Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Tööturul kummitab – aja vaimud välja positiivse kandideerimiskogemusega

Tööturul kummitab – 6 nippi kuidas vaimud välja ajada

Minna-Maria Lõbus
26. oktoober, 2023

Halloween ja hingedepäev on kohe-kohe ukse ees, kuid lisaks kummitavale perioodile toimub  tööturul kummitamine aastaringselt ja seda nii tööandjate kui kandidaatide poolt. Nimelt on pandeemia algusest saadik kasvanud niinimetatud „ghosting“ (kummitamine) ehk olukord, mil inimene jätab sõnumitele, kõnedele ja e-kirjadele vastamata. Hiljutise Indeedi uuringu kohaselt tunnistas 28% küsitlusele vastanutest, et on ise jätnud kandideerimisprotsessis suhtluse pooleli ning 77% vastanutest on kogenud seda tööandjalt. Halb kandideerimiskogemus jätab tööandja mainele tugeva jälje, sest inimene räägib sellest oma tuttavatele ja sõpradele ning negatiivne info levib kulutulena. Samuti hakkavad kandidaadid sinu käitumisele samaga vastama ja värbamine muutub juba niigi kandidaadikesksel tööturul veelgi keerulisemaks. Niisiis on sinu trump vaimude välja ajamiseks, tööturul silma paistmiseks ja edukuse tagamiseks positiivse kandidaadikogemuse loomine. Olen oma 10 aastase kogemuse põhjal värbamismaastikul kokku pannud ülevaate kriitilisematest elementidest, mis kandidaadi kogemust värbamisprotsessis enim mõjutavad ning mille parendamisele on oluline tähelepanu pöörata. Rõhutan ka seda, et hea kogemuse loomine, uuendamine ja arendamine on jooksev protsess, kõike ei pea kohe rakendama, oluline on kuskilt alustada ja järgemööda tegevustega põhitöö kõrvalt toimetada. Nii loodki samm-sammult oma edulugu, millest kandidaadid hiljem ka teistele räägivad.

Kandidaadikogemus mõjutab otseselt sinu värbamistulemusi ja ettevõtte mainet

Kandidaadikogemus on kõik, mida me kandidaadina tajume, tunneme ja kogeme. Hea kandidaadikogemus on selline, kus kandidaat tunneb end olulise ja hinnatuna. Selle kujundavad muuhulgas mitu olulist elementi: kõigepealt info, mis meil on tööandjast kandideerimise hetkel juba olemas, seejärel viis, kuidas meid koheldakse terve värbamisprotsessi jooksul ja lõpuks suhtlus, mis toimub pärast värbamisotsuse teatavaks tegemist. Tihti keskendutakse rohkem värbamisprotsessile ja vähem saavad tähelepanu tööandja mainekujundus ning värbamisjärgne kontakti hoidmine. Tõsiasi aga on, et kõik kandidaadi kogemuse loovad osad vajavad võrdset tähelepanu, eriti praegusel kandidaadikesksel tööturul, kus headel talentidel on võimalik valida erinevate tööandjate vahel ja väiksemgi puudujääk organisatsiooni poolt võib sulle maksma minna mitu kvaliteetset kandidaati. Niisiis on hea kandidaadikogemus otseselt seotud värbamistulemuste ja ettevõtte mainega. Kui sinu mitte valituks osutunud kandidaat saab positiivse kogemuse, siis kandideerib ta ka edaspidi ja on sinu ettevõtte brändisaadik. Positiivne kandidaadikogemus toetab sisseelamist ja laob aluse heale töötajakogemusele.

Kust siis alustada võiks?

  • Tegele teadlikult tööandja kuvandi loomisega

Kandidaadi jaoks algab kogemus juba sellest hetkest, kui ta sinu kohta infot leiab. Mida rohkem leidub organisatsioonist usaldusväärset infot, seda parem. Usaldusväärsuse loovad atraktiivne karjäärileht, artiklid nii uudisväljaannete poolt kui ka sinu ja su töötajate jagatud postitused sotsiaalmeedias. Julgusta kindlasti oma töötajaid enda sotsiaalvõrgustikus tööandjast rääkima ja kogemusi jagama, et tulevasel kandidaadil oleks võimalus töökultuurist aimu saada juba enne tööle kandideerimist. Vastasel juhul võib info kasinus sulle karuteene teha, sest vähese ja eriti veel negatiivse info puhul tekib võimendumise efekt, sest see levib paremini kui head uudised. Kindlasti hoia oma töötajaid kursis käimasolevate värbamistega, et nad teaksid infot levitada või mõnda sobivat talenti soovitada.

