Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Parima värbamispartneri valik on tihti keeruline protsess

5 soovitust värbamispartneri valikuks

Marie Evart
27. september, 2018

74% tööandjatest tunneb, et neil on vajalikke töötajaid puudu ning värbamine on muutunud aina raskemaks, selgus aasta alguses tööandjate seas läbiviidud värbamistrendide uuringu tulemustest. Praegune tööturu olukord on pannud tööandjaid panustama nii olemasolevate töötajate hoidmisesse kui ka uute leidmisesse. Näiteks on 47% tööandjatest panustanud tulemuste saavutamiseks erinevatesse värbamistegevustesse ning 46% tööandja maine kujundamisesse. Lisaks pikaajalistele tegevustele pöörduvad ettevõtted sobivate inimeste värbamiseks aina rohkem ka väliste partnerite poole. Olukorras, kus turul on värbamisteenuse pakkujaid palju, on ettevõtte esindajal tihtipeale väga keeruline langetada otsust ja õhus on mitmed küsimused. Milline partner toob parima tulemuse? Miks erineb erinevate teenusepakkujate hind ligi 2 korda? Millised on pikaajalise koostöö kasud? Panime kirja peamised soovitused, millele värbamispartneri valikul tähelepanu pöörata.

1. Värbamine = müük ja turundus. Kas Sinu värbamispartner on Sinu parim turundaja?

Traditsioonilisi värbamise praktikaid kasutades ei ole võimalik tööjõuturul enam edu saavutada. Värbamise praktikad ja värbajatele hädavajalikud kompetentsid on muutunud. Edukad värbajad rakendavad täna oma töös turunduse ja müügi valdkonnas kasutatavaid meetodeid alates (tööandja) positsioneerimisest kuni closing’uni. Mõned teevad seda teadlikult ja süstemaatiliselt, teised aga mitte. Värbamispartneri valikul tasub tähelepanu pöörata sellele, kas Sinu tulevane teenusepakkuja kogub enne värbamisprojektiga alustamist vajalikku infot nii Sinu konkurentide ja tööturu kohta kui ka Sinu töötajatelt selleks, et suuta Sinu potentsiaalses kandidaadis huvi äratada ja Sinu ettevõtet heas mõttes maha müüa. Kas seda tehakse lihtsalt linnukese pärast või on tegemist tõesti süstemaatilise tööga?

2. Kas Sinu värbamispartner tunneb piisavalt Sinu sihtrühma?

Sinu värbamispartner peaks oskama anda Sulle ülevaatliku pildi sihtrühma eelistuste kohta. Alates sellest, millised on Sinu sihtrühma jaoks olulised tegurid tööandja valikul, miks jäetakse kandideerimata kuni selleni, millistes kanalites hangivad Sinu potentsiaalsed kandidaadid enda jaoks kasulikku infot või milliseid soodustusi ja hüvesid Sinu valdkonnas pakutakse. Kõik see on vajalik selleks, et luua värbamise jaoks sihtrühma kõnetavad atraktiivsed sõnumid. Sinu värbamispartner peaks tuginema numbritele ja faktidele, mitte ainult sisetundele, ning suutma seda infot rakendada ka Sinu värbamisprojektis.

3. Kas tulemuse toob värbamiskampaania või sihtotsing?

Sinu värbamispartner peaks olema võimeline Sulle ära põhjendama, miks Sinu sihtrühma puhul ühte või teist kasutada. Võimalik, et parima tulemuse toob hoopis mõlema variandi kombinatsioon? Nii eduka värbamiskampaania kui ka sihtotsingu läbiviimiseks tuleme tagasi esimese punkti juurde – Sinu värbamispartner peab olema suuteline Sinu ettevõtet ja avatud positsiooni turundama ja müüma. Värbamiskampaania eesmärk on panna sobiv inimene ise reageerima, olgu selleks siis lihtsalt oma kontaktide jätmine või CV saatmine. Sihtotsingu eesmärk on võtta ise potentsiaalsete kandidaatidega ühendust, tutvustada neile ettevõtet ja töö sisu ning veenda neid kohtuma. Meie kogemus näitab, et ise kandideerinud kandidaadid on kogu värbamisprotsessi jooksul oluliselt motiveeritumad ning nende palgaootus on madalam. Mõlemal variandil on omad nüansid, millele tuleb soovitud tulemuste saavutamiseks kindlasti tähelepanu pöörata. Kuidas viia sihtotsingut läbi nii, et see ei lõppeks lihtsalt lõputute telefonikõnedega, mis algavad „Tere, mul on Sulle tööpakkumine“ lausega ja tulemust ei too? Või kuidas käima tõmmata kampaania, mis äratab tähelepanu ja mille conversion rate tagab edu?

4. Kas värbamiskampaania reklaamib Sinu ettevõtet või Sinu värbamispartnerit?

Hästi läbi viidud värbamiskampaania kujundab kindlasti Sinu mainet ka tööandjana. Seetõttu on oluline tähelepanu pöörata sellele, kas Sinu värbamispartneri poolt läbiviidud kampaania reklaamib ikkagi Sind? Kas kampaania loomisel on lähtutud Sinu ettevõtte visuaalsest identiteedist ja strateegilistest sõnumitest või on töökuulutus koostatud näiteks hoopis Sinu värbamispartneri värvides kujundatud põhjale? Koostatud värbamismaterjalide atraktiivsusest ja selgusest sõltub palju ka sobivate kandidaatide leidmise tõenäosus.

5. Kas Sulle garanteeritakse tulemus ehk mille eest Sa maksad?

Hind on värbamispartneri valikul kindlasti oluline aspekt. Alati tasub aga lisaks erinevates pakkumustes esitatud numbrite võrdlemisele tähelepanu pöörata ka sellele, mille eest Sa ikkagi maksad. Kas maksad tööportaalis kuulutuse avaldamise ja töövestluste läbiviimise eest või garanteeritakse Sulle selle raha eest ka tulemus?

Värbamispartneri valikul tasub uurida, milliseid projektitegevusi värbamispartner konkreetse hinna eest pakub – kas partneri töö tugineb tööturu-uuringutele? Kas projekti käigus küsitakse sisendit ka ettevõtte praegustelt töötajatelt? Kas võid olla kindel, et värbaja suhtlus kandidaatidega on professionaalne ja eetiline ning kujundab positiivselt ka Sinu mainet tööandjana?

 

Need on vaid mõned punktid, millele soovitame tähelepanu pöörata. Väiksemat rolli ei mängi aga ka see, milline klapp tekib Sul potentsiaalse uue värbamispartneriga esimesel kohtumisel. Kuidas ta ennast tutvustab? Kas ta jätab Sulle usaldusväärse ja professionaalse mulje? Kas ta loob mõnusa avatud õhkkonna ja Sul on temaga mugav vestelda? Sarnase esmamulje ja emotsiooni jätab värbaja ka Sinu kandidaatidele. Seega soovitame enne otsuse tegemist kindlasti värbamispartneriga kohtuda. Kohtumiseks võetud aeg tasub ennast kindlasti ära, sest see on ainus viis, kuidas sul saab tekkida selge arusaam, millisele inimesele usaldad ettevõtte kaks väga strateegilist tegevust ehk uute töötajate värbamise ja tööandja maine kujundamise.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.