Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Miks nii vähesed täna oma vahetu juhiga rahul on? Millele tuleks tähelepanu pöörata, et olukord oleks vastupidine? Need on küsimused, mis peaksid mõtteainet tekitama kõikidele tööandjatele.

Mida teeb edukas juht teisti?

Marie Evart
12. september, 2018

Brandem on viimase nelja aasta jooksul uurinud erinevate tegurite mõju tööandja atraktiivsusele, värbamisele ja töötajate lojaalsusele. Seda, et juhtimiskvaliteet ja juhi roll on nii töötajate lojaalsuse tagamisel kui ka tööandja maine kujundamisel äärmiselt olulised, näitavad mitmete uuringute tulemused. On teada-tuntud tõde, et liitutakse organisatsiooniga, lahkutakse aga juhi juurest. Vaid 12% töötajatest soovitaks oma vahetu juhi alluvuses töötamist ka teistele. Miks nii vähesed täna oma vahetu juhiga rahul on? Millele tuleks tähelepanu pöörata, et olukord oleks vastupidine? Need on küsimused, mis peaksid mõtteainet tekitama kõikidele tööandjatele.

Hea juhtimiskvaliteet mõjutab uute töötajate leidmist

Hea juhtimiskvaliteet tõstab töötajate pühendumust, lojaalsust ja sooritusvõimet, mis kokkuvõttes kajastub ka ettevõtte kasumireal. Juhtimispraktikad mõjutavad ühtlasi organisatsiooni mainet tööandjana – positiivse maine korral suureneb ettevõtte konkurentsivõime tööturul. Halb maine ja nõrk juhtimiskvaliteet mõjutavad seevastu ettevõtte värbamisvõimekust negatiivselt. Sellised ettevõtted peavad omakorda konkurentsis püsimiseks tõstma palgakulusid, mis aga pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik lähenemine. Seega ei ole organisatsiooni juhtimine otseselt seotud ainult äritulemustega, vaid ka töötajate värbamise ja tööandja mainega.

Suhe juhiga kujundab töötaja lojaalsust

Eelmisel aastal viidi Palgainfo Agentuuri ja Brandemi koostöös läbi uuring (14 000+ vastajat), kust selgus kõnekas fakt – vaid 12% töötajatest soovitaks oma vahetu juhi alluvuses töötamist ka teistele. Ühtlasi selgus, et töötaja aktiivsus tööturul on tugevalt seotud sellega, kuidas ta oma vahetut juhti hindab. Nimelt on nende seas, kes oma vahetut juhti ei soovita, kolm korda rohkem aktiivseid tööotsijaid. Vahetu juhi võimuses on kujundada oma töötajate lojaalsust. Seega ei ole kõrge voolavuse määr seotud ainult palganumbri või muude materiaalsete teguritega, mida tihtipeale töötajate lahkumise selgitamiseks ja vabandamiseks välja tuuakse.

Vaata täpsemalt allolevalt graafikult:

Juhtide soovitamine

Milliste juhtide alluvuses soovitakse töötada?

Ootused juhtidele ja juhi roll on viimaste aastatega kahtlemata muutunud. See, kui hästi suudavad nad täna oma töötajaskonna mitmekülgsetele ootustele vastata, mõjutab nii tööjõu voolavust kui ka ettevõtte värbamisvõimekust. Eelmisel aastal Palgainfo Agentuuri ja Brandemi koostöös läbi viidud uuringust selgusid peamised tegurid, mis on juhi soovitamisega seotud. On ilmselge, et juhi puhul hinnatakse tema asjatundlikkust ja seda, et ta tunneb ettevõtte valdkonda hästi. Hea valdkonna tundmine ja oma ala spetsialistiks olemine ei taga veel aga kindlasti rahulolevaid ja lojaalseid töötajaid, sest nagu uuringutulemustest näeme, on töötajatele oluline ka see, kas juht väärtustab ja usaldab, kas juhiga on võimalik rääkida, kas juht annab piisavalt iseseisvust ja kas juht oskab töö eesmärke piisavalt arusaadavalt selgitada. Just nimetatud tegurite puhul esinesid kõige suuremad erinevused soovitajate ja mittesoovitajate hinnangute vahel.

Juhi soovitamisega seotud tegurid

 

President Kersti Kaljulaid ütles oma ametisse astumisel peetud kõnes: „21. sajandi juht loob keskkonna ja eeldused. 21. sajandi juht ei käsi ega keela. Ta innustab tegudele ja tunnustab tulemust.“ Näiliselt lihtne mõõdupuu juhi töö tulemuslikkuse hindamiseks oleks vastuse otsimine küsimusele: „Kas äri eesmärgid on täidetud?“. Ent juhid, keda tänased töötajad oleksid valmis soovitama ja kes seeläbi kujundavad väga tugevalt oma tööandja mainet positiivses suunas, on lisaks tulemuste saavutamisele tähelepanu pööranud ka sellele, kuidas neid tulemusi saavutatakse ehk kuidas töötajaid väärtustada ja hoida. Lisaks ärilistele eesmärkidele peaks edukas juht seega tähelepanu pöörama ka tööjõu voolavusele, tööandja ja juhi soovitamisindeksile ning vaatama nende numbrite taha, et leida lahendusi nende näitajate parandamiseks ja töötajate ootustele vastamiseks.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.