  • Pea meeles - kandideerimise lihtsuses peitub võlu

Kes meist loodaks kogeda sujuvat värbamisprotsessi, kui ainuüksi juba oma kandideerimisavalduse saatmine üksjagu peavalu tekitab? Kandideerimine ei tohiks olla keeruline ja võtta rohkem kui 5-15 minutit. Üheks konkurentsieeliseks tööturul on muutunud kasutajamugavus - ei soovita enam luua erinevaid kontosid ja täita pikki avaldusi. Loo võimalused kandidaadil ka mobiilis jätta kiirelt enda kontaktid või jagada oma LinkedIni profiili. Siinkohal soovitan kandideerimisprotsessi testida oma töötajate või tuttavate peal, et saada kohe väärtuslikku ja vahetut tagasisidet. Samuti tasub mõelda kasutajamugavus just sihtrühmapõhiselt läbi. Seda ka sihtotsingu puhul - lähene kandidaadile personaalselt, hoia suhtlust ning tee tema jaoks vajalik info kergesti kättesaadavaks. Hea näitena veelgi peronaalsemaks minnes, on anda kandidaatidele võimalus ise enda värbamisprotsessi kujundada ja lasta neil valida sobiv vestluse vorm ja etapid.

  • Ära ghost’i, suhtle!

Kommunikatsioon on kõige alus ja tihtipeale ka lahendus. Kui suhtlus toimib kõigi värbamisprotsessi osapoolte vahel efektiivselt, jõutakse eesmärgini kiiremini. Taga kandidaadile ülevaade ettevõttest, rollist, eesootavatest etappidest ja ajaraamist. Organisatsioonisiseselt tee aga kindlaks, et nii juht kui värbaja ja teised osapooled on enda rollist ja vastavatest ootustest selgesti aru saanud. Juht peab olema tööandja brändi saadik ehk oskama enda ettevõtet “müüa” ja seda väärtuspakkumise kaudu kandidaadile atraktiivseks teha. Samuti peab ta olema aktiivselt kaasatud, pühendunud ja tegema ise välja valitud kandidaadile tööpakkumise. Värbaja ülesanne aga on olla värbamisprotsessi number üks toetaja, kes aitab õigeid inimesi valides luua organisatsioonikultuuri ning otseselt mõjutada ettevõtte eesmärkide saavutamist. Seepärast kindlasti investeeri oma värbajatesse, koolita ja toeta neid vajalike töövahenditega või kaasa kogenud värbamispartner agentuuri näol, kes tagab hästi hoitud kandidaadid.

  • Hoia vestlus professionaalne, aga vaba

Tee töövestlus kandidaadi jaoks võimalikult mugavaks, alustades juba aja kokku leppimisest, andes selle tegemiseks inimesele võimaluse valida erinevate temale harjumuspäraste virtuaalsete kanalite vahel. Mida lihtsamini ja automaatsemalt see käib (näiteks tänu värbamistarkvara tööriistadele), seda sujuvam on kogu protsess kõigile. Vestluse puhul on tööandja roll luua vaba ja turvaline õhkkond. Ole kohal ja tunne huvi, räägi ise tööst ja tööandjast, tuues välja majandustulemusi, auhindu ja kultuuri. Jää professionaalseks ning hoidu stereotüüpidest ja eelarvamustest ning väldi küsimusi vanuse, soo, laste, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu ja poliitiliste ning usuliste vaadete kohta. Samuti pea meeles, et kandidaadi kohta ei või infot koguda ilma tema nõusolekuta. 

  • Pea kinni lubadustest, anna tagasisidet ja küsi seda ise vastu

Kõige rohkem jääb inimestele meelde, kui nad ära unustatakse. Hea tavana võiks kandidaadile esmast tagasisidet anda seitsme päeva ning kogu protsessi kohta nelja nädala jooksul. Kindlasti anna eitav tagasiside esimesel võimalusel, samuti võiks see olla võimalikult personaalne. Olenemata tagasiside sisust ära unusta, et see on kahepoolne, seega küsi kandidaadi mõtteid protsessi parendamiseks kas personaalselt või automatiseeritud küsimustiku kaudu. Üks kasulik näitaja oma värbamisprotsessi hindamiseks on kandidaadi soovitusindeks (Candidate Net Promoter Score), mida on tagasiside vormides Eestis laiemalt tutvustanud värbamistarkvara ettevõte RecruitLab.

  • Ära jää kandidaadile võõraks ka pärast värbamisprotsessi

Kui kandidaat on saanud eitava vastuse, siis kindlasti küsi tema nõusolekut jääda ka edaspidi organisatsiooni talendipanka – tulevikus võib ta olla just sobiv inimene järgmisele avanenud positsioonile. Kontakti paremaks hoidmiseks võid talendipanga liikmetele saata aeg-ajalt uudiskirju või kasulikku materjali. Valituks osutunud kandidaadiga hoia samuti sidet ning uuri jooksvalt tema sisseelamise ja käekäigu kohta (ning julgusta teda oma kogemust ka sotsiaalmeedias jagama nagu esimeses punktis mainisin 😉).

 

Tegelikult on kandidaadikogemuse parendamine lihtne – käitu kandidaadiga nii, nagu soovid, et sinuga käitutakse. Pea meeles, et kommunikatsioon on kõige alus, seega alusta sealt, kus see kõige nõrgem on. Nii on võim kommunikatsioonikummitusi taltsutada sinu käes ning loodetavasti saad tulevikus öelda, et sinu organisatsioonis kummitatakse vaid hingedepäeval.

 

*Artikkel ilmunud Personali Praktikus detsembris 2022*

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.