Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Digitaalne jalajälg on tööandjate jaoks muutumas üha olulisemaks

Kuidas kujundab digitaalne jalajälg värbamise edukust?

3. september, 2018

Suur osa argielu toimetamistest on üle läinud veebipõhiseks ning ligipääs nii inimeste kui ka ettevõtetega seotud informatsioonile on kättesaadavam kui kunagi varem. Kogu seesugune avalikult saadaval olev informatsioon moodustab digitaalse jalajälje, mis annab ülevaate mistahes inimese või ettevõtte ajaloost, tegevustest, harjumustest ja muust sellisest. Teisisõnu on see informatsioon, mis on leitav igale inimesele igal ajal lihtsa internetiotsingu kaudu.

Üha enam tööandjaid viib ennast värbamisprotsessi raames kurssi kandidaadi digitaalse jalajäljega, on see siis läbi kiire internetiotsingu, sotsiaalmeedia või muu avalikult saadaval oleva informatsiooni kaudu. See aga tähendab, et ka tööandjate kohta loodud internetipõhine tõde on vaid paari kliki kaugusel. Turuolukorras, kus sageli valivad kandidaadid tööandjat, mitte tööandjad kandidaati, on oluline mõelda, millist rolli mängib hoopis tööandja kohta avalikult saadaval oleval informatsioon värbamisprotsessi kujundamises. Kas Sinu kohta leitav informatsioon annab edasi just seda kuvandit, milline soovid tööandjana olla?

Millise loo räägib kandidaatidele Sinu ettevõtte digitaalne jalajälg?

Aktiivne digitaalne jalajälg: võimalus rääkida ise oma lugu

Digitaalsest jalajäljest rääkides saab eristada kaht tüüpi jalajälge: aktiivne ja passiivne. Aktiivne digitaalne jalajälg on kujundatav inimese või ettevõtte enda poolt ehk teisisõnu koosneb informatsioonist, mille igaüks on ise avalikuks teinud. Seega kujundavad aktiivset digitaalset jalajälge nii näiteks Facebooki postitused kui ka ettevõtte kodulehel avaldatud sisu.

Aktiivne digitaalne jalajälg on suurepärane võimalus juhtida oma enda mainekujundust ja vastutada ise oma avaliku kuvandi eest.

Värbamise kontekstis tähendab see ennekõike atraktiivse tööandja kuvandi loomist läbi kaasahaaravate töökuulutuste ja karjäärilehtede, informatiivsete kodulehtede ja positiivse mainekujunduse. Seesugused värbamisega seotud ametlikud kanalid (koduleht, töökuulutused, karjäärileht) on sageli esmased infoallikad, mis kujundavad kandidaadi arvamust ettevõttest ja mõjutavad ka tema edasisi kandideerimisotsuseid. Näiteks selgus Palgainfo Agentuuri ja Brandemi koostöös läbi viidud uuringust, et pea pooled (48,6%) kandidaadid oleksid valmis tööle kandideerimisest loobuma, kui ettevõtte töökuulutus ja/või koduleht jätaksid neile halva mulje. Veelgi enam, tervelt 68,4% tööotsijatest loobuksid kandideerimisest, kui organisatsiooni juht on neile avalikkuses halva mulje jätnud.

Sellise kuvandi kujundamine on aga suuresti ettevõtte enda kätes. Eduka aktiivse digitaalse jalajälje loomine tähendab seda, et organisatsiooni töökuulutused ja muud avalikud materjalid ei lükka kandidaate eemale, vaid tõmbavad neid ligi. See tähendab, et ettevõtte kõneisikud jätavad endast avalikkusele meeldiva ja professionaalse mulje, mis tekitab tööotsijates organisatsiooni vastu huvi, mitte ei kujunda neis negatiivseid eelarvamusi ettevõtte kui tööandja kohta. Aktiivne digitaalne jalajälg pakub ettevõttele võimaluse rääkida oma lugu just nii, kuidas tahetakse, et kandidaadid seda kuulevad.

Passiivne digitaalne jalajälg: Sinu ettevõtet turundavad ka teised

Inimese või ettevõtte passiivset digitaalset jalajälge kujundab aga informatsioon, mida teised tema kohta jagavad või muul kujul avalikuks teevad. Siia alla kuuluvad nii meedias leviv informatsioon kui ka pildid või postitused, milles oled Facebookis tag’itud. See tähendab, et passiivse digitaalse jalajälje puhul on isikul endal keerulisem tema kohta loodavat kuvandit kontrollida, mistõttu seondatakse passiivset digitaalset jalajälge sageli just negatiivse informatsiooni levikuga (sotsiaal)meedias.

Ent ka passiivset digitaalset jalajälge saab tööandja ise kontrollida. Mõistes, et iga suhtlus töötajate, kandidaatide, klientide ja teiste osapooltega on osa mainekujundusest, saab tööandja kaudselt ise juhtida oma passiivse digitaalse jalajälje kujunemist. Nimelt võib ettevõte ilma jääda väga heast kandidaadist, kui too on kuulnud tööandja kohta negatiivset infot kas (sotsiaal)meediast või oma tuttavatelt. Seega hoides häid suhteid nii olemasolevate kui ka lahkuvate töötajatega (ent ka kandidaatide ja klientidega) saab tööandja suurendada võimalust, et ettevõtte passiivne digitaalne jalajälg loob temast võimalikult positiivse kuvandi.

Tõsiasja, et passiivne digitaalne jalajälg mõjutab otseselt tööotsijate kandideerimisotsuseid, toetavad ka tööturult kogutud uuringutulemused. Nimelt selgus, et 57,6% vastanutest loobuksid tööle kandideerimisest, kui tuttav on neile organisatsioonis töötamisest negatiivselt rääkinud. Veelgi enam, tervelt 71,5% küsitletutest oleksid valmis kandideerimisest loobuma, kui neil on kliendina olnud organisatsiooniga negatiivseid kogemusi. Seega on tööandjal oluline veenduda, et nii tema enda avalikustatud informatsioon kui ka see, mida teised temast räägivad, turundab teda just parimast küljest.

Digitaalne identiteet on Sinu edu alus

Digitaalse jalajälje puhul võib öelda, et fraas “Any publicity is good publicity” ei kehti. Tuleb arvesse võtta, et aktiivse ja passiivse digitaalse jalajälje mõjul kujuneb mistahes isiku või ettevõtte digitaalne identiteet ehk tema internetipõhisele informatsioonile tuginev avalik kuvand. Värbamise kontekstis kujuneb just digitaalse identiteedi põhjal kandidaatide esmane arvamus ettevõtte kui tööandja kohta. Seetõttu on oluline veenduda, et Sinu digitaalne jalajälg loob Sulle identiteedi, mis räägib Sinu kui tööandja kohta just sellise loo, mis kandidaati kõnetab ja kandideerima innustab.

 

Kas tead, milline on Sinu digitaalne identiteet?

Juba sel kolmapäeval alustame eksklusiivse kampaaniaga, mille raames teeme Sulle tasuta digitaalse auditi, et saaksid teada, milline on Sinu digitaalne identiteet. Auditi lõpus anname Sulle ka personaalsed soovitused, kuidas saaksid ise oma digitaalselt jalajälge positiivselt mõjutada, et olla atraktiivsem tööandja ning konkurentide seast välja paista. Püsi kuuldel!

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.