Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

tööealise elanikkonna rahvastikuprognoos

Väljakutsed tööjõuturul

20. jaanuar, 2015

Ettevõtted seisavad täna silmitsi mitmete väljakutsetega töötajate ligi meelitamise, hoidmise ja säilitamise vallas. Ekspertide hinnangul takistab Eesti majandusarengut kõige rohkem kvalifitseeritud tööjõu puudus, mis on viimase kolme aasta jooksul muutunud veelgi kaalukamaks majandusprobleemiks (Konjuktuur, 2014). 

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik on öelnud, et järjest enam hakkab Eesti majanduse arengut mõjutama inimtegur, sest elanikkond ja sealhulgas ka tööealiste inimeste hulk hakkab langema. Statistikaameti sõnul vähenes rahvaarv eelmisel aastal 4355 inimese võrra ehk koguni 0,3%. Seega majandus peab toime tulema väiksema hulga inimestega, kusjuures viie aasta pärast on Eestis tööealisi inimesi üle 30 tuhande vähem tänasest (Lepik, SA Kutsekoda, 2014). See kahandab ajapikku ettevõtete šansse kvalifitseeritud töötajate leidmiseks veelgi. 

Tööjõuturg Eestis. Allikas: Eesti Pank, Statistikaamet (2014)

KUIDAS TULLA VÄLJAKUTSETEGA TÖÖJÕUTURUL TOIME?

Suurem pilt, mis mõjutab ettevõtteid:

  • demograafilised muutused
  • üha teadmistepõhisem majandus. Mida teadmisepõhisemaks majandus muutub, seda suurema lisaväärtuse toovad kaasa andekad inimesed (Michael jt 2006:5). 
  • globaalmajanduslik olukord
  • üha kasvav nõudlus tipptasemel juhtimistalentide järele (kes suudavad meeskonda ka inspireerida) 
  • muutused töösse suhtumises, inimeste üha suurem kalduvus töökohta vahetada. 

Ettevõtjate jaoks on tähtis tulla toime väljakutsetega, mis puudutavad inimesi ettevõttes. Enam pole personalivaldkond pelgalt personalijuhtide teema - selleks, et saavutada pikaajaline konkurentsieelis on tarvis ettevõtte juhi täielikku kaasatust ja initsiatiivi. Kuidas saada endale need kõige paremad töötajad ja neid enda juures hoida - see küsimus peaks täna olema iga edu ja kasumit püüdleva ettevõtte juhi laual. 

STRATEEGILINE TÖÖANDJA BRÄNDI VÄLJATÖÖTAMINE ON OLULINE

Küsimusele aitab vastuse leida tööandja brändi väljatöötamine ettevõttes. Tööandja bränd on organisatsiooni kuvand tema praeguste töötajate ja väliste sihtgruppide (nt potentsiaalsete uute töötajate) peas kui "suurepärane koht, kust töötada" (SHRM, 2008).

"Ettevõtte maine tööandjana on tugevas korrelatsioonis ettevõtte kasumlikkusega," ütleb TNS Emori juhtekspert Mari-Liis Eensalu.

Strateegiline tööandja brändi väljatöötamine on miski, mille olulisusest saadakse järjest enam aru ka Eestis.

"Kui Eestis on tööandja bränd veel lapsekingades ja vähetuntud mõiste, siis rahvusvahelises mõõtmes on tegu ühe olulisima praktikaga konkurentsieelise saavutamiseks."
Paavo Heil, Brandem - employer branding agency

Rahvusvaheliste uuringute tulemustest, mis põhinevad 1900 organisatsiooni üle maailma uurimisel, selgub, et:

  • 57% ettevõtetest suurendavad oma investeeringuid tööandja brändingusse;
  • 39% jätkavad investeerimisega (Employer Brand International, 2014).

Maailma tuntuimate brändide nagu Ernst & Young, Mars Corporate, Linkedin, Coca-Cola, Facebook, Marriott International, Nike, Amtrak, IKEA, Google, Amazon töötajate hulka kuuluvad inimesed, kelle igapäevane töö ongi tööandja brändingu tegevuste koordineerimine ja selle eest vastutamine.  Eestis on vähe nii suuri ettevõtteid, kellel tasuks täiskohaga tööandja turunduse spetsialisti palgal hoida. Samas on võimalik vastavat kompetentsi tööandja turundusele spetsialiseerunud agentuuridelt teenusena sisse osta.

Aitäh lugemast! 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.