Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

PÜSIVA VÄRBAMISPARTNERI EELISED

PÜSIVA VÄRBAMISPARTNERI EELISED

Carina Kärt Mättikas
14. juuni, 2021

Timbeco Woodhouse OÜ on Eesti juhtiv puithoonete tootja ning Brandemi pikaaegne koostööpartner. Alustades tööandja strateegia projektist, mille käigus lõime Timbecole eristuvad värbamissõnumid, oleme tänaseks neid toetanud arvukates värbamisprojektides.

„Brandemi abiga oleme leidnud õiged ja sobivad inimesed kõikidele positsioonidele, kuhu õigete inimeste leidmine nõuab ja eeldab tavapärasest spetsiifilisemat lähenemist,“ kommenteerib Timbeco tegevjuht Siim Leisalu, „tänu pikaaegsele koostööle tunneb Brandem meie firma eripärasid ja soove lennult ning tänu sellele teab täpselt, milliste isikuomadustega inimesed Timbeco meeskonnaga sobivad.“

Käesolevas artiklis toomegi välja püsiva värbamispartneri omamise eelised.

 

STRATEEGILISED VÄRBAMISSÕNUMID

Värbamismaastikul on olenemata olukorrast säilinud struktuurne tööjõupuudus ning üha enam tuleb sobivate kandidaatide värbamiseks läbi mõelda sõnumid, millega inimest kandideerima kutsuda. Niisiis tundus igati õige alustada Timbecoga koostööd just tööandja strateegia loomisest. Kaardistades Timbeco kui tööandja tugevusi ja tööturu eeliseid, jäid kõlama eelkõige tugev meeskonnatöö ja tippteadmised, mis lubavad ettevõttel näidata suunda puidusektori eesotsas. Projekti tulemusel osutuski Timbeco tööandja hüüdlauseks „Meeskond, kes annab puidule tuleviku“. Hüüdlauset toetavad lisaks mitu argumenti, mis tõstavad esile töötaja väärtuspakkumise erinevaid osi. Sõnumite toel värvatud kandidaadid on hiljem Timbecost kui tööandjast rääkides rõhutanud neidsamu aspekte:

„See ametipositsioon on mulle viimased 1,5 aastat väljakutseid pakkunud ja ma ei näe, et need lõppema hakkavad,“ ütles Brandemi värvatud IT arendusjuht Karl Kerdt, „kollektiiv tuleb arendustegevustega meelsasti kaasa ning võib kindel olla, et nad tajuvad projektide vajalikust ja töötavad alati kaasa ühise eesmärgi saavutamiseks.“’

Meeskonna inspireeriva professionaalsuse tõi välja ka müügijuht Taivo Toom, kelle sõnul motiveerib selline töökeskkond teda rohkem pingutama ja olema vähemalt sama abivalmis, asjatundlik ja edasipüüdlik kui tema töökaaslased. Seega tänu strateegiliselt sõnastatud värbamissõnumitele on olnud lihtsam leida kandidaate, kes Timbecosse ka oma väärtustelt sobivad, sest need kajastuvad juba värbamismaterjalides.

 

JÄRJEPIDEV MAINEKUJUNDUS

Autentselt sõnastatud ja töökeskkonda peegeldavad värbamissõnumid koos ilmeka visuaaliga püüavad nii aktiivse kui passiivse kandidaadi tähelepanu, olgu värbamismaterjaliks siis kas kampaania maandumisleht või sihtotsingu kujundatud infoleht ehk onepager. Kasutades püsivat värbamispartnerit, kellega koostöös on loodud värbamissõnumid, järgivad ka värbamismaterjalid iga projekti puhul sarnast joont ja seeläbi kujundavad tööandja mainet.

Personalipartner

Personalipartneri värbamiskampaania maandumislehe päis.

KVJ projekteerija

Projekteerija sihtotsingu onepager.

 

INFORMEERITUD VÄRBAJAD

Ka kandideerimisprotsessis tuleb kasuks püsiv värbamispartner, sest lisaks järjepidevale mainekujundusele on värbajad kursis ettevõtte olemusega ning suudavad seda kandidaadile vestlusel selgesti edasi anda.

„Evelin, kes mind Brandemi poolelt värbas, oli väga tore ning see, millise sooja sõnaga ta Timbecost rääkis, tekitas veel suuremat elevust antud ettevõtte osas. Tundus nagu Evelin oleks justkui Timbeco töötaja, ta teadis ja oskas rääkida ettevõttest ning Timbeco inimestest väga hästi,“ kommenteerib Timbeco personalipartner Maarja Kruusimaa oma kandideerimiskogemust. Samuti lisab Karl Kerdt, et „väga eredalt jäi meelde esimene kohtumine Brandemi poolse värbaja Minna-Mariaga, temalt sain väga põhjaliku info ettevõtte kohta.“

Niisiis on hea alustada värbamispartneriga juba strateegiaprojektist, mille jooksul panna üheskoos paika värbamissõnumid. See annab partnerile võimaluse ettevõtet juba rohujuure tasandil tundma õppida ning tänu sellele on värbajad edasistes värbamisprojektides piisavalt informeeritud. Samuti saab olla kindel, et mainekujundus on värbamismaterjalide ja esmavestlusel saadud info osas järjepidev ning terviklik.

„Värbamispartneri olemasoluga on muutunud meie värbamisprotsess kiiremaks ja efektiivsemaks, sõnumid konkreetsemaks ning reklaammaterjalid kvaliteetsemaks. Meie jaoks on ka oluline ajaline võit, sest värbamispartner teeb esmased valikud ja intervjuud meie eest ära,“ kommenteerib lõpetuseks tegevjuht Siim Leisalu.

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.