Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Üha rohkem ettevõtteid on võtnud töötajate motivatsiooni ja rahulolu tõstmiseks kasutusele mitmekülgseid hüvede ja soodustuste pakette.

Vaata, millised on levinuimad töötajasoodustused Eestis

25. juuli, 2018

Kaugeks on jäänud ajad, mil ettevõte pakkus töötajate motiveerimiseks vaid tasuta kohvi, joogivett ning puhkusepäevi. Üha rohkem ettevõtteid on võtnud töötajate motivatsiooni ja rahulolu tõstmiseks kasutusele mitmekülgseid hüvede ja soodustuste pakette.

Sellest tulenevalt uuris tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem Palgainfo Agentuuri 2015. ja 2017. aasta töötajate küsitlusele tuginedes, milliseid soodustusi töötajad oma tööandjatelt enim ootavad ning milliseid hüvesid Eesti tööandjad neile pakuvad. Tulemustest selgus, et töötajate ootused pakutavate soodustuste osas on valdavalt isiklikud ning seotud palgaga.

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul näitavad taolised uuringutulemused, et tööandja, kes soovib olla konkurentsivõimeline, peab teadma, mis tema töötajatele korda läheb. „Lihtsalt linnukese pärast soodustuste pakkumisest pole abi. Edukad on need ettevõtted, kes tunnevad oma sihtrühma ootusi ja on leidnud ka nutikad viisid nende ootustele vastamiseks,“ sõnab Evart.  

Milliseid soodustusi ettevõtted oma töötajatele enim pakuvad?

Vana hea tasuta kohvi, tee ja joogivee pakkumine ei ole soodustuste maastikult kuhugi kadunud ning troonib jätkuvalt kõige populaarsemate soodustuste edetabeli tipus – lausa 63,6% tööandjatest võimaldab seda. Järgnevad toetused isiklike sündmuste puhul (nt sünni-, juubeli-  ja koolimineku toetused) 61,9%-ga ning erialaste ja täiendkoolituste kulude katmine 58,4%-ga. Edetabeli esikolmikust jäävad napilt välja võimaldatav paindlik tööaeg (55,5%) ning ühisüritused (52,0%).

Graafik: Mida tööandja töötajale enim pakub.

 

 

Töötajad soovivad rohkem ise areneda

Töötajate soovitud soodustused erinevad siiski paljuski tööandja poolt pakutavast. Kõige enam ootavad töötajad, et neile võimaldatakse erialaseid arenguvõimalusi, sh täiendkoolitusi, mida pidas oluliseks 92,2% vastajatest. Teise koha saavutas esimestel haiguspäevadel keskmise palga täielik või osaline säilitamine (85,3%), millele järgnesid vajadusel vabadel päevadel keskmise palga säilitamine ja lisapuhkusel keskmise palga säilitamine (vastavalt 81,9% ja 79,8%). Viiendale kohale jäi 69,8%-ga tasuta sportimisvõimaluste pakkumine.

Graafik: Mida töötaja tööandjalt enim soovib.

 

 

Töötajate teadlikkus ja rahulolu pakutavaga

Kuigi tööandjad võivad pakkuda vägagi erinevaid ja kasulikke soodustusi, ei pruugi töötajad alati olemasolevatest võimalustest isegi teadlikud olla. Uuringutulemustest selgus, et iga viies töötaja ei ole kursis ettevõtte pakutavate soodustustega. Just seetõttu on oluline, et ettevõte jagaks oma motivatsioonipaketi kohta piisavalt selget infot, mis hoiab töötajaid nende võimalustega kursis.

Samuti tuli päevavalgele, et 47,3% töötajatest nõustub väitega, et soodustused on oluline tasupaketi osa ning 46,4% vastajatest on tööandjale pakutavate soodustuste eest tänulikud. Seega võib järeldada, et töötajad ei pea pakutavaid soodustusi unikaalseteks privileegideks, vaid pigem tööga kaasnevateks võimalusteks.

Ühtlasi selgus uuringust, et vaid 7% vastanutest on ettevõtte pakutavate soodustustega täiesti rahul, mis võib osutuda tööandjate jaoks vägagi keeruliseks probleemiks. On oluline veenduda, et motivatsioonipakett ettevõttes ka oma eesmärki täidab ehk töötajaid motiveerib, mitte ei eksisteeri vaid suusoojaks.

Taoline tulemus annab mõtteainet organisatsioonide tegev- ja personalijuhtidele. Tõsiasi on see, et motivatsioonipakett ei täida oma täielikku eesmärki, kui selle raames pakutavad võimalused ei motiveeri ettevõtte töötajaid. Seega on oluline veenduda, et organisatsiooni pakutavad soodustused oleksid kooskõlas töötajate ootustega.

 

Soovid teada milliseid soodustusi hindavad Sinu töötajad? Võta meiega ühendust tere@brandem.ee

 

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.