.

 

Tööandja saab tudengiteni jõuda vaid läbi õigete ja hästi valitud kanalite  

Grete Kotkase sõnul kasutab Swedbanki kommunikatsiooniosakond palju Facebooki ja Instagrami. „Just Instagramis laseme oma inimestel särada ning näitame, milline on pank tegelikult seestpoolt,” lisab ta. Samuti toob ta välja, et Swedbank on loonud ka spetsiaalsed leheküljed, kus kajastatakse tudengisuunalisi sõnumeid. Ka LinkedIn on kanal, mille võimalusi saaks Swedbank tema hinnangul veel paremini ära kasutada. Loomulikult on tähtis tudengite juures kohal olemine, osalemine neile olulistel üritustel ning külalisloengute pidamine: „Näiteks eelmisel aastal käisime esimest korda ka Noor Meister kutsemeistrivõistlustel ning kohe järgneval sügisel oli Swedbank jõudnud paremini ka kutseõppe tudengiteni. Kas need üks-ühele omavahel seotud on, ei julge kindlalt väita, aga kindlasti tasub mõelda, kus ja millal kohal olla,” sõnab Kotkas.

Liisa Põldma sõnul kasutab LHV tudengiteni jõudmiseks mitmeid erinevaid kanaleid: „Üritused, messid, seminarid, sotsiaalmeediakanalid, ülikoolide suhtluskanalid, LHV enda karjäärileht – keeruline on tuua välja, milline neist kanalitest on kõige efektiivsem.” Põldma sõnul jõuavad sõnumid kõige efektiivsemalt sihtrühmani just siis, kui neid ajastada läbimõeldult erinevates kanalites.

 

Tulemuse toovad läbimõeldud tegutsemine ja strateegiline mainekujundus

Swedbank ja LHV kinnitavad, et mainekujundus tudengite seas on oluline osa tööandja üldisest mainekujundusest. Meie Brandemis oleme nendega sama meelt! Erinevate koostööpunktide leidmine, noortele põnevate praktikavõimaluste loomine ja seejuures läbimõeldud sõnumite edastamine õigetes kanalites tagab tööandjale edu ning loob atraktiivse tööandja kuvandi.

 

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.