Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Tõeliselt head tööandja videod valmivad efektiivse koostöö tulemusena

5 küsimust enda videopartnerile

14. detsember, 2018

Vaadates üldist meelestatust ja videote kasutamist, on näha, et suurem osa tööandjatest ei vaja selgitamist tööandja video vajalikkusest. Tööandja videote tegemiseks vaadatakse, kellelt videoteenus sisse osta. Turul on teenusepakkujaid palju ning pahatihti on personaliinimesel keeruline valida, kuna tekivad õigustatud kõhklused. Milline videotegija teeb mõjusaima tööandja video? Milline videopartner saab minu ettevõttest kõige paremini aru? Millise videotegijaga on mul kõige vähem muret? Toon välja küsimused, mida arvesse võtta tööandja videopartneri valikul.

1. Kas Sinu videopartneril on värbamise kogemus?

Lihtsalt „video” tegemisest ei piisa, et tööjõuturul edu saavutada. Soovituslik oleks tööandja videote jaoks leida partner, kelle jaoks ei ole tööandja turundus, personaliotsing ja värbamine võõrsõnad. Keegi, kes saab aru Sinu ettevõttest, eesmärkidest, video eesmärgist, levituskanalitest.

Jälgi, kas Sinu tulevane teenusepakkuja investeerib aega eeltöösse. Kas ta kogub sisendit Sinult, teistelt töötajatelt Sinu kui tööandja kohta? Kui palju suudab ta Sinu ettevõtet võrrelda konkureerivate tööandjatega?

Ideaalis võiks ta ka anda nõu, kuidas videot levitada ja sellest lähtuvalt stsenaarium üles ehitada. Videopartner peaks oskama kaasa mõelda värbamise ja tööandja mainekujunduse seisukohast –  kuidas planeeritav video aitab täita Sinu eesmärke?

2. Kuidas sünnib stsenaarium?

Videopartner on oma valdkonna spetsialist ja tema teab, kuidas ehitada üles mõjuv video. Tihtipeale aga kuulen, kuidas videostsenaariumeid on sunnitud looma personaliinimesed oma väärtuslikust tööajast ning ajakulu on keskmiselt 2 päeva. Videopartner peaks koguma sisendi, looma stsenaariumi, esitlema seda personaliosakonnale, arvestama tagasisidet ning vajadusel viima põhjendatud muudatused sisse. Kas Sinu videoga tegeleb üks inimene, kes on samal ajal ka kaameramees või on tema taga tiim erinevate kompetentsidega?

3. Kas Sinu videopartner tunneb tööturgu?

Sinu videopartner peaks olema kursis tööturu olukorraga ja teadma, mida tänapäeval kandidaadid tööandjatelt ootavad. Kindlasti peaks ta teadma, kuidas erinevad videotüübid vaatajale mõjuvad ja sellest lähtuvalt oskama valida, milliselt tööandja video üles ehitada, et see aktiveeriks vaatajaid soovitud suunas tegutsema.

Videopartner peaks Sinuga koos arutlema, et välja töötada atraktiivsed sõnumid, mille peale video üles ehitada. Videopartner peab suutma teha ettepanekuid, mis oleks parim esitlusviis Sinu värbamissõnumitele. Tööandja videopartner peaks eelkõige tuginema sisendinfole, mitte kõhutundele ja mitte lihtsalt suvaliselt stsenaariumi ideid välja käima, vaid kõigepealt kuulama/uurima, kaaluma ning alles seejärel video stsenaariumit serveerima.

4. Kas tulemuse toob üks video või videoseeria?

Sinu videopartner peaks tundma mõlema lahenduse plusse ja miinuseid. Ta peab Sinu kui tööandja olukorrast nii hästi aru saama, et suudab selgitada, kumb variant toob kõrgemad tulemused. Ning kui videoseeria oleks parem alternatiiv, siis pakkuma välja, mis sõnumitele videoseerias iga video üles ehitada, millistes kanalites videoid kasutada.

Samuti peaks Sinu videopartner suutma seletada, kui vajalik on tehniliselt kõrgetasemeline video. Loomulikult kõik videotegijad on omamoodi kunstnikud ja soovivad panna enda tehnilised oskused proovile, ent tuleb aru saada, millisel hetkel pole see tellijale vajalik ja tulemuse tooks hoopis mõni lihtsakoelisem autentsem video.

5. Kui hästi saaks videotegija Su töötajatega läbi?

Tööandja video tootmise teeb keeruliseks fakt, et osalejateks on ettevõtte töötajad, kes pole professionaalsed näitlejad. Kui töötajad end võtetel vabalt ei tunne, video ebaõnnestub. Kui nad ei tunne end videotegijaga mugavalt, on nad krampis, nende dialoogid on ebaloomulikud. Tööandja video tootmise puhul ei tasu alatähtsustada aspekti, et tegu on ka sisekommunikatsiooni üritusega. See on töötajatele vaheldust pakkuv uus kogemus elus, mis salvestub videolindile ning mida hiljem tuttavatega uhkelt jagada. Seetõttu on oluline, et videopartner annaks enda poolt kõik, et videos osalevatel töötajatel jääks võtetest meeldiv kogemus.

Vähemtähtis ei ole ka tõsiasi, kuidas klapite potentsiaalse uue videopartneriga esmasel kohtumisel. Kas ta saab aru, milliseid töötajaid te otsite? Sellest, kui hästi ta Sinust ja ettevõttest aru saab, sõltub, kui hea video ta lõpuks toodab. Kas Sul võiks olla temaga sujuv koostöö? Sa puutud videopartneriga mitu korda kokku ja koostöö saab olema äärmiselt piinarikas, kui on näha, et töösse suhtumine on erinev.

Vajalik oleks enne otsuse tegemist kindlasti videopartneriga kohtuda või näiteks Skype teel vestelda. See on tõhusaim viis, kuidas saad aimu inimesest, kellele usaldad enda tööandja video loomise.

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.