Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

tugev tööandja bränd muudab värbamise tulemuslikuks ja aitab tööandjal tööturul eristuda

Tööandja bränd ja selle roll värbamises

Marie Evart
6. juuni, 2016

Tööealise elanikkonna vähenemine, töötajate muutunud ootused, generatsioonide vahelised erinevused ja suurenenud konkurents töötajate pärast on muutnud sobivate inimeste värbamise keeruliseks. On selge, et praeguses tööturu olukorras ei konkureeri kandidaadid ühe positsiooni pärast, vaid pigem võistlevad erinevad ettevõtted ühe sobiva kandidaadi nimel. Ettevõtte võimekus värvata sobivaid inimesi muutub konkurentsitihedal tööturul aina olulisemaks eriti Eestis, arvestades kitsast tööjõuturgu ja demograafilisi trende.

MIS ON TÖÖANDJA BRÄND?

Mõiste tööandja bränd võtsid esmakordselt kasutusele Ambler ja Barrow 1996. aasta artiklis „The Employer Brand“ defineerides seda kui töötamisega kaasnevate funktsionaalsete, majanduslike ja psühholoogiliste hüvede paketti, mida seostatakse konkreetse tööandjaga. Mida paremini on sihtrühma ootused kooskõlas tööandja lubadustega, seda atraktiivsemana tööandjat tajutakse.

KUIDAS ERINEB TÖÖANDJA BRÄND TARBIJABRÄNDIST?

Tööandja brändil on tarbijabrändiga mitmeid ühiseid jooni. Tööandja brändi tuumaks on töötaja väärtuspakkumine. Nii nagu tarbijabrändi tuumaks on kliendi väärtuspakkumine. Kui kliendi väärtuspakkumine peab andma ammendava vastuse kliendi küsimusele „Miks ma peaksin ostma just teie toote?“, siis töötaja väärtuspakkumisel peab olema kaks eesmärki. Maailma ühe tuntuima ja kogenuima employer brand  konsultandi Richard Mosley käsitluse kohaselt peab töötaja väärtuspakkumine:

  1. selgitama, milliseid hüvesid tööandja oma tulevastele ja praegustele töötajatele pakub - st andma vastuse küsimusele “Miks ma peaksin just teie juurde tööle tulema?”
  2. selgitama, mida tööandja oma töötajatelt ootab.

Näiteks võib töötaja väärtuspakkumine sisaldada organisatsioonis töötamisega kaasnevaid rahvusvahelisi karjäärivõimalusi, võimalust panustada millegi innovaatilise arendamisesse ning pere- ja kogukondlike väärtusi. Tulemustele orienteeritud organisatsioonikultuuris kirjeldab väärtuspakkumine näiteks ka töötajatele püstitatud eesmärke ning ootusi nende täitmisel.

"84% Sinu praegustest töötajatest vahetaksid töökohta kui neile teeks tööpakkumise atraktiivsema mainega ettevõte."

TUGEV TÖÖANDJA BRÄND MÄNGIB VÄRBAMISEL VÕTMEROLLI

Jah, tugev tööandja bränd on oluline, kuid see võib mõjutada enamat kui arvatagi oskad. Beamery arengujuht Ben Slater on oma blogis reastanud mõned kõnekad faktid:

  • 84% Sinu praegustest töötajatest vahetaksid töökohta kui neile teeks tööpakkumise atraktiivsema mainega ettevõte
  • 11% tööotsijatest ütles, et nad loobuksid halva mainega ettevõtte tööpakkumisest isegi siis kui nad on sel hetkel töötud
  • 69% tööotsijatest kandideerivad suurema tõenäosusega ettevõttesse, millel on aktiivne karjäärileht, sotsiaalmeedia kanal ning sobiv organisatsioonikultuur
  • 59% ettevõtetest investeerib võrreldes eelmise aastaga rohkem oma tööandja brändi tugevdamisesse ja kasvatamisesse (Beamery, 2016).

TUGEV TÖÖANDJA BRÄND MUUDAB VÄRBAMISE EFEKTIIVSEKS

Erinevate valdkondade ettevõtted on keskendunud oma tööandja brändi strateegilisele juhtimisele, sest on mõistnud, et just tugev tööandja bränd kindlustab neile tihedas konkurentsis vajaliku värbamisvõimekuse ja kandidaatide valiku. Tugeva tööandja brändiga ettevõtetel on lihtsam värvata, neil on madalamad värbamis- ja tööjõukulud ning väiksem tööjõu voolavus.

See kõik tundub paberil lihtne ja arusaadav, aga kuidas on praktilise poolega? Siin on mõned nipid, mis aitavad muuta värbamise tulemuslikumaks:

Nipid, mis aitavad muuta värbamise tulemuslikumaks
Nipid, mis aitavad muuta värbamise tulemuslikumaks

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.