Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Aitame Sul hoida ja leida häid töötajaid

Brandemi edukad projektid
500+ edukalt teostatud projekti
Brandemi kliendipagas
97% klientidest soovitavad meid kindlasti
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses

Karjäärileht Karotammed Inseneribüroole

Karjäärileht Karotammed Inseneribüroole

Brandemi üks kirg ja tugevus on disainida ja ehitada karjäärilehti, mis tõstavad värbamise kiirust ja kvaliteeti. 

Jagame teiega meie hea kliendi, Karotammed inseneribüroo kogemust karjäärilehe loomisel: milline nägi välja protsess, millised olid tulemused, millised on soovitused teistele ettevõtetele. Lisatud ka kliendi kommentaarid.

Eesmärk
Leida Karotammedesse joonestaja
Mida tegime

Töötasime välja töötaja väärtuspakkumise, millest lähtuvalt sõnastasime ja disainisime eristuvad töökuulutused ja karjäärilehe

Tulemused
 • 1 töötaja asemel võeti tööle 3! 
 • Kokku kandideeris 65 tööotsijat, kellest 2/3 on arvestatavad praeguses või tulevases koostöös
 • 10 väga head kandidaati, kellele oli kahju ära öelda
 • Talent pool'is 15-20 potentsiaalset töötajat
 • Üle 30 tudengi praktikavõimaluste andmebaasis

Kõik sai alguse töökuulutuste ülevaatamisest

Liina Karotamm, inseneribüroo tegevjuht, soovis sügisel 2015, et vaataksime üle nende töökuulutused ja annaksime soovitusi, mida teha, et töökuulutus tooks maksimaalselt sobivaid kandidaate. Saime Liinaga kokku ja jagasime lahkelt kõiki teadmisi ja soovitusi, mis meil oli.

Vahetult peale töökuulutustele tagasiside andmist pöördus Liina meie juurde tagasi. Tal oli parasjagu pooleli värbamisprotsess sobivate kandidaatide leidmiseks vabadele ametikohtadele. Nagu ka paljud teised värbajad, seisis ta silmitsi kaasaegse probleemiga  - potentsiaalsed kandidaadid on justkui hiirekliki kaugusel, aga kuidas nende hulgast sobivaid ligi meelitada? Värbamiskampaaniaga oli Liina juba alustanud, aga sobivaid kandidaate tal selle abil leida ei olnud õnnestunud.

Saime aru, et selleks, et Karotammed leiaksid endale tiheda konkurentsiga valdkonnas sobivad töötajad, oli tarvis leida üles Karotammede eristuvad tugevused tööandjana. Esmalt tuli töötada välja Karotammede töötaja väärtuspakkumine ja seejärel muuta atraktiivseks nii töökuulutused kui ettevõtte karjäärileht (“Tule tööle” osa kodulehel).

Esitasime oma nägemuse Karotammede tegevpartneritele ja nad nägid selles väärtust. Alustasime koostööd.

Projekti algus: eesmärgid ja ajakava

Esmalt panime paika projekti täpsed eesmärgid, ajakava ning kogusime Karotammedelt vajalikku taustainfot, näiteks hetkel kasutusel olevad värbamiskanalid. Täpsustasime sihtrühmade profiili. Peamised 3 laiemat sihtrühma olid:

 • projekteerija-projektijuht

 • ehitusinsenerid

 • joonestajad

Seejärel algas n-ö vundamendi ehitamine ehk töötaja väärtuspakkumise väljatöötamine.

Väärtuspakkumise väljatöötamine

Oma töötajad

Viisime läbi poolstruktureeritud intervjuud kõigi 3 täiskohaga töötajaga ning ühe äsja lahkunud töötajaga - kokku 4 poolstruktureeritud intervjuud. Tegemist on väikese ettevõttega ja sellest tulenevalt on ka väärtuspakkumise väljatöötamise meetod veidi erinev kui 100+ töötajaga ettevõtete puhul. Kasutasime siinkohal kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid ning töötajate seas küsimustikku läbi ei viinud. Intervjuude peamine eesmärk oli saada teada, mis on nende arvates Karotammede tugevused võrreldes teiste tööandjatega ja mida töötajad siin armastavad. Ja seda teada ka saime.

 

Potentsiaalsed kandidaadid

Lisaks uurisime, mida ootavad tööandjalt potentsiaalsed kandidaadid. Selleks kasutasime nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset infot.

 • kasutasime Eesti suurima tööturu-uuringu tulemusi. Palgainfo Agentuuri ja Brandemi iga-aastases uuringus osaleb üle 13 000 töötaja ja tööotsija. Siit võtsime välja konkreetsete sihtrühmade ootused tööandjale, kandideerimisest loobumise põhjused, aktiivsuse tööturul ja muud kasulikud näitajad - äärmiselt väärtuslik sisend atraktiivse väärtuspakkumise väljatöötamisel.

 • lisaks viisime läbi 10 telefoniintervjuud iga sihtrühma esindajaga.

 

Konkureerivad tööandjad

Inseneride värbamise nimel käib tihe konkurents. Vaatasime väljapoole - mida pakuvad tööturu konkurendid?Siinjuures võtsime arvesse seda, et kõigi 3 sihtrühma puhul on tööturu konkurendid natuke erinevad. Analüüsisime konkurentide kõiki avalikke allikaid: koduleht, töökuulutused, karjäärilehed, artiklid meedias jne. Millised on argumendid konkurentide töökuulutustel? Milline on konkurentide positsioneering tööandjana? Mida nad oma tööandjana pakuvad?

