Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

tippspetsialistide arvu kasv Eestis

Tippspetsialistide arv on Eestis kasvanud 44%

Paavo Heil
21. märts, 2019

Brandemi värskest analüüsist selgus, et Eesti tööturg on suures muutumises. Tööga hõivatute arv ei ole eelmise majandustsükli tipuga (2007. a) võrreldes küll eriti kasvanud, kuid toimunud on märkimisväärne muutus tööjõustruktuuris. Kümne aastaga on tippspetsialistide arv Eestis kasvanud 42 000 inimese võrra. Oskustöötajaid ning masina- ja seadmeoperaatoreid on aga 39 000 inimese võrra vähemaks jäänud.

Brandem analüüsis Statistikaameti andmeid ja leidis, et möödunud aastal oli Eestis ajaloo rekordaasta värbamises – kokku värvati Eestis tööle esmakordselt üle 200 000 inimese. Töötajaid oli võimalik varasemast rohkem leida praktiliselt kõigis tegevusvaldkondades ja ametirühmades. Keskmine personalivoolavus on kasvanud kolmekümne protsendini, mis tähendab, et keskmine ühel töökohal töötamise aeg on veidi üle kolme aasta. Vaatamata viimaste aastate rekordilistele värbamismahtudele ei ole kõik tegevusalad siiski töötajaid juurde võitnud.

2007. aastaga võrreldes on kõige rohkem töötajaid juurde võitnud info- ja side tegevusvaldkond (118%, ehk + 16 100 hõivatut). Valdava osa sellest moodustuavad IT spetsialistid. Teiseks suureks võitjaks on kutse- teadus- ja tehnikaalade tegevusala (sellel alal tegutsevad peamiselt teenuste firmad, nagu audiitorbürood, uuringu-, reklaami-, raamatupidamis- ja nõustamisfirmad, firmade peakontorid jne). Selle valdkonna tööhõive kasv on olnud 72%, (+12 800 tööga hõivatut).

hõivatute arvu muutus 2018 vs 2007

Allikas: Brandemi analüüs statistikaameti andmete alusel

 

Järgnevad haldus- ja abitegevused (rendi-, tööhõive-, turva-, puhastusfirmad, reisibürood, jne) - kasv +37%, (+6 700) ning majutuse ja toitlustuse tegevusala (+30%, +6 600). Kõige suuremad kaotajad tegevusvaldkondade kaupa on aga ehitus (-29%, -24 300 töötajat), põllumajandus (-29%, -8 900), töötlev tööstus (-7 000) ning veondus ja laondus (-4 300).

Töökohti luuakse juurde eelkõige tippspetsialistidele ja juhtidele

Kümne aastaga on tippspetsialistide arv Eestis kasvanud 42 000 inimese võrra (+44%). Juhte on lisandunud 6 300 (+8%). Oskustöötajaid on aga 26 000 (-23%) inimese võrra vähem, seadme- ja masinaoperaatoreid 13 000 (-14%) võrra ja lihttöölisi 11 000 (-16%) võrra vähem. Peaaegu samaks on jäänud teenindus- ja müügitöötajate, ametnike, tehnikute ja keskastme spetsialistide arv.

hõivatute arvu muutus ametiala pearühmades

Allikas: Brandemi analüüs statistikaameti andmete alusel

 

Kui kümme aastat tagasi oli Eestis kõige suurem oskustöötajate ametirühm ning tippspetsialistide ametirühm oli arvuliselt alles neljandal kohal, siis tänaseks on tippspetsialistid 139 000 hõivatud töötajaga ülekaalukalt kõige suurem ametirühm.

„Tööhõive kasvu või vähenemise põhjusteks erinevates valdkondades on nii tehnoloogia kasutuselevõtt kui ka tööjõu maksumuse muutused. Teatud valdkondade ettevõtteid, kus on rohkem lihtsamaid töid, ei ole enam mõistlik Eesti palgatasemete juures pidada,“ kommenteeris analüüsi tulemusi Brandemi partner Paavo Heil.

„Samas on tippspetsialistide arvu kasvu taga kindlasti ka Eesti hea maine tehnoloogia valdkonna ettevõtete kasvulavana ja ettevõtluskeskkonnana üldiselt, aga ka inimeste kõrge haridustase, head üldoskused (nt keelte oskus) jms. Oma rolli tööhõive kasvus teatud valdkondades mängib ka paindlike töövõimaluste järjest suurem kasutamine, mis toob teatud valdkondadesse osaajaga töötajaid juurde,“ lisas Heil.

Osaajaga töötajaid oli Statistikaameti andmetel 2018. aastal ca 30 000 võrra rohkem kui 2007. aastal. Täistööajaga töötajate arv on seega kokkuvõttes ca 23 000 võrra väiksem kui aastal 2007.  50-74 aasta vanuste inimeste hulgast on tööhõivesse lisandunud ca 20 000 inimest, kellest ca 40% töötavad osaajaga. Piirkonniti on hõive kasvanud Tallinnas, Lääne- ja Lõuna-Eestis, kuid langenud Ida- ja Kesk-Eestis.

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.