Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

tule tööle, karjäärileht, career page

Mis on karjäärileht ja milleks seda vaja on?

14. aprill, 2016

Ajad, mil uute töötajate leidmiseks ja palkamiseks piisas ajalehekuulutusest või suusõnalisest soovitusest, on jäänud minevikku. 1990. aastate keskpaigas võrku kolinud CV-de andmebaasid kahandasid värbajate töömahtu ja tõstsid tööotsijate endi osalemisaktiivsust kandideerimisprotsessis, praegu seisavad värbajad aga uue takistuse ees: potentsiaalsed kandidaadid on justkui hiirekliki kaugusel, ent kuidas nende hulgast sobivaid leida ja ligi meelitada?

„Me lõime heinakuhja ning hakkasime siis kurtma, et ei leia sellest nõelu,” ütleb Russel Beck, Impellam Group konsultant.

Tehnoloogia on loonud lugematul hulgal võimalusi jagada potentsiaalsetele kandidaatidele atraktiivset informatsiooni, kuid ometigi on see distantseerinud värbajad tööotsijatest. Kandidaadid on huvitatud potentsiaalset tööandjat puudutava lisainfo leidmisest, kuid ettevõtete puuduliku või raskesti leitava informatsiooniga kodulehed on muutnud selle eesmärgi raskesti saavutatavaks.

Mis on karjäärileht ja milleks seda vaja on?

Karjäärileht (career page) on kodulehekülje osa, mis toob välja ettevõtte väärtuspakkumise töötajatele – sealt saab vastuse küsimusele, miks on sinu ettevõte parim koht, kus töötada. Hea karjäärileht kirjeldab ettevõtte väärtusi, missiooni ja visiooni, tutvustab meeskonnaliikmeid, kajastab lõbusaid sündmusi ja traditsioone ning annab infot vabade ametikohtade kohta. Karjäärileht on hea võimalus veenda tööotsijaid enda ettevõttesse tööle kandideerima.

Sinu ettevõtte karjäärileht ei ole kunagi olnud olulisem kui praegu!

Uuringud näitavad, et inimesed veedavad rohkem aega elektroonilisi seadmeid kasutades kui magades. Keskmiselt kasutatakse oma telefoni või arvutit 8 tundi ja 41 minutit päevas, mis on 20 minutit rohkem keskmisest ööunest (DailyMail, 2015). See tähendab, et valdava osa oma otsustest teevad inimesed toetutes online-kanalitele, mis seab seal jagatava info esikohale.

„Y- ja Z-generatsioon, kes on üles kasvanud online-meedias, on saavutanud ülima vilumuse selle kasutamises ja märkimisväärne hulk neist leiab, et online-kanalites suhtlemine on oluliselt kiirem ja mugavam, edendades nii reaalelu pakutavaid võimalusi,” ütleb Ernst & Youngi tippjuht Marcie Merriman.

Paigutame need teadmised nüüd värbamise konteksti – esiteks, suure osa oma igapäevasest informatsioonist ammutavad inimesed online-kanalitest. Üheksa kandidaati kümnest otsivad pärast töökuulutuse nägemist ettevõtte kodulehelt lisainfot ettevõtte kui tööandja kohta – seda tõestavad uuringutulemused nii Eestist kui mujalt maailmast. Teiseks, kandideerimisel ei tehta tööandja valikut läbimõtlematult. ICIMS värbamisturunduse uuring (2016) näitas, et 35% tööotsijatest veedab tööandja kohta taustainfot otsides 1–2 tundi. 25% ehk iga neljas tööotsija veedab veel rohkem aega – 3–4 tundi.

Enne kandideerimist soovitakse põhjalikult tutvuda ettevõtte organisatsioonikultuuri ja väärtustega. Viimane ehk väärtused on eriti olulised just Z-generatsiooni esindajatele, kellest esimesed on peagi küpsed tööalasteks väljakutseteks.

„On oluline meeles pidada, et Z-generatsiooni esindajad ei ole huvitatud lihtsalt tööst, nad soovivad, et nende tööl oleks reaalne väärtus, võimalus midagi muuta. Nende jaoks on ausus ja läbipaistvus tööandja olulisimad väärtused,” selgitab Marcie Merriman.

Eelkirjeldatu viib meid järelduseni, et karjäärileht on väga oluline värbamisturunduse kanal. Otsingumootorites leitav ja hästi üles ehitatud karjäärileht võib saada otsustavaks kandideerija valikute tegemisel. Lisaks kandidaatide ligi meelitamisele ja tööandja maine kujundamisele võimaldab karjäärileht enne kandideerimisotsuse tegemist nii värbajatel kui tööotsijatel hoida kokku olulist aega ja raha.

5 põhjust, miks karjäärileht Sinu ettevõttele vajalik on:

  1. See on esimene koht, kuhu kandidaat suundub, et leida lisainformatsiooni tööandja ja tööpakkumise kohta
  2. See on üks olulisemaid tööandja brändi ja töötaja väärtuspakkumise esitlemise kohti, mille abil tekitada potentsiaalsetes kandidaatides soov ettevõttesse tööle kandideerida
  3. See loob võimaluse saavutada konkurentsieelis - kui kandidaatidel on võrreldes teiste tööandjatega rohkem teadmisi Sinu ettevõtte meeskonnast, väärtustest, töökeskkonnast ja muudest töötaja väärtuspakkumistest, siis on suurem tõenäosus, et meelitad neid kandideerima just enda ettevõttesse
  4. Saad kasvatada oma talent pool'i
  5. Hoiad kokku värbamiskuludelt ning lihtsustad kandideerimisprotsessi

Hea karjäärileht mõjub ligitõmbavalt ja köitvalt

Hea karjäärilehe ülesehitamine võib olla tööandjale paras väljakutse. Vähe sellest, et karjäärileht peab mõjuma piisavalt atraktiivselt, et kandidaat tuleks sinna lisainfot otsima, peab see tema tähelepanu ka piisavalt pikaks ajaks köitma. Beamery arengujuhi Ben Slateri sõnul on valdav osa karjäärilehe külastajatest nii-öelda passiivsed kandidaadid – nad on huvitatud uuest infost ja võimalustest, kuid ei pruugi teha selle põhjal otsust kandideerida. 48% kandideerijatest on jätnud töökohale kandideerimata, kuna töökuulutus või kodulehekülg jätavad kehva mulje, selgus Brandemi ja Palgainfo Agentuuri korraldatud Eesti suurimast tööturu-uuringust (2015). Atraktiivne karjäärileht võib a) mõjutada kandideerima ka passiivset tööotsijat, kes parasjagu aktiivselt tööd ei otsi või b) kasvatada kvaliteetsete kandidaatide osakaalu sinu talent pool’is – kontaktivorm karjäärilehel võimaldab sinu ettevõtte tegemiste vastu huvi tundval inimesel jätta oma andmed ja vabade töökohtade tekkimisel on su käsutuses automaatselt suurem hulk potentsiaalseid kandidaate.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.