 

Juhtkonna visioon

Väga oluline töötaja väärtuspakkumise väljatöötamisel on juhtkonna kaasatus ja juhtkonna visioon ja ärieesmärgid. Viisime läbi paar kohtumist Karotammede tegevpartneritega.

 

Seejärel, kui kõigist 4-st peamisest allikast info kokku kogutud, asusime seda infot sünteesima. Töötasime välja Karotammede töötaja väärtuspakkumise, mis on sihtrühmadele atraktiivne ja meelitab neid kandideerima. Lisaks aitasime valida positsioneeringu tööandjana. Esitasime 2-tunnisel kohtumisel Karotammede töötaja väärtuspakkumise sõnastuse Liinale ja visiooni, kuidas rakendame väärtuspakkumist Karotammede töökuulutustel ja karjäärilehel. Karotammed said põhjaliku ülevaate oma tugevustest tööandjana ning tööandja mainest.

"Mulle väga meeldis see peegeldus, mida aitasite meieni tuua – mida arvavad meist meie töötajad (see pilt oli positiivsem kui arvasime), mida arvavad meist tööotsijad (palju sellist, mida meie peame iseenesest mõistetavaks on turul hinnatud lisaväärtus) ja kuidas me paistame konkurentide kõrval. Kohati tundus, et suhtumine Karotammede kui tööandja maine kujundamisse on Brandemi poolt tõsisem kui Karotammede poolt. Väga südamega tehtud töö!"

Liina Karotamm, inseneribüroo Karotammed tegevjuht

Karjäärileht
Töökuulutus

Töökuulutuse ja karjäärilehe disain ja teostus

Kohtumine veebidisaineriga

Kohtumisel oli juba kambas meie veebidisainer ja -arendaja Juss ning Karotammede poolt tegevpartnerid Indrek ja Liina. Istusime koos laua ümber ja kaardistasime vajadused karjäärilehe osas, mõtlesime SEO märksõnadele ja muudele vajalikele aspektidele karjäärilehe ülesehitust planeerides.

 

Seejärel tegime valmis:

 • töökuulutuse ja karjäärilehe ülesehituse

 • panime paika sisu

 • kujunduse nii töökuulutustele kui karjäärilehele

 • fotograafiga kenad pildid töötajatest ja uuest kontorist (vt www.karotamm.ee/tule-tööle)

 • kirjutasime tekstid (copywriting)

 • karjäärilehe arenduse

 

Karjäärileht: www.karotamm.ee/tule-tööle

Kohe, kui meie poolt töökuulutuse failid üle antud ja karjäärileht veebilehele üles seatud ja testitud, alustasid Karotammed uute töötajate otsimist. Nüüd olid uues värbamiskampaanias kasutusel atraktiivsete sõnumite ja kujundusega töökuulutus ning köitev karjäärileht.

"Meile tuleb nii palju tööle tulemise soove nii erinevates põnevates vormides nii paljudelt põnevatelt inimestelt. Täna oleme hädas valikute rohkusega." Liina Karotamm, inseneribüroo Karotammed tegevjuht

Kokkuvõttes võib öelda, et ühe inimese asemel leiti tööle tervelt 3! Karjäärilehe loomine aitas oluliselt lihtsustada ja kiirendada värbamisprotsessi ning jõuda soovitud tulemuseni kergema vaevaga. Lisaks vabadele ametikohtadele sobivate kandidaatide leidmisele võimaldas atraktiivne ja efektiivne karjäärileht kasvatada talent pool’i ning praktikavõimaluste andmebaasi. Tänu sellele ei nõua värbamine tulevikus enam nii suurt ressurssi, sest sobivad kandidaadid on toodud hiirekliki kaugusele. Värbamistegevuse kõrval annab hea karjäärileht edasi ettevõtte unikaalset brändi, võimaldades nii esile tuua oma ettevõtte eripära, kujundada oma mainet tööandjana ning eristuda konkurentidest.

"Mulle tundub, et Brandemiga koostööd julgen soovitada ainult tugevatele – neile, kes suudavad hakkama saada selle pöörase tuulega, mis teie kaasabil tiibadesse tuleb. Koostöö Brandemiga oli inspireeriv ka meile ja andis mõtlemisainet, kuidas kliendile pakkuda teenust, mille vajadust ta ise ei oska hinnata, kuid tulemused panevad kiljuma. Kokkuvõttes tundub mulle, et viimased 10 aastat oleme me ettevõttena olnud „on hold“, aga see aasta saab murranguliseks. Ole ainult mees ja saa muudatustega hakkama!" Liina Karotamm, inseneribüroo Karotammed tegevjuht

 

Meie poolt Liinale ja Indrekule suur aitäh põneva ja hea koostöö eest ja tuult tiibadesse ambitsioonikale inseneribüroole! :)

Projekti meeskond

 • Kaisa-Triin Karu - projektijuhtimine ja kontseptsioon
 • Marie Evart - välise sihtrühma uuring (potentsiaalsed kandidaadid)
 • Juho Kalberg - veebiarendus ja -disain ning töökuulutuste disain
 • Andres Raudjalg - fotod