Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Värbamisteenuse täislahendus - Koostöö Metek

Värbamise täislahendus ületab personaliotsingu piire

Karoliina Arold
17. Mai, 2023

Koostöö Eestis ja Põhjamaades välisfassaadide terviklahendusi pakkuva Meteki ja Brandemi värbamisagentuuri vahel sai alguse värbamisteenuse täislahendusest. Täislahendus Brandemis on aga enamat kui lihtsalt personaliotsing. Sinna kuulub nii sisendi kogumine, töötajatega suhtlemine ja hubase õhkkonna loomine, värbamismaterjalide koostamine ja kampaania läbiviimine turunduslikus võtmes kui ka loomulikult kandidaatide intervjueerimine, tagasisidestamine ja suures pildis ettevõtte maine kujundamine. Kogu protsessi lõpuks jõuab ettevõtteni sobivate kandidaatide valikulaud, kelle seast saab klient ise lõpliku otsuse teha. Värbamisprotsessi vältel käib tihe koostöö värbamisagentuuri ja ettevõtte vahel.

Brandemi värbamisagentuur tuli valikusse hetkel, mil ettevõttes mõisteti, et oma jõududega enam toime ei tulda. Teadagi on tööturg väga kandidaadikeskne ning ainult töökuulutus iseseisvalt ei toimi. Ehkki Metekis kasutati mitmeid erinevaid kanaleid ning postitamiste ja tööpakkumiste jagamise viise, ei õnnestunud alati nendega jõuda sobivate kandidaatideni. “Koostööd alustades ootasime, et meieni jõuaksid selle projekti raames kandidaadid, keda me tööportaalidest ise üles ei leia,” sõnab Meteki finantsjuht Siim Lüüs.

Protsess

Et pakkuda välisfassaadide terviklahendusi, on väga tähtsal kohal põhjalik eeltöö. Nii on ka värbamiskampaania loomisel - selleks, et luua toimivat kampaaniat ja maandumislehte, on esiteks tarvis põhjalikult läbimõeldud sisendit. Eeltöö on oluline ning sellel on omad hüved ka tervele ettevõttele. 

Protsess algas sellest, et kirjeldasime täpset profiili, keda me vajame. See oli ka meile korralik väljakutse, et me mõistaks, milliste omadustega inimest me otsime. Enamasti saavad paljud otsingud alguse kasutades eelnevaid töökuulutuste põhjasid, kuid läbi Brandemi tulid täpsustavad küsimused, mis aitasid kirjeldada otsitava inimese omadusi ja oskusi. Etteruttavalt võin öelda, et eelnevalt kaardistatud profiili abil on kogu protsess ja valiku tegemine edasises faasis oluliselt lihtsam.

Visuaalid

Maandumisleht

Iga värbamiskampaania puhul loome kliendile spetsiaalsed värbamismaterjalid, mis koondavad enda alla pildistamise, sisendi kogumise värbamissõnumite ja sisu tarbeks, töökuulutuste ning reklaamide disainimise ja maandumislehe loomise. “Väga meeldis, et kohapeale tuldi pildistama ja valmis visuaalselt atraktiivne maandumisleht - see mõjus ettevõttele positiivse reklaamina ka suuremas pildis. Antud hetkel otsisime küll kindlat ühte positsiooni, kuid saime valminud reklaame ja maandumislehte kasutada ka üldisema tööandja turunduse ja tutvustuse reklaamina, mille kohta saime väga positiivset tagasisidet,” lisab Lüüs.

Värbamiskampaania reklaamid - Metek
Värbamiskampaania reklaamid sotsiaalmeedias

Sihtotsing

Lisaks värbamiskampaaniale ja tööportaalide kasutamisele teeme protsesside puhul vajaduse korral juurde sihtotsingut, mis annab võimaluse jõuda ka nende kandidaatideni, kes parasjagu aktiivselt ise tööd ei otsi, kuid sobiva pakkumise korral on valmis edasi liikuma. Meteki projekti raames kasutasime samuti sihtotsingut: “Sihtotsingut tehti juurde kahele positsioonile ning meie jaoks oli huvitav näha, kui palju inimesi sealt läbi käis, keda muidu tööportaalidest ei leia. Tegime sihtotsitud kandidaatidega omajagu vestlusi ja need oli oma olemuse poolest väga huvitavad. Kui inimene pole ise otseselt tööd otsinud, aga saab pakkumise ja on valmis mõtet kaaluma, siis on kandidaadi suhtumine ja edasine vestlus hoopis teine. Sihtotsitud kandidaadid ei proovinud ennast kordagi ise müüa,” toob Lüüs välja enda kogemuse sihtotsinguga. Sihtotsingu kaudu jõudis ringiga tagasi samuti üks endine Meteki töötaja.

Leping ja jätkutegevused

Teadagi on värbamise puhul olulised märksõnad kiirus, süsteemsus ja kandidaadikogemus. See ei tähenda, et otsustega tuleks kiirustada, kuid aeg mängib iga värbamisprotsessi juures määravat rolli. Lisaks ajale loeb suuresti peale lepingu sõlmimist toimuv sisseelamise protsess.

“Kui õige inimene on lõpuks leitud ja ta on läbi teinud kogu värbamisprotsessi, siis on oluline, et ettevõtte poolt oleks läbi mõeldud, kuidas ja milline on sisseelamine - kes uue inimesega tegeleb ja kuidas ta tiimiga mõnusalt sulanduks. Kui see osa jääb tegemata, siis suure tõenäosusega tunneb uus tiimiliige ebakindlust ja võib lahkuda,” täiendab Lüüs. 

Meteki värbamiskampaaniad olid edukad ning värvatud spetsialistid panustavad tänaseni Meteki arengusse.

Millele peaksid värbavad juhid tähelepanu pöörama?

  • Kindlasti peaks olema väga selgelt paigas, keda otsitakse. Loomulikult on võimalik vajadusel teha protsessi käigus muudatusi, kuid põhjalik eeltöö algusetapis aitab hiljem hoida kokku väärtuslikku aega ja ressurssi kõikide osapoolte suhtes. 
  • Koostöö värbamisagentuuriga toob suurema tõenäosusega oodatava tulemuse kui lihtsalt kuhugi tööportaali töökuulutuse üleslaadimine. 
  • Süsteemsus protsessides. Kuidas ja millal edastatakse kandidaatidele infot, millised on värbamise järgmised sammud, millised ootused on kandidaatidele ja kas nad on sellest teadlikud? Nendele aspektidele tuleb mõelda kohe värbamisprotsessi alguses, et tagada parim kogemus nii kandidaatidele kui ka kõigile teistele, kes antud protsessiga töötavad. 

“Meie jäime Metekis Brandemi värbamisagentuuri tööga väga rahule. Põnev oli näha, mis võimalused värbamiseks üldse eksisteerivad ja kuidas neid professionaalselt kasutatakse. Ise nende ideede peale niisama ei tulekski või ei oskaks kohe öelda, et millised tegevused töötavad ja millised mitte,” võtab Meteki finantsjuht Siim Lüüs protsessi kokku.

 

Soovid kasulikke artikleid ja uudiseid mugavalt oma kirjakasti?

Liitu uudiskirjaga:

Brandemi uudiskiri lubab Sul olla esimesena kursis tööandja turundus- ja värbamisalaste uudistega Eestist ja mujalt. Samuti jõuavad Sinuni kasulikud materjalid, sh e-raamatud, ning Eesti suurima tööjõuturu- ja palgauuringu tulemused.