Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

womm, tööandja soovitamine, töötajad, tööandja bränd

Tahad oma ettevõtet paremini turundada? Alusta oma töötajatest!

22. juuli, 2016

Marie Evart, tööandja turunduse agentuuri Brandem strateegia konsultant, uuris oma magistritöös millised tegurid on seotud töötajate valmisolekuga oma tööandjat tutvusringkonnas soovitada. Selle välja selgitamiseks analüüsiti 11 173 töötaja valmisolekut oma tööandjat tutvusringkonnas soovitada. Analüüsiks vajalikud andmed koguti 2015. aasta mais Palgainfo Agentuuri ja Brandemi koostöös läbi viidud uuringuga. Uuringust selgus, et vaid 13% töötajatest on kindlasti valmis oma tööandjat tutvusringkonnas soovitama.

NOOREMAD TÖÖTAJAD SOOVITAVAD OMA TÖÖANDJAT SUUREMA TÕENÄOSUSEGA

Uuringutulemustest selgus, et valmisolek oma tööandjat soovitada, ei sõltu soost, küll aga vanusest.  Vaadates tulemusi vanuse lõikes selgub, et kõige madalam valmisolek oma tööandjat soovitada on vanimas vanusegrupis (45 ja vanem). Vastupidiselt kõige kõrgem valmisolek oma tööandjat soovitada on kuni 24-aastaste ehk kõige noorema vanuserühma esindajate seas. Mitmete erinevate tõlgenduste seas võib vanema ea kriitilisus olla põhjendatav pikema töökogemuse ja sellest lähtuvalt suurema võrdlusbaasiga, mille tõttu võidakse oma tänase tööandja suhtes olla kriitilisemad kui noorema grupi esindajad.

LIHTTÖÖTAJATE VALMISOLEK OMA TÖÖANDJAT SOOVITADA ON KÕIGE MADALAM

Lisaks vanusele mõjutab valmisolekut oma tööandjat soovitada ka positsioon, millel inimene töötab. Ametirühmade lõikes oli kõige madalam valmisolek oma tööandja soovitamiseks lihttööliste grupis ja kõige kõrgem juhtide ning spetsialistide gruppides. Keskmine hinnang tõusis iga järgneva ametirühma tasemega. Võimalik, et madalam valmisolek tööandjat soovitada võib tuleneda vähesest kommunikatsioonist. Madalamatel positsioonidel olevad töötajad ei ole organisatsioonis toimuvaga nii hästi kursis, kui kõrgemate positsioonide töötajad.

ORGANISATSIOONIPÕHISTE TEGURITE SEOS TÖÖANDJA SOOVITAMISEGA

Varasemate uuringute tulemused on näidanud, et ettevõttepõhised tegurid avaldavad tööotsijatele rohkem mõju kui ametikohaga seotud tegurid (Moroko, 2008). Allolevast tabelist on näha, missugused tegurid ja millistes töötajate gruppides on tugevas korrelatsioonis/seoses töötajate soovitamise määraga:

Tööandja soovitamisega seotud tegurid
Tööandja soovitamisega seotud tegurid

3 NÕUANNET, MIS AITAVAD TÕSTA TÖÖANDJA SOOVITAJATE  OSAKAALU:

  • Kõik saab alguse töötajate heaolust! Tööandja soovitamismäära tõstmist peab alustama oma töötajate heaolu tõstmisest eelkõige töökeskkonna parendamise ja töötajate tervise eest hoolitsemisega seonduvate hüvede pakkumise näol. 
  • Sea tööandjat soovitavate töötajate osakaal võtmemõõdikuks! Tööandja soovitamise määra mõõtmine ja muutuste jälgimine ajas, annab organisatsiooni tippjuhtkonnale indikatsiooni selle kohta, kui palju on organisatsioonis neid töötajaid, kes pole mitte ainult rahulolevad oma tööandjaga vaid ka piisavalt pühendunud ja lojaalsed, et tööandjat oma tutvusringkonnas soovitada. Kõrge tööandja soovitamise määr aitab seejuures saavutada organisatsiooni jätkusuutlikku edu. Tähelepanu tuleb aga pöörata sellele, et tööandja soovitamise määra ei saa seostada vaid personaliosakonna töö kvaliteediga, vaid seda mõjutab kogu organisatsiooni tegevus, sh nii juhid kui ka töötajad ise. 
  • Selgita töötajatele, kui olulist rolli nad värbamisel mängivad! Iga töötaja on ettevõtte saadikuks ja kujundab tööandja mainet väliste sihtrühmade seas, mistõttu sõltub nende soovitusest või mittesoovitusest organisatsiooni värbamisvõimekus. Soovitajate määra suurendamiseks on oluline töötajatele selgitada nende rolli värbamises. Kaasata neid värbamisprotsessi ja selgitada, miks uusi töötajaid otsitakse ja miks on sobivate töötajate leidmine nii organisatsioonile kui ka kogu meeskonnale kasulik. 

 

Täismahus magistritöö saad alla laadida SIIT!

